Archangel Gabriel via Ann Dahlberg, 29 oktober, 2019

Archangel Gabriel via Ann Dahlberg, 29 oktober, 2019

 

Jag är Gabriel, sanningens och ödmjukhetens ängel, jag är ödmjuk inför livet, allt liv som frodas och växer på Moder Jord. Allt liv som färdas i Universum, allt som har skapats av Fader/Moder Gud och eftersom det innefattar allt, så kan jag inte annat än att knäböja och ödmjukt böja mitt huvud inför denna stora visdom och kärlek. Det är när vi ser och förstår det ofattbara, de stora undren, miraklerna som vi ödmjukt böjer våra huvuden för den stora visdom och kärlek som lever i och runt omkring oss i evigheters evighet.

I varje stund på Jorden så sker det mirakel. De kan vara både stora och små men de sker hela tiden i och runt om oss. Det är när ni ser med era mirakelögon, eller ska vi kanske säga barnaögon, som ni ser och förstår undren som sker i allt som ni fäster er blick på. Det är med det här seendet som ni till slut binder samman världarna mellan er. Ni börjar se bortom er egen lilla värld, och ni kan nu ana storheten som existerar bakom skapelsen. Det växer långsamt fram en förståelse av att ni alla är en del av skapelsen, en del av skaparen och därmed en medskapare till Gud. Under hans beskydd växer de vackraste skapelserna fram, under hans lagar växer vår kraft och vår kärlek. Utan Guds ledning och kraft stöter vi på motstånd och svårigheter, men med dessa hinder i vår väg, växer vår insikt och förståelse över den ovillkorliga kärlekens lagar. Vi börjar ändra vår kurs, så att vi åter igen kan känna Guds trygga vingar omsluta oss. Han har dock aldrig lämnat oss, det finns alltid en dörr öppen, dit vi kan återvända när vi tröttnat på att vara vilse i en verklighet som vi inte längre känner oss tillhöra. Det är då Guds röst blir starkare och hans kallelse blir mer enträgen, så att ni åter ska finna porten som ni lämnade för att pröva på nya äventyr. Trötta och mätta på denna sorts äventyr vandrar vi åter hemåt för att få uppleva den ovillkorliga kärlekens rike.

Ni är många nu som befinner er på vandring, många som längtar hem och som är mycket trötta på den värld som ni skapade av en tyngre energi. Ni sträcker ut era händer mot ljusets lättare energi, för att åter bli medskapare med Gud i det kärleksfulla rike som ni lämnade. Gud väntar på att ni ska finna ert sanna själv av ren oskuld och kärlek, såsom han skapade er. Han känner sina söner och han har bevarat alla i sitt hjärta. Det finns ingen som inte är skapad på detta vis och alla kommer en dag att återgå till sin egen sanning, den sanning som för evigt vilar i Guds hjärta. Det finns absolut inget eller ingenting som kan ändra på detta. Det bara är … det som är skapat det förbliver så som det en gång skapat var.

Ni är alla lika älskade, kära barn på Jorden i all evighet. Det är ett mirakel, kära ni, ni är ett mirakel, livet är ett mirakel, allt som sker i hela Universum är ett mirakel.

Gud ske lov och pris! Amen

Allt som sker, sker inom i en ständigt utvidgande verklighet. Det sker i det lilla såväl som i det stora.

Kära människor, se er själva som de mirakel ni är, där ni vandrar fram på Jorden. Det är då ni förstår att ni är och alltid har befunnit er i miraklernas tid. Tid för mirakelseendet är nu .. Se känn och lyssna på det som finns inom och ni kommer att se miraklerna som dansar fram inför era ögon.

Jag är Er tjänare, er beundrare, och jag sänder er all min kärlek.

Gabriel

Du gillar kanske också...