Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel – Välsigna ert Hjärta, 21 december 2022

 

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

21 december 2022

Ett Meddelande till Julen

Välsigna ert Hjärta

 

Kära Ni,

Lyssna! Budbärar-änglarna sjunger. Hör ni Änglarösterna? Änglarna kallar er att glädjas i Gudomlig Kärlek och i Ljuset som strömmar till planeten under den speciella tid som kallas Jul.

Kan ni höra Änglarna viska till er? Lyssna på ert hjärta. Låt hela er varelse vara mottaglig för dessa Gudomliga Budbärare som vakat över er genom hela er själs existens. De är här nu med en röst som sjunger om föreställningen om Förening inom alla varelser. Med ett glädjefyllt oväsen erbjuder de er gåvorna av Gudomligt Ljus, Nåd och en Kärlek bortom er förståelse. Ta dem in i hjärtat och lys detta välsignade Ljus ut i världen.

När ni är mottagliga tillåts gåvan av Gudomlig Nåd fylla er varelse. Nåd behövs för att helga Jorden, och för att bringa större sammanhang, respekt och heder till de gåvor Jorden fritt förser er med i överflöd. När människor hedrar Jorden, hedrar de också de element av sig själva som utgör Jorden.

Er Födslorätt

Det är er födslorätt att leva i harmoni med Jorden, att känna Gudomlig Kärlek i ert varande och makten i Livskraften som svallar genom er i allt högre vågor. Låt den tända varje cell i er kropp och öka kärleken i ert varande. Då ni gör detta glöder ni som ett strålande ljus. Det strålar ut från er och ni blir det Ljus för Världen som Jorden behöver just nu.

Att bli ett Ljus för världen är inte arrogant. När ni blir medvetet medvetna om en större sanning är det en del av er Själs Syfte. Medan det synbara mörkret av kaos och rädsla är så uppenbart, vad kan ni behöva annat än Ljus? Vid denna heliga tid är Ljuset av den Kristnade energin mer tillgängligt än någonsin tidigare. Denna välsignelse bär Gudomlig Kärlek in i ert hjärta och ut i er värld.

Känn detta Ljus inom er som har de gudomliga Kvaliteterna av Visdom och Kärlek, och dela den med andra. Stråla Ljus till er regering och världens ledare. Sänd det till kaotiska områden i världen, och till dem som arbetar hårt med att lindra lidandet på dessa platser. Överför Gudomligt Ljus till miljön och till alla levande varelser på denna vackra planet.

Lys det helande Ljuset på er själva och era familjer. Den energin aktiverar den kraft som inspirerar er till Handling i Gudomlig Rätt. Det är ett kraftfullt sätt att bringa harmoni och övervinna hopplöshet inom er själva och världen.

Och då kom Änglarna

Då ni firar denna Julhelgs gåvor, finns det många som kommer ihåg närvaron av Änglar oftare under denna tid än någon annan tid på året.

Legioner av Änglar samlas allt närmare Jorden nu, dragna av så många människors böner och tankar under Julhelgen. Detta är en fantastisk välsignelse som öppnar ert hjärta för mer kärlek och låter ert sinne ta emot en högre nivå av Gudomlig Nåd.

Det är en bra tid att avsätta en stund för att hedra och ansluta till era Änglaguider. Be om personlig hjälp på alla ert livs områden och lyssna – lyssna verkligen, då Änglarna viskar i ert hjärta. De vill att ni följer ert hjärtas budskap och känner den vägledning som är tillgänglig för er från de andliga sfärerna.

Ärkeängel Gabriel och Ärkeänglarnas Sfär

Vid denna heliga tid på året finns det också mer medvetenhet om Ärkeänglarna.

Ärkeängel Gabriel har bemyndigandet över vintern, och det går historier om hans ingripanden under de mörkaste nätter genom tiderna. Ärkeänglarna ges Gudomlig befälsrätt över alla Samhällen, nationer och årstider.

Under de 12 Heliga Nätterna med början 24 december, raderar Ärkeänglarna fritt ut alla gränser mellan nationer och faktioner. Ljuset av sann Frid förhärskar i de Himmelska sfärerna, och finns tillgängligt att kallas fram på Jorden.

Gör sällskap med ängla-värden för att sprida detta Ljus genom ert eget liv, och be om healing av alla nationer och familjer. Använd detta genomträngande Ljus från Ärkeänglarna för att föra större medvetande genom er och alla varelser på jorden. Denna energi kan göra verklig skillnad och väcka upp Fred i alla hjärtan.

Fred på Jorden och God Vilja Förhärskar

Genom att skapa era personliga traditioner och meningsfulla ritualer för denna Heliga Helg, kan ni använda det andliga stöd som är tillgängligt för er. Med detta stöd och era tydliga avsikter, kan ni uppleva transformation i ert varande och välsignelser i ert liv. Låt inte den materiella världen överskugga den skönhet och det djup som verkligen existerar under denna speciella tid.

Låt Gudomligt Ljus lysa upp ert sinne och hjärta, och lysa upp varje cell och fiber i er varelse. Er villighet och öppenhjärtade acceptans av Gudomlig Kärlek välsignar er kropp, ert sinne och er ande. Ta emot denna gåva och låt Ljuset av Kristus födas inom er under denna Heliga Helg.

Låt Gudomligt Ljus lysa fram från er nu så att det verkligen kan bli Fred på Jorden och God Vilja mellan alla varelser.

Och så är det.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...