Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 mars 2017

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 20 mars 2017

Shanta Gabriel ~ ÄÄ Gabriel ~ Att känna sig fri att vara sig själv är den största gåvan ni kan ge.

Kära Ni,

I ert hjärta är ni fria. Denna energi av frihet kan uttryckas i ert dagliga liv och även hållas som en helig tillit inom er. Denna energi är Gud som arbetar genom er och uppmuntrar er att låta ert ljus skina.

När ni känner er fria att vara er själva, är det tillfälle då ert ljus skiner som starkast. Det är då ni är mest avkopplade och glada, vilket är det sätt er Spirit avsåg att ni skulle leva.

När ni låter ert ljus lysa i världen lyses mörkret upp. De delar av samhället som ger de största utmaningarna är de som behöver mest ljus. Att tillåta Guds kärlek att strömma genom er som Gudomligt Ljus är ett av de bästa sätten att skapa de förändringar ni vill ha i världen. Denna energi av kärleksfyllt ljus kan föra med sig helhet och helande till vilken situation som helst.

När ni kommer till denna plats av ljus inom er, påminner det er om det glädjefyllda tillståndet av ett barn i glädje. Ni är uppmuntrade att uttrycka denna glädjefyllda energi i er familj och världsliga liv. Det är den spontana friheten att säga sanningen från ert hjärta med vänlighet och medkänsla. Det är entusiasmen att göra vad ni helst vill göra, och veta att ni är gudomligt inspirerade i varje stund. Detta är gåvorna som ni är ombedda att ge till världen.

Upplev friheten av det Gudomliga Ljuset som arbetar inom er. Känn er fria att be om så mycket kärlek att komma genom er att ni kan låta det flöda över till andra. Be om överflödande glädje inom er så att ni kan dela det med andra. Be om att ni talar er högsta sanning med Änglarnas medkänsla. Be om att veta i ert hjärta det som är rätt för er att göra och säga i varje stund. Be om att få vara ett fordon för Gudomligt Ljus som rör sig i världen. När ni tillåter er själva att ta emot gåvorna som kommer från era böner, ger det er perfekt uttrycksfrihet medan ni alltid vet de Gudomliga resurserna inom er.

Ni är en gåva till världen när ni uttrycker all skönhet inom er. Dela ert mest heliga själv när ni känner er guidade att göra det. Tillåt Guds ljus att skina genom er och kom ihåg:

Att känna sig fri att vara sig själv är den största gåvan ni kan ge.

Shanta Gabriel
for Archangel Gabriel
March 20, 2016
TheGabrielMessages.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...