Ärkeängel Gabriel via Lee Degani, 21 januari 2024

 

Ärkeängel Gabriel via Lee Degani          

21 januari 2024

Varje morgon utför jag och min make en morgonritual/övning för att lägga upp dagen med energiövningar, bön och healing för andra. Vi avslutar alltid med att ge varandra helande kärlek. Även om jag ofta besöker Städerna av Ljus, för att tillgå den helande energin där, sade jag för några veckor sedan, ”Låt oss ta ned det helande ljuset till oss under vår morgonbön”.

Vi blev båda upprymda när vi kände energin som kom. Men vid slutet av vår ritual ville jag inte sluta! David är en mycket kraftfull helare och jag älskar att känna elden som kommer från hans händer. Men den morgonen kändes det som om min ryggrad var flytande guld och hela min kropp smälte! Utöver detta blev vi båda fyllda med den djupaste extatiska Glädje av Healing! Jag frågade angående detta, och så här svarade Ärkeängel Gabriel:

Hälsningar, JAG ÄR Ärkeängel Gabriel, Ängel av Glädje, Trumpetare av Sanning, och jag är här för att svara på era frågor. Ni undrar varför det är så att jag kom när ni kände så starkt att det skulle vara den Gudomliga Modern, Shechina. Vi talar alltid med en röst när någon av oss kommer.

Vi talar med rösten av det ni tänker på som den Gudomliga Modern, den Gudomlige Fadern, den ni tänker på som Gud, den ni skulle tänka på med så många namn. Men vem är det som talar? Vi talar med rösten som finns inom er, rösten som finns inom era celler. Och inom dessa celler ligger det Gudomliga och alla aspekter av det Gudomliga.

Ni kom till jorden för att bringa dessa aspekter till fysisk manifestation, och idag kommer vi för att tala med er om Glädje, eftersom det är ämnet som gäller, eller hur! Glädjen ligger inombords, Glädjen finns i varje cell. Så snart den är uppväckt har den möjligheten att vara närvarande i allt ni gör, allt ni föreställer er.

Och ja, det finns glädje i healing. Detta är en av de största gåvorna, en av våra mest värdefulla gåvor ni blivit givna, som inte bara är en gåva, som är er rättighet, som är er gudomliga rätt, som är er födslorätt.

Tänk på hur det känns när ni skänker välbefinnande och medkänsla till andra. Det finns glädje i detta, eller hur? Och det är den Glädjen vi känner. Ja, ärkeänglar känner, men vi känner på ett lite annat sätt än ni gör.

Men ni har kommit för att väcka upp den Glädjen inombords, inte bara Glädjen i Healing, utan Glädjen i skönhet. När ni besöker städerna av Ljus, de framtida städer ni nu förankrar på Gaia, på Moder Jord, på planeten, finns det inte skönhet där? Och finns det inte Glädje i den skönheten? När ni fylls av förundran av en ros som slår ut, och molnen som rör sig i skyn, ligger det inte glädje i detta under?

Och du frågar dig, ja, jag vet att det ligger glädje i healing, men säg mig, kan det rymmas glädje i sorgsenhet? Och ja, älskade, det ligger glädje i att ni kan känna sorgsenheten. Släpp den åt sidan, för ni vet att ni har ett större jobb att göra, och det är att föra fram glädje så att sorgsenhet kan transmuteras för många. Sorgsenhet är bara en indikation på vad ni känner för att låta er känna till ren Glädje och låta er veta vad som måste flyttas åt sidan.

Vi ber er inte att inte känna sorgsenheten. Vi ber er låta den flytta och veta att vi är med er. Vi är med er, vi hjälper er bygga nya gemenskaper, nya relationer där Kärlek är basen. För detta är healingens gåva, eller hur?

Kom nu och låt oss bringa Healingens Glädje till er, bringa den till alla delar av er kropp. Alla delar av er känslomässiga kropp, er fysiska kropp, er mentala kropp och bortom. Och ta denna Glädje av Healing och sprid den genom hela universum. Sprid den genom multiversum. Ni gör mer än ni vet med Glädjen av Healing. Ni för den till Mellanöstern. Ni för den till Europa. Ni för den till Afrika. Ni för den till Australien. Det finns mer makt tillgänglig för er än ni just nu kan fatta.

Vi ber er ha tillit, vi ber er lita på att ni befinner er på den väg som ni tänker på som den rätta vägen, även om det inte finns något rätt eller fel. Men ni är på vägen av Kärlek och på den vägen finns Glädjen av Kärlek. Ni har kommit till denna jord för att skapa en lekplats, en lekplats av Kärlek där ni kan njuta av gåvorna.

Har saker och ting gått som de inte förväntades? Ja, eftersom fri vilja råder. Men ni har nu möjlighet att föra fram denna lekplats, för att njuta av varje aspekt av livet på jorden, och ja, för att få till fred. Det börjar inombords, det börjar med er och ni gör ett vackert jobb. Finns det glädje i detta vackra arbete? Ja, och det blir inte längre ett jobb. Det blir er glädje.

Så vi lämnar er nu, men vi lämnar er egentligen aldrig, för vi finns inom er. Väck upp oss närsomhelst, väck upp Glädjen, väck upp Glädjen i denna kommunikation, väck upp Glädjen av Healing

Farväl.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *