Arkturierna via Suzanne Lie, 29:e september

Oneness7sig

Vecka 3 – Interdimensionell Livsåterblick

Den här veckan firar vi vår Återförening
med vårt Unga Vuxnas SJÄLV

Er första Interdimensionella Återförening är med ert SJÄLV

Arkturierna genom Sue Lie

Ert sanna jag börjar ofta komma fram när ni är tonåringar, när era hormoner förändras och omdirigerar er uppmärksamhet från ”barndomsfantasierna” till verkligheten med att vara någon som ”vuxit upp.”

Då era unga vuxna växer fram, och ni sitter i berg-och dalbanan med ”Hur kan jag leva i en verklighet som inte erkänner mitt sanna inre ljus?”

Naturligtvis har tonårstiden sannolikt gjort att ni glömt bort mycket av ert inre ljus, eftersom ni accelererade som individer, i en fysisk och social omvandling från barndom till vuxenliv. Men som tonåringar, visste ni inte att ni förberedde er för att komma till en vändpunkt i det ”okända”.

Dessvärre, som en ung vuxen, kanske ni fortfarande inte vet vad ni förbereder er för. Således, är ni kvar på vägen mot det ”Stora Okända” medan ni måste påbörja en utbildning, hitta ett jobb, umgås med partnern, och/eller ta hand om era barn.

Som en ung vuxen har ert ansvar blivit större än det var då ni ”växte upp”. Ert ansvar, oavsett om ni accepterar det eller inte, inkluderar att ta hand om andra, yngre eller äldre familjemedlemmar, människor på er skola och/eller på jobbet, samt de du lever med eller de som bor i närheten.

Så småningom, eller snabbt hos vissa, ”känner ni” bland annat ansvaret för att ta hand om andra människor. Naturligtvis finns det många vuxna som undviker det ansvaret, men de har begränsat sina ”känslor” och accepterar inte sitt vuxna ansvar.

Dessutom är de ”konstiga, roliga, spännande, eller till och med de lite skrämmande,” interdimensionella upplevelserna, inte bara upplevelser. NU är dessa interdimensionella upplevelser Invitationer för ”att hjälpa till i processen av att ”Skapa en Bättre Värld.”

Vi, Arkturierna, är medvetna om att många människor inte känner behov av att hjälpa planeten, eller ens andra människor. Vad dessa människor inte kommer ihåg är, att för att kunna stiga upp, måste ni utföra 51% av att ”Ge hjälp till Andra” genom era intentioner, handlingar och önskningar.

Ja, vi er Galaktiska Familj, familjen som ni lämnat kvar i ert högre dimensionella Hem och/ eller Rymdskepp, är här för att påminna om, att det bästa sättet för att utöka ert medvetande och uppfylla ert uppdrag, är att hålla fokus på ”Att Hjälpa Andra!”

Om ni har glömt att hjälpa andra var en viktig del av ”uppdraget” som ni skrev innan ni tog denna jordfarkost, kommer ni förmodligen att falla djupt ner i ”Dalen av Glömska.”

Men ge er inte en reprimand för att ni fallit ner i den Dalen, eftersom ni kommer att förstå att många andra unga vuxna också försöker komma ihåg sina SJÄLV, så att de kan finna sin väg ”HEM”.

 

Ja, ert Multidimensionella SJÄLV har lovat att hjälpa er ”hitta vägen tillbaka HEM.” Att komma ihåg det löftet, kommer att ge er det välbehövliga hoppet och det ni blivit lovade, som är nödvändig under ert tidiga vuxenliv.

Detta är eran med era tredimensionella inkarnationer, där ni måste resa via ert medvetande genom alla de inkarnationer ni någonsin har haft på den kära Moder Gaia. Men glöm inte löftet ni gett er själva, som var att ni skulle leva ert liv genom ”att hjälpa andra”, snarare än att hjälpa er själva.

Självklart är det svårt att minnas detta med ett tredimensionell tänkande av ”jag först”, ”skylla sig själv”, ”mobbing”, ”modiga strider kräver offer”, men slutligen återvänder ni till anknytningen av ert Multidimensionella SJÄLV, som ni alltid haft, men glömde bort.

Ovanstående process är en ni kommer att bli VÄLDIGT bekanta med, under er utveckling som unga vuxna. Lyckligtvis har ni haft några mycket viktiga ”Interdimensionella upplevelser”, som ni förmodligen har glömt. Det är av denna anledning som vi, er Galaktiska Familj, är här för att hjälpa er komma ihåg.

”Men vad ska jag komma ihåg?” tänker ni igen. Lyckligtvis, så finns det inget rätt eller fel svar på den frågan. Var och en av er kommer att ställa denna fråga på sitt eget sätt, och var och en av er kommer att finna svaret, på det egna sättet.

I ert sökande efter ert SJÄLV, kommer många av er att fråga andra, studera med en Mästare, och så småningom lämna mästaren, för att studera på egen hand. Som unga vuxna, kommer ni att ställa frågor, söka svar och verkligen försöka komma ihåg.

Naturligtvis, kanske en del av er stannar kvar, djupt och säkert, i den tredje dimensionen under denna tid av inre utforskning.

Det viktigaste att försöka komma ihåg, när ni lever i en ”Interdimensionell Verklighet” med hjälp
för ALLT liv är,

DET FINNS INGET RÄTT SÄTT.

DET FINNS BARA ER VÄG.

För att fullt ut delta i Gaias planetariska transmutation från den tredje/fjärde dimensionen, till den femte dimensionen och bortom – finns bara ER väg.

Ni förstår, Kära Uppstigande Ni, ni valde den stora utmaningen genom att ta en inkarnation på planeten Gaia, som transmuterar Sin Kärnresonans för att förvandla sin tre/fyrdimensionella Matris av tid/rum, TILL den femdimensionella verkligheten av HÄR och NU.

Hur förbereder ni er för denna övergång?

Ta ett långt, långsamt, djupt andetag och fråga ert Multidimensionella SJÄLV:

”Kan du hjälpa mig att komma ihåg?”

Till en början kanske ni bara ser området runt er fysiska kropp.

Men om ni fokuserar på den som ni ställer er fråga till:

Ert EGET Högre Dimensionella Uttryck av ert SJÄLV.

Något kommer att skifta en aning …

NU, lukta, känn, hör och/eller se

skiftet inom energiområdet som omger er …

Vågar ni lita på er perception?

Kan den fladdrande ljuslågan eller den mjuka viskningen i ert hjärta vara verklig?

När ni ställer dessa frågor, börjar ni känna att en varm känsla stiger upp från slutet av ryggraden, men försvinner på sekunden så fort ni börjar tvivla.

I själva verket så förstår ni, att om ni tvivlar på någon del av er upplevelse – så försvinner den.

Varför försvinner er upplevelse om ni tvivlar på den?

Ställ den frågan till ert eget själv.

Gå tillbaka till er barndom och till tonåren och försök att minnas liknande situationer.

I de tidiga åren, kunde ni tro på:

Mjuka viskningar,

Pirrarandet upp genom er ryggrad,

Känslan av villkorslös kärlek,

Och om den gränslösa glädjen som fyllde ert hjärta var VERKLIG?

Kanske, ni hoppfullt frågar er själva,

”Vad är VERKLIGT?”

”Är det verkligt för att jag vill det så mycket?

Eller, fejkar jag, och det är ”bara min fantasi?”

Ja, det är en bra start. Er definition av ”verkligt” har en hel del att göra med alla era perceptioner. Det ni fick höra som barn, och försökte ignorera som tonåring, om vad som är ”verkligt” specifikt för just ER!

Den skillnad som uppstår när ni kommer in i ung vuxen ålder, är att ni vill hitta era egna svar på era egna frågor.

Men när ni ställer en fråga och får ett svar,

Är det VERKLIGT?

Vi Arkturierna, säger till er, att ni skapar definitionen av det ni uppfattar.

Om tre människor går på vägen, sida vid sida, och en stor varelse av LJUS står precis framför dem!

Den första kanske säger, ”Se upp! En bil med bländande ljus kommer att köra på oss! ”

Den andra kanske säger, ”Vad är det för ett ljussken? Kommer det från ett Rymdskepp? ”

Den tredje kanske säger, ”Aum och Välsignar allt. Jag ser Högre Ljus och jag accepterar, omfamnar och införlivar detta Ljus i min verklighet.”

Hur skapar då dessa olika uppfattningar olika verkligheter?

Den första, skulle snabbt förflytta sig bort från vägen, för att undvika att skadas allvarligt av bilen.

Den andra, kanske blir mycket rädd för ”rymdskeppet”, ELLER kanske blir mycket glad och säger, ”Låt mig följa med.” Denna människa skulle kunna besöka skeppet, men skulle han eller hon komma ihåg det??

Den tredje, skulle känna lycka, känna Kundalinin stiga upp i ryggraden och få en mycket djup Interdimensionell Upplevelse.

Vi, er Galaktiska Familj, vill påminna er om att:

Den verklighet ni VÄLJER att UPPFATTA

är den Verklighet som ni VÄLJER att LEVA i!

Den största utmaningen ni har att genomgå, när ni övergår till ung vuxen ålder är:

”Jag ÄR Skaparen av MIN verklighet.”

När ni går in i detta steg av ert SJÄLV, uppmanas ni att definiera ert SJÄLV:

Vad betyder ”Jag är” för er?

(Gå in er ert SJÄLV för att hitta svaret och skriv ner ert svar om ni vill.)

Vad betyder ”Skapare” för er?

(Gå in ert SJÄLV för att hitta svaret och skriv ner ert svar om ni vill.)

Vad betyder ”MIN VERKLIGHET” för er?

(Gå in ert SJÄLV för att hitta svaret och skriv ner ert svar om ni vill.)

Avslutningsvis, vi Arkturierna, vill påminna er om, att det INTE finns några rätt eller fel svar på ovanstående frågor.

Det finns bara ERA svar, och hur NI väljer att leva enligt dessa svar i era dagliga ”unga vuxna liv.”

Att Ta fullt ansvar för era liv, är NYCKELN till att få interdimensionella upplevelser i vuxen ålder.

Det som ni blint varit förälskade i, eller det som skrämde er som barn, och det ni ofta ignorerade som tonåringar, eftersom att vara annorlunda var DÅLIGT och ni skulle INTE bli populära då, får en ny innebörd när ni blir unga vuxna.

Detta kan beskrivas med ett ord:

ANSVAR

Vi önskar er välsignelser under er återförening med er unga vuxna.

Kom ihåg att ge ditt DU den kärlek och acceptans som du

kanske inte har fått under denna utmanande ålder.

Välsignelser från Arkturierna och er Galaktiska Familj


Vår återförening med er är NU

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...