Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 juni 2020

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 juni 2020

Frigör dig från Tidigare Mönster | Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

31 maj 2020, shantagabriel.com

https://tinyurl.com/y9xqacof

När du rör dig genom ditt liv ges du många möjligheter till tillväxt. Det kan ha varit tillfällen då du valde beteendemetoder som nu verkar olämpliga och kan till och med orsaka stor smärta när du tänker på dem. Du kan också ha en skuldkänsla för den smärta du känner att du orsakade andra. Du är här på denna plats och tid, och läser dessa ord, för att veta att det är dags att acceptera de val du gjorde tidigare och gå vidare med ditt liv. Du gjorde det bästa du kunde vid den tiden.

Det som hände i det förflutna är över. Att fortsätta slå dig själv eller önska att du hade gjort saker annorlunda tjänar inget syfte. Det kommer en tid för förlåtelse, och det är vad som är nödvändigt innan du kan göra de förändringar du vill ha för din framtid. När du fortsätter att återuppleva tidigare erfarenheter håller det dig kvar i dessa beteendemönster, även om du inte längre agerar ut dem. Det är nödvändigt att rensa dessa mönster genom medkänsla och förlåtelse.

Förlåtelse är kärlek i handling. Det är en rensande balsam som kan lugna de trasiga platserna i ditt sinne. Det finns ingen människa på jorden som, i egenskap av Guds barn, inte förtjänar förlåtelse. Allt du har genomgått och alla åtgärder du har vidtagit fram till detta ögonblick har lärt dig lektioner som du har behövt lära dig. Detta är sant för alla. Ni kommer att fortsätta att få samma lektioner om och om igen, även om det finns en liten variation i formen, tills ni lär er dem.

Det är bra att komma ihåg att ditt liv är en enorm skola, där lärande upplevelser ges i varje ögonblick för att få dig till friden och ljuset från den Gudomliga Närvaron i dig. Vid en viss tidpunkt i livet är Guds frid viktigare än något annat. Alla val du gör kommer att göras ur den inre medvetenheten: För detta mig närmare friden? Det är bra att be för andra att de också kan hitta denna plats av frid inom sig själva.

Glädje finns i total förlåtelse. Det kan befria dig att leva ditt liv i nuet, eftersom du inte längre kommer att se tillbaka på vad som hänt tidigare eller oroa dig för framtiden. När du finner dig levande helt i nuet frigörs en energi i dig. Du kan hitta passion för att leva och en anslutning till Källan till allt ditt bästa. Från denna plats kommer alla beslut du fattar och de åtgärder du vidtar blir till det bästa för alla berörda. Härifrån kan du hitta det lugn du har sökt efter. Det finns i detta ögonblick just nu, och det finns i dig.

Öva:

Ta dig tid att titta på vad som oroar dig eller vilka saker i ditt liv som orsakar smärta när du kommer ihåg dem. Det kan vara bra att skapa en lista eller skriva ett brev till Gud eller Änglarna och säga allt du vill om det ämnet. Håll inte tillbaka. Det är OK att gå på och gå på och upprepa dig själv. Det viktiga är att du rensar ditt sinne och dina känslor.

Det kan vara bra att föreställa dig själv som ett litet barn som gjorde något som inte var lämpligt. Förlåt detta Guds barn, för om du hade vetat hur du skulle göra det annorlunda skulle du ha gjort det. Detta gäller för andra som är involverade i alla situationer. Förlåt deras inre barn, även om du inte kan förlåta deras handlingar.

När du känner dig klar, sitt tyst och andas balanserade andetag. Kalla på Änglarna av Ljus och Kärlek att vara med dig och vägleda dig. Därefter ber du till din Högre Kraft och ber om förlåtelse för de handlingar som fortfarande kan orsaka dig smärta. Be att du känner Guds förlåtelse på din varelses djupaste nivå.

Ha en avsikt att läka alla upplevelser inom dig från det förflutna så att du nu kan leva i frid. När du har denna avsikt kommer energiflödet i ditt liv att röra sig på det sätt som speglar ditt högsta goda. Du kan lita på denna sanning. Befria dig själv genom att förlåta det förflutna, acceptera det nuvarande ögonblicket som det är och låta mirakel vara din framtid.

Det är som det ska vara när du kommer ihåg din inspiration för idag:

Dröj inte kvar i tidigare mönster.
Acceptera bara dessa val och gå vidare.

 

 

Shanta Gabriel
for Archangel Gabriel
May 31, 2020
ShantaGabriel.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...