Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 19 februari, 2023

 

Att finna Kärlek och Visdom | Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

19 februari 2023, via email

shantagabriel.com

De lärare du söker är Kärlek och Visdom. De finns inom dig.

Kära du,

Du har inom dig all kärlek och visdom du behöver för att vara hel och leva på ett heligt sätt i världen. Varje gång du söker utanför dig själv efter dessa egenskaper, märker du att lite mer av ditt självförtroende och din självkänsla glider iväg. Därmed inte sagt att du inte ska söka råd från andra.

Men när detta råd tas emot måste det finnas en betänketid innan du agerar på det. När råd är lämpliga för dig att agera på, kommer det att finnas en känsla av resonans inom dig, en liten känsla av rätt, om inte ett helhjärtat Ja!

Därmed inte sagt att du inte ska söka råd från andra. Känslighet för denna resonans kan utvecklas. Be om att få veta vad som är för ditt högsta bästa bortom en skugga av tvivel, och var villig att agera när denna vetskap är tydlig. Detta är att ta ansvar för ditt liv och kommer att löna sig i stora framtida utdelningar när du börjar känna sanningen inom dig själv och agera därefter.

Att se till andra efter din sanning kastar hela din kropp ur balans. Energin rör sig in i huvudet när du anstränger dig för att bara lyssna med sinnet och inte hjärtat eller magen. De gamla talesätten om kunskap på magnivå är oerhört värdefulla. Detta sätt att veta går utöver sunt förnuft, till en ovanlig känsla av vad som är rätt för dig.Ingen annan kan berätta för dig vad som är rätt för dig. Be att få veta din egen Sanning.

Det här är en tid av förändring på planeten. Många upplever att de gamla sätten inte längre fungerar.Företagen kämpar; liksom familjer, relationer och regeringar. Det verkar som om utmaningarna är så stora att svaren är oklara. Vi kan veta att om vi var tillräckligt upplysta i någon situation, skulle vi se att det alltid finns en inspirerad och kreativ lösning. Vi kan bekräfta och be för detta i världen, såväl som i våra egna liv.

Allt som händer i vår yttre värld är ofta en återspegling av vår inre värld. Så när vi börjar lita på våra egna svar inom oss, kommer dessa små steg att leda till att vi hoppar över gränserna i våra liv. Vi har talat om den resonans som finns tillgänglig inom när andra talar till dig om vad de tror är korrekta åtgärder för dig att vidta.Samma inre kunskap är den mekanism som ska användas när du ser till din egen inre vägledning.

Ta dig tid att stanna upp och andas innan du agerar. Andningen håller kopplingen till Gudomlig Vägledning.Upplev denna känsla nu, när ditt energifält expanderar tillsammans med din kropp när du andas djupt. Känn dina fötter ansluta till jorden och notera Pelaren av Gyllene Ljus som för energi från ovanför ditt huvud till under dina fötter. När du gör detta blir du en bro från himlen till Jorden.

Nu är du redo att lyssna till den kärleksfulla Sanningen och Visdomen inom dig, och kom ihåg ditt budskap från Ärkeängel Gabriel för idag:

De lärare du söker är Kärlek och Visdom. De finns inom dig.

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *