Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 25 september, 2022

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel ~ Du Är EnLjusfyr

25 september 2022, shantagabriel.com

https://tinyurl.com/32x6nbbz

Dina böner är en ljusfyr som kallar till dig Kärleken och Visheten som Du Söker.

Precis som ett skepp till sjöss kan hitta landet det söker genom fyrljuset på stranden, så är det också med kraften i dina böner. Den ledstjärnan för dina böner sätter en avsikt för ditt liv som leder vägen till allt du behöver för ett rikligt, hälsosamt och glädjefyllt liv. Bön är en anpassning till Guds energi. Den ansluter dig till den överflödande källan där allt finns. Bön är inget man sparar tills det finns ett trängande behov. Bön är ett sätt att anpassa dina tankar för att skapa öppningen för mirakel i ditt liv.

När du ber sänder du ut en kraftfull tanke som är som en ljusfyr. Denna tanke attraherar inte bara det du ber om, den sätter ett mönster av energi för det högsta goda i ditt liv. Det ökar din medvetna medvetenhet om kraften i stora möjligheter. Bön skapar en förändring i din attityd så att du kan vara en magnet för ditt bästa.

Din bön behöver inte vara en utarbetad ritual. Enkla ord som fungerar för dig är det enklaste sättet att anpassa dig till Gud. Bön fungerar som en påminnelse om att det finns en högre kraft tillgänglig för att hjälpa dig på alla områden i ditt liv.

Öva:

Eftersom du vet att en attityd av tacksamhet kan lyfta din medvetenhet, är det ofta bra att börja dina böner med att tacka för det som redan finns i ditt liv. Att förkunna gudomlig ordning är en annan kraftfull bön när du inte vet vad mer du ska be om. När gudomlig ordning finns i ditt liv, lever du i harmoni, kärlek och riklig glädje.

Ibland verkar Gud vara väldigt långt borta och för stor för att förstå. Vid dessa tillfällen är det att kalla fram din skyddsängel som att ropa på en vän, någon att prata med och utgjuta de djupaste känslorna i ditt hjärta. Vet att det är okej för dig att be om det du vill ha. Andens rikliga tillgång är lika med varje krav, och du förtjänar att vara lycklig och rikligt välsignad.

Det är ofta bra att veta vilka egenskaper du vill attrahera till dig när du ber. Om du är ensam och ber om en kompis, vet tydligt vad du vill ha i en livskamrat. Dessa egenskaper kan inkludera en djup hjärtkontakt, förståelse och harmoni. När du ber direkt om egenskaperna bakom de fysiska attributen, tillåter det en större öppning i ditt medvetande så att du kan ta emot på en djupare nivå.

Visualisering kan också hjälpa dina böner. Föreställ dig att du är en fyr på en stenig strand, en fyr av ljus. Känn expansiviteten när ditt ljus når ut i världen omkring dig. Vet att ditt ljus lockar ditt goda till dig och att du hjälper andra genom din ledfyr. När du blir detta ljus i dina tankar, expanderar det ditt medvetande och förbereder vägen för dig att ta emot ännu större ljus. Det skapar en ny nivå av lugnande tro inom dig. Så låt ditt ljus lysa. Det är meningen att du ska vara denna fyr av ljus som lyser fram i världen för alla att se.

Varje person har denna förmåga att lysa, eftersom varje person är en del av ljuset, kärleken och visheten som är Gud. När du erkänner denna kraft inom dig kommer den att skapa energin för att mirakel ska inträffa. Tro på att allt det goda i universum är tillgängligt för dig, bara för att du är ett älskat barn till Skaparen.

När du lyser in ditt ljus i världen, vet att du inte är ensam. Guds rikliga energi strömmar in i dig för att hjälpa dig att hålla ditt ljus starkt. Vet att änglarna också finns tillgängliga som följeslagare på din väg, redo att hjälpa dig när du ber. Du är en magnet för ditt bästa när du kommer ihåg:

Dina böner är en fyrbåk som kallar till dig det Ljus och den Visdom du söker.

Shanta Gabriel

för Ärkeängel Gabriel

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...