Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 21 augusti

Ärkeängeln Gabriel, 21 augusti 2016

Via Shanta Gabriel

 

Njut av livets underverk – gå djupt, sväva högt, följ er intuition, och glädjen över fullbordan kommer att bli er.

 

Livet är en speciell gåva från Gud, fylld med oändlig skönhet. Er uppskattning och tacksamhet för denna skönhet tar fram en dimension av kärlek inom er. Ta er tid att utöva denna skönhet. Hitta en blomma och titta ordentligt på den och förundras över detta gudomliga mirakel. Lägg märke till stoltheten hos ett träd, styrkan i dess stam, kraften i rotsystemet som gräver sig djupt ner i marken, och lövens spel i solljuset.

Lägg armarna runt ett träd och känn livskraften pulsera inom det. Denna långsamma, stadiga puls kommer att trösta och lugna er när ni känner er upprörda eller har det svårt. Prova att sitt med ryggen mot ett träd och känn friden växa inom er. Lyssna på fåglarnas sång, de sjunger för den rena glädjen i att sjunga. Detta är naturen i all sin prakt, och naturen kommer alltid att påminna er om Själens skönhet och underverk.

I naturen är det lätt att förstå livets under. Att bara vara medveten om de mirakulösa händelser som sker i naturen kommer att väcka livskraften inom er. Det kommer att påminna er om er barndoms tider och ert liv kommer att få en ny mening.

Gå på djupet av de känslor som förenar er med Själen. Var medvetna om att ni är barn av ett välmenande Universum. Var också medvetna om att ni är guidade och skyddade av Änglar och att vilka ni är har stor betydelse för världen.

Sväva högt och upplev de otroliga möjligheter som finns tillgängliga för er i varje ögonblick. Allt är möjligt. Mirakler är ett naturligt tillstånd i Universum. Begränsa inte er själva genom att tänka att ni inte kan göra det som är viktigt för er. Låt era Änglar visa er hur ni kan uppnå alla era drömmar. Be om det när ni mediterar. Ni förtjänar att få det som gör er lyckliga i era liv.

Livet är inte menat att vara en plågsam kamp utan hopp. Att låta nya möjligheter spela i ert medvetande kommer att påbörja en process som öppnar upp för mirakler. Det handlar om en tillåtande process. Det krävs villighet för att få ert liv att bli lyckligare och mer tillfredsställande, även om ni inte vet hur ni ska göra det. Denna villighet gör det möjligt för Universums krafter att arbeta för er. Tillåt er själva att öppna upp för mirakler och för underbar glädje och tacksamhet för allt som är tillgängligt för er just nu. Be er Änglalika Närvaro att öppna vägen till de mirakler ni förtjänar.

Det är därför vi säger:

Njut av livets underverk – gå djupt, sväva högt, följ er intuition, och glädjen över fullbordan kommer att bli er.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...