Ärkeängel Michael via Ailia Mira, 27:e augusti 2017

Ärkeängel Michael via Ailia Mira, 27:e augusti 2017

 

Hej, Gudomliga Varelser.

Vi hälsar er i kärlek. Det känns bra att vara med er. Det är bra att ha dessa fina stunder av anknytning, av bekräftelse, där ni öppnar upp er till de ni verkligen är, och samarbetar med oss. Stunder av betraktelse, växling och justering, med anpassning till synsätt och tankeformer som öppnar upp ännu mer, av ert gudomliga flöde.

Att expandera er förmåga av att vara er själva helt och hållet och vara fria, är ett mycket storslaget tillstånd. Vi vill idag tala om dessa gåvor av generositet, så att ni verkligen förstår hur fördelaktigt det är för Allt-Som-Är, genom att vara de ni är.

Ni är viktiga och vitala delar av den Enighet som är. Av er sammanhängande, tydliga, harmoniska förening med anden. I anpassningen utgår ni från den gudomliga frekvensen, som ni alla kommer att uppleva. Därmed kommer den Enighet som blir mer tillgänglig, att bli mer tillgänglig för alla.

Det finns enorm skönhet i er förverkligade närvaro, enorm. Er gåva som gjort att ni förverkligats, är att varje person ni möter kan uppleva sanningen om, att de är mer hela, för allt är Ett. Var och en av er finns i Allt, och Allt finns i var och en av er. När var och en av er, eller vem som helst av er, blir hela, fria, ger ni varandra möjlighet att veta erfarenhetsmässigt, energetiskt och kanske fullständigare. eraoflight.com

Märker ni hur vackert harmoni är? Det är något som pekar på det vi pratar om. Mångfald gör harmoni möjlig. Det använder det unika och särskiljande i olika saker, som kombineras för att skapa harmoni.

Märker ni hur underbart det är att känna sig nöjd, att känna förverkligande, tillfredsställelse? Det är det vi talar om nu; känslan där det känns lätt och känslan av perfektion genom det, och det blir allt, stunden, nu. Det är förverkligande.

Ni kan uppleva förverkligande då ni sitter stilla eller under tiden ni gör något. Medan ni gör det ena eller andra, kan ni känna mer eller mindre förverkligande. Ni kan uppleva grader av förverkligande. Förverkligande är ett läge av mottagning, och ju mottagligare ni blir för vilka ni verkligen är, desto mer förverkligade kommer ni att känna er.

På ett sätt, är verkligen förverkligande en vilja av att flöda.

Det finns tillgängligt, energetiskt. Det är er mottaglighet, eller er tillgänglighet av att förstå och följa er ande. Det är ett mentalt tillstånd som också kan höras, och är ofta av ett sorts lugn och öppenhet. Ni kan vara lugna och upprymda samtidigt.

Förverkligandet finns tillgängligt för er, baserat på hur mycket anpassning ni hyser just nu. Ni kan tänka på förverkligande när ni öppnar upp er till fullheten av er varelse, och i världen. Det är ni som de Gudomliga, flödande. Eller de Gudomliga som ni, när ni flödar.

Förverkligandet stärker er själva, ert förkroppsligande, som ett fordon för flödet. När ni stärker detta flöde, är ni en fullt samarbetande del av Skapelsen. Ni skapar detta uttryck, som ni gör med allt, med er uppmärksamhet och ert sätt att se.

När ni förädlar oberoendet och anpassningen av tillståndet, vilket är det bästa tillståndet som går att få här just nu, då frambringar ni det mest sammanhängande, tydliga, förhöjda, fullständiga uttrycket av er, som ni kan utgå ifrån nu, precis nu.

Det mest förverkligade uttrycket ni kan åstadkomma, blir er frontlinje. Det blir frontlinjen av ert förkroppsligande. Ju mer kraft ni flyttar till den frontlinjen, ju mer expanderar den.

Ni har kraft för att förverkliga mycket mer än ni ens kan uppleva under era bästa stunder just nu, eftersom territoriet öppnar sig och utökas när er kraft växer. Det här är verkligen något, som vi inte tror att större delen av er, har tagit i beaktande ännu.

Ni har en känsla för vad som verkligen förverkligas, vad som verkligen är tillfredsställande, men det ni kanske inte har tänkt på ännu är, att det finns en hel del förverkliganden tillgängliga för er långt utöver det. Nivåer och upplevelser av förverkliganden långt utöver det. Eftersom ni stärker er möjlighet att leva i er egen frontlinje, börjar ni allt mer komma i tillstånd som uttrycker er största kraft just nu, och ni börjar expandera den kraften till det den är.

Detta är vad som händer energetiskt: er kropp klarar av den kraften, och förmågan att kunna vara i högre frekvenstillstånd växer.

Nyligen talade vi om att ni skulle använda ert ”A-Spel”, vilket fick Ailia att skratta, för att vi använde oss av ett sådant uttryck. Egentligen handlar det bara om att vara ert bästa själv, och ert bästa själv är en sak i ständig rörelse.

Ert bästa själv är, just nu, en grad av uttryck i förhållande till var ni är. Så det ni är kapabla att göra med ert bästa själv om fem minuter, är baserat på var ni är nu, och i vilken grad ni kan flytta ert medvetande på de fem minuterna. Vi vill att ni ska förstå, att allt handlar om ett kontinuerligt flöde, en kontinuerlig anpassning, och ju mer ni befinner er i ett stabilt tillstånd för bättre anpassning, desto mer ökar er förmåga, och territoriet för ert livs potential öppnar upp sig. Detta är ett mycket kraftfullt begrepp.

Ni skapar det här. Att förstå att ni gör det med er uppmärksamhet och ert synsätt, hjälper er att förstå att ni har möjlighet att komma fram, ögonblick för ögonblick, på många olika sätt.

Som sådana, förekommer ni i många olika versioner. Alla är underbara. Alla är älskade. Vi gillar inte den ena bättre än den andra, men vi vet att vissa är roligare än andra, och vi vet att vissa tar fram sådant som ni tycker är roligare än annat. Alla versioner av er är legitima. Det är inget fel med någon av dem. Samtliga skapar nyheter, expanderar livet och har ett sätt att vara, som ni ovillkorligen uppskattar.

Ja, här, i den fantastiska frontlinjen, där otroliga expansioner sker hela tiden, kan ni inte misslyckas, men ni kan skapa alla typer av känslotillstånd och alla olika slags upplevelser. eraoflight.com

Återigen – alla versioner av er är underbara, och vilka ni än är just nu, är det bara de ni är just nu. Ni behöver inte tänka på det som bra eller dåligt. När vi säger ”Ta med ert A-Spel. Var ert bästa själv”, vill vi vara väldigt tydliga med att vi inte på något sätt säger att det är bättre, men vi vet att det känns bättre, det är roligare och ni gillar det. Vi håller med om att det är roligare, så vi uppmuntrar och hjälper er naturligtvis, för att ni ska kunna må så bra som möjligt.

Ni är formgivarna av flödet. Ni bestämmer vilken version av er, som ni är i ett givet ögonblick. Ni, bara ni, bestämmer om ni är sanna mot er själva eller inte, och ni, bara ni, kan veta om det stämmer eller inte.

Ni avgör hur mycket ni ska följa er ande. Ni bestämmer om ni vill att det ska bli bättre och bättre, få mer av detsamma, eller hoppa ner i avloppet.

Ni skapar dynamiken, och ni kan alltid känna hur det går. Era känslotillstånd visar alltid på hur det går. Ni kan i varje ögonblick välja vad ni förstärker, vad ni riktar er uppmärksamhet till. Ni kan antingen ge uppmärksamheten till något som börjar lyfta er, eller så kan ni ge uppmärksamhet till något som ni direkt känner, börjar få er att må mindre bra.

Oavsett vad ni känner, så är det utifrån det ni utgår, och det ni utgår ifrån, är det Skapelsen svarar på. Oavsett vad ni lagt kraft på och riktat er uppmärksamhet till, så utvecklas inte bara den framtida versionen av er, som blir ni då ert liv utvecklas, utan också de upplevelser som kommer att uppstå. Ingen annan än ni själva vet detta. Ingen annan kan styra era liv bättre ni själva. Bara ni vet vad som känns rätt för er.

Därför lär ni er att uppleva er inre känsla om vad som känns rätt, lär er att lita på er själva genom att ni tränar för att ta nästa steg, ett som känns rätt och som lär er göra och vara på sätt som känns rätt, vilket är så viktigt. För det är absolut nödvändigt, på grund av den längtan ni har efter att leva ett underbart liv.

Det vi älskar så mycket i det som händer nu för er, är att ni verkligen börjar lägga ihop allt detta. Ni börjar integrera era andliga upplevelser – dessa djupa, vackra och rörliga inre upplevelserna av allt ni är och Allt-Som-Är – med en verkligt meningsfull inriktning mot er vackra och högt värderade mänsklighet.

Tänk på det här ögonblicket, och avgör eventuellt om att ni kan öppna hela er varelse och sedan öppna världen, så att ni kan uttrycka er unika perfektion på ett sätt som glädjer er.

Ja, ja, vi säger det igen. Ja, vi uppmuntrar er, Gudomliga Varelser, till att tillbringa lite tid med att tänka på dagens överföring. Sitt med öppet hjärta, känn in allt ni är och lägg märke till hur ni känner er, när ni beaktat allt vi sagt.

Vill ni bli de ni verkligen är, nu? Vill ni ta till er den energin som får er att vara helt och hållet närvarande nu, och för att era liv ska återspegla sanningen om era varelser?

Vill ni vara i harmoni med er egen oändliga storhet, och om ni vill det, att då låta ert förkroppsligande bli ett verkligt uttryck, för de ni verkligen är?

Vi säger ja! Men ändå – så är det upp till er.

Vi är klara.

 

Vi är Rådet av Strålande Ljus med Ärkeängeln Michael.

 

»Källa – Kanal: Ailia Mira

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...