Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 augusti 2017

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 augusti 2017

Shanta Gabriel – ÄÄ Gabriel –

Era böner är en stråle som kallar till sig Ljuset och Visdomen ni söker.

Nära Ni,

Precis som ett skepp till havs finner det land det söker genom ljusstrålen från stranden,så är kraften av era böner. Era böners guidande ljus sätter en intention för ert liv som leder vägen till allt ni behöver för ett liv i överflöd, hälsa och glädje. Böner är i inriktning med Guds energi. De ger er förbindelse med Källan av överflöd där allt finns tillgängligt. Böner är inte något ni sparar tills ni är i nöd. Böner är sätt att inrikta era tankar för att skapa öppningen för mirakel i ert liv.

När ni ber sänder ni ut en kraftfull tanke som är som en stråle av ljus. Denna tanke attraherar inte bara vad ni ber om, den gör ett mönster av energi för det högsta goda i ert liv. Den ökar er medvetenhet om kraften av stora möjligheter. Böner skapar en förändring i er attityd så ni kan vara en magnet för ert bästa.

Era böner behöver inte vara en komplicerad ritual. Enkla ord som fungerar för er, är det enklaste sättet att tona in er till Gud. Böner är som en påminnelse att det finns en Högre Makt tillgänglig för att hjälpa er inom varje område i ert liv.

Hur man tillämpar böner:

När man vet att en attityd av tacksamhet kan lyfta medvetenheten, hjälper det ofta att börja  era böner genom att tacka för vad som redan existerar i ert liv. Tillkännage den Gudomliga Ordningen är en annan kraftfull bön, när ni inte vet vad ni ska be om. När den Gudomliga Ordningen råder i ert liv, lever ni i harmoni, kärlek och överfödande glädje.

Ibland verkar Gud mycket långt borta och för vidsträckt för att förstå. Då kan man kalla på sin Skyddsängel som man ropar på en vän, någon att tala med och dela sina djupaste känslor som ni har i ert hjärta. Vet att det är OK för er att be om det ni vill ha. Helige Andes överflödande resurser är samma för varje önskan, och ni förtjänar att vara lyckliga, och välsignade i överflöd. Det hjälper ofta att veta vilka kvaliteter ni vill attrahera när ni ber. Om ni är ensamma och ber om en livskamrat, vet klart och tydligt vad ni vill ha i en partner. Dessa kvaliteter kan inkludera en djup hjärtförbindelse, förståelse och harmoni. När ni frågar direkt om kvaliteterna bakom de fysiska attributen, tillåter det en större öppning i ert medvetande så ni kan ta emot på en djupare nivå.

Visualiseringar kan också hjälpa era böner. Föreställ er att ni är en fyr på en klippkust, en stråle av ljus. Känn ur det expanderar när ert ljus når ut i världen runt er. Vet att ert ljus attraherar det goda till er och att ni hjälper andra med er stråle. När ni blir detta ljus i era tankar, expanderar det ert medvetande och förbereder vägen för er att ta emot ännu större ljus. Det skapar en ny nivå av lugnade tilltro inom er. Så låt er ljus skina. Ni är menade att vara denna stråle av ljus som skiner ut i världen för alla att se.

Varje person har förmågan att skina, för varje person är en del av ljuset, kärleken och visdomen som är Gud. När ni erkänner denna kraft inom er, kommer den att skapa energin för att mirakel ska ske. Tro att allt det goda i Universum finns tillgängligt för er, bara för att ni är Skaparens älskade barn.

När ni lyser ert ljus ut i världen, vet att ni inte är ensamma. Guds överflödande energi fyller er för att hjälpa er att hålla ert ljus starkt. Vet att Änglarna också är tillgängliga som sällskap på er väg, redo att hjälpa er när ni ber om det. Ni är en magnet för ert goda när ni kommer ihåg:

Era böner är en stråle som kallar till sig Ljuset och Visdomen ni söker. 

Shanta Gabriel for

Archangel Gabriel
August 20, 2017
shantagabriel.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...