Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 25 augusti 2019

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel,

25 augusti 2019

Ni är Fyrar av Ljus | Ärkeängel Gabriel via

Shanta Gabriel

 

Era böner är fyrar som lockar till sig den Kärlek och Visdom Ni Söker.

Precis som när ett fartyg till sjöss hittar landet det söker genom fyren i hamnen, så gäller det också för kraften i era böner. Vägledningsljuset i era böner ger en avsikt till ert liv, och visar vägen till allt ni behöver, för ett överflödande, hälsosamt och glädjefyllt liv.

Bönen är en anpassning till Guds energi. Den ansluter er till den överflödande Källan där allt finns. Böner är inte något ni ska spara till dess det finns ett stort behov. Böner är ett sätt för att anpassa tankarna, och skapa öppningar för mirakel i era liv.

När ni ber så skickar ni ut kraftfulla tankar, som liknar ljuset från en fyr. Tanken attraherar inte bara det ni frågar efter, den skapar också ett energimönster för ert bästa. Den ökar er medvetna medvetenhet om möjligheternas stora kraft. Bön skapar en förändring i er attityd, så att ni kan vara en magnet för ert bästa.

Era böner behöver inte vara någon fulländad ritual. Enkla ord som fungerar för er, är det enklaste sättet för att anpassa er till Gud. Bön fungerar som en påminnelse om att det finns en högre makt tillgänglig, för att hjälpa er på alla områden i livet.

 

Öva:

Att veta om att tacksamhet kan öka er medvetenhet, gör att det ofta är bra att börja era böner med att tacka för det som redan finns i ert liv. Att tillkännage den Gudomliga Ordningen är en annan kraftfull bön, när ni inte vet vad mer ni ska be om. När Gudomlig Ordning finns i ert liv, så lever ni i harmoni, kärlek och överflödande glädje.

Ibland verkar Gud vara väldigt långt borta, och för stor för att förstå. Vid dessa tillfällen är det bra att kalla på er skyddsängel, ungefär som då ni kontaktar en vän för att ha någon att prata med, för att kunna berätta om de djupaste känslorna i ert hjärta. Vet att det är ok att be om vad ni vill. Andens överflödande resurser klarar av alla krav, och ni förtjänar att vara lyckliga och rikligt välsignade.

Det är ofta till hjälp att veta, vilka kvaliteter ni vill attrahera när ni ber. Om ni känner er ensamma och ber om en vän, så säg tydligt vad ni vill se i en livskamrat. Dessa egenskaper kan inkludera djup anslutning i hjärtat, förståelse och harmoni. När ni ber om egenskaperna bakom de fysiska attributen, så möjliggör det en större öppning i ert medvetande, så att ni kan ta emot på en djupare nivå.

Visualisering kan också hjälpa era böner. Föreställ er att ni är ett fyrtorn på en stenig strand, en ljusfyr. Känn expansionskraften när ljuset når ut till världen omkring er. Vet att ert ljus attraherar det bästa till er, och att ni hjälper andra genom ert ljus.

När ni blir detta ljus i tankarna, så expanderar det ert medvetande och förbereder vägen för er, för att få ännu mer ljus. Det skapar en ny nivå av lugnande tillit inom er. Så låt ert ljus lysa. Ni är menade att vara denna ljusfyr, som lyser ut i världen för att alla ska se.

Varje person har förmågan att skina, eftersom varje person är en del av ljuset, kärleken och visdomen som är Gud. När ni erkänner denna kraft inom er, så kommer det att skapa energi för att mirakel ska kunna ske. Tro på att allt gott i universum finns tillgängligt för er, eftersom ni är Skaparens älskade barn.

När ni skiner ut ert ljus till världen, så vet att ni inte är ensamma. Guds överflödande energi strömmar in i er, för att hjälpa er att hålla ert ljus starkt. Vet att Änglarna också finns som följeslagare på er väg, redo att hjälpa er när ni ber dem. Ni är magneter för ert bästa, när ni kommer ihåg att:

Era böner är fyrar, som kallar till sig det Ljus och den Visdom ni söker.

 

Shanta Gabriel for
Archangel Gabriel
August 25, 2019
shantagabriel.com

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...