Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 25 september

angelgabriel2

Shanta Gabriel~ÄÄ Gabriel ~ Att släppa sin rädsla är ett lågt pris att betala för extasen att helt smälta samman med det Gudomliga. 

Kära Du,

När det nu har blivit dags för beslut vill du ta det rätta. Du vet att vad du beslutar kommer att fortsätta och du är bekymrad och till och med rädd för ”men om”. Det enda sättet du verkligen kan ta ett beslut som bäst kommer att tjäna dig nu och i din framtid är att komma till en plats av frid och ro inom dig. Och detta betyder att vara i harmoni med ditt Högre Själv.

Det är från denna plats som ni kommer ta beslut som är för det högsta bästa för alla inblandade. När du för in rädsla in i din beslutsprocess, förhindrar det dig från den fulla expansiviteten hos det Gudomliga Sinnet att arbeta inom ditt medvetna sinne. Det är denna sammansmältning med Gud som gör det möjligt för dig att känna dig fri, hel och tillräckligt öppen för att ta emot det som är rätt och sant för ditt liv vid denna tid.

Oavsett hur svårt det verkar, är det mycket viktigt att du lär dig att släppa rädslan som drar samman ditt tänkande och dina handlingar. Dit din uppmärksamhet går flödar energin. När du fokuserar på rädslan, problemen och ”men om” i ditt framtida liv, förstorar denna fokuserade energi ditt tillstånd av rädsla. Det blir desto mer kraftfullt och kan till och med ta över din värld – om du låter dem göra det. Rikta istället din energi på skapandet av det underbara tillstånd som kommer att tjäna dig bäst.

Det första steget för att göra detta är att andas djupt och att veta i ditt hjärta att du är gudomligt guidad i detta nu och alltid i ditt liv. Att be hjälper också med att justera din attityd och öppna dig själv för sanningen. Du kan säga: ”Jag överlämnar denna rädsla till Gud, och jag tillåter det Gudomliga Sinnet att arbeta i alla mina beslut”. Även om du fortfarande har en känsla av rädsla i djupet av din mage, kommer denna enkla handling att be om att släppa, att starta upp dig på vägen mot de rätta handlingarna och tankarna som kommer att öppna dig för ditt högsta bästa. Men det tar ofta en kort period för den fysiska kroppen att hinna med den mentala processen, så det är viktigt att ge dig själv tillräckligt med tid för att komma till en punkt av avslappning och expansion innan du verkligen tar dina beslut.

Övning:

Ta flera avslappnande, balanserade andetag. När du sitter i denna fridfulla stund, låt din utandning falla tungt som en sten, ner nedanför era fötter, in i jordens djup. Detta kommer att ta den upphetsade energin från ditt sinne och ge dig en större klarhet.

När du andas in, se dig själv expandera med Guds rena ljus. Se hur det gör sitt sinne klart och lugnar ditt hjärta när du tar kontakt med din gudomliga natur. Byt nu ut de rädslobaserade tankarna som genomsyrar ert världsliga medvetande, med bilder av vad ni verkligen vill i ert personliga och professionella liv – bilder av strålande hälsa, harmoni i relationer, överflödande kontantflöde, frid i ditt eget hjärta. Låt dessa bilder av det högre goda sprida sig i er varelse. Tacka sedan för att du får ta emot det i ditt liv.

För att du har har varit tränad att vara rädd och orolig, även om det inte är produktivt, krävs det övning för att släppa rädslan och gå samman med din sanna gudomliga natur. Änglarna är här för att hjälpa dig göra detta och omsluter dig i vingar av rent ljus och guidar dig på din väg till att leva i frid.

Så be om, och du kommer att få. Tillåt dig själv att vara öppen för den Gudomliga Godheten inom allt, och var receptiv för allt skönhet och sanning inom och runt dig, så att detta goda kan börja manifestera och arbeta över hela din värld. Om universums frikostighet är vad du vill ha i livet, är allt ni behöver göra att släppa rädslan som begränsar dig, och låt Guds nåd arbeta för dig. När allt kommer omkring:

Att släppa sin rädsla är ett lågt pris att betala för extasen av att helt smälta samman med det Gudomliga.

Shanta Gabriel for
Archangel Gabriel
September 25, 2016
www.TheGabrielMessages.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...