Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 12 februari, 2016

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

12 februari, 2016

Ett meddelande i Nymånen om Visioner och Avslöjanden

Under denna månad kommer gåvorna gällande Visioner och Avslöjande till er.

För många kommer det att handla om insikter gällande era mest intima relationer, för alla kommer det att handla om avslöjanden gällande motsatserna inom er, i relation till andra och era harmoniska relationer med polariteter i er värld.

Ett Gudomligt Avslöjande härstammar från en djupt belägen plats inom Kärleken. Ibland är det svårt att ta emot budbärarens form, i vilket avslöjandet kommer till er. Var medvetna om att det dolda budskapet om sanningen vid dessa tillfällen kan vara obekvämt, men det bär inom sig de djupaste mest fullständiga fröna av medvetande.

Denna Nymåne är en tid för ny begynnelse. Under de nästföljande dagarna kan ni föreställa er att ni befinner er inom en gående meditation, medan ni får fler insikter och större medvetenhet om denna större vidareutveckling. Ni är havande med det nya livet som ni har bett om. Ta hand om er själva, som om ni befann er i de senare faserna av en graviditet. Lägg uppmärksamhet vid hur ni ger er själv näring. Tillbringa tid med att förbereda ert utrymme för den nya födelsen. Var på det klara med vilka avsikter ni bär på för det som ni har fött fram ur den mest kreativa aktiviteten inom er själva.

Ta till er att ni behöver ge er själva fullkomlig kärleksfull vänlighet för att kunna ta emot den nya födelsens nåd. Den kommer med ansvar så väl som ett utvidgande av allt som ni har drömt om, för ni behöver inse att mer Kärlek, Framgång och Överflöd kommer att bli en del i denna nya födelse.

När ni inte är jordade i Harmoni med vad ni önskar i ert liv, kan den nya energins tillväxt förorsaka rädsla inom er. Det är en reaktion i ert nervsystem på det ofantliga Okända. Ni är här för att föra in Ljus till Livets okända områden – att känna till det okända. Detta är ett mycket tydligt avsiktligt steg för att föra in mer mening, klarhet och ett större ramverk till det som sår frön till era nya avslöjanden och er inspiration för livet.

I och med att ni ställer frågor, så kommer svaren att dyka upp.

Vad behöver ni mest av allt för att kunna känna er stöttade och älskade i ert liv?

Vad kan ni göra för att vara i Harmoni med situationerna och människorna som nu står framför er?

Om ni hade allt att vinna och inget att förlora, vad skulle ni då göra och hur skulle ni välja?

I denna nya tid, lita på att ni nu har energin att röra er framåt ur den katalyserande kraften i det Gudomliga Ljuset och den Gudomliga Vägledningen, som arbetar i ert liv. Så är det.

Shanta Gabriel

För Ärkeängel Gabriel.

TheGabrielMessages.com

“Archangel Gabriel: A New Moon Message About Visions and Revelations,” Channeled by Shanta Gabriel, February 10, 2016, at http://thegabrielmessages.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...