Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 26 juni

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 26 juni 2016

Via Shanta Gabriel

 

Var medvetna om den enkla sanningen att Gud finns under alla omständigheter.

Guds Ljus strålar alltid, och detta Gudomliga Ljus finns i alla människor, saker och situationer. Medvetenhet om detta Ljus kommer att föra in det i ert medvetande så att ni kan se det ur ett upplyst perspektiv.

Den Gudomliga Närvaron är själva energin i vilken ni lever, rör er och verkar. Energin är oändlig och allomfattande och finns i alla situationer. Denna sanning kan vara svår att komma ihåg ibland. I själva verket kan det se ut som om det inte finns något annat än mörker. Men kom ihåg att den här Gudomliga Kraften är tillgänglig och kommer att föra in ljus i alla mörka förhållanden.

Energin följer tanken. Om ni tänker på Gud i någon situation, kommer själva tanken att producera ljus, som ett ljus som tänds i ett mörkt rum. När ni ber om Gudomlig Vägledning riktar sig bönen till denna högfrekventa energi, så att ni blir omgivna av himmelskt ljus och andliga lösningar kommer att flöda genom hela ert väsen.

Medvetenhet om det Gudomliga Ljuset lyser upp varje situation. Varje gång ni vänder er till det Sanna Ljusets Källa blir ni välsignade. Det behövs bara att en person vänder sig till Guds Ljus för att Jorden ska bli välsignad. Den här välsignelsen skapar förändring. Ibland kan förändringen vara ögonblicklig, andra gånger kan healing inträffa på ett mindre uppenbart sätt. Ha tillit och var medvetna om att healing sker i enlighet med Gudomlig Samordning. Bejaka alltid den större sanningen i varje situation för att återföra er medvetande till den Gudomliga Närvaron.

När ni kallar på er Skyddsängel fokuserar ni på det Gudomliga Ljuset. Er Skyddsängel, och alla andra av Guds budbärare, är här för att hjälpa er att föra in mer Kärlek och Ljus i era liv. Oavsett hur det ser ut och oavsett hur svåra omständigheterna kan tyckas vara, kommer ni att få omedelbar hjälp när ni kallar på Änglarna. Be om det som ni verkligen vill ha i ert liv. Gör ert bästa för att inte fokusera på det som är dåligt, utan vänd er uppmärksamhet mot Ljuset och ni kommer att finna att situationen lättar.

Genom att vara medveten om den enkla sanningen att Gud finns i alla situationer, kan ni föra in Ljus i era liv. Att vända er uppmärksamhet mot himlen med hjälp av er andning kan förändra energifrekvensen i er värld. Kom ihåg att skapa en skyddskokong och omge er själva med ljus genom att ge er själva tid att balansera er andning, och be om de egenskaper ni vill se manifestera sig i era liv. Dem kan ni respektfullt placera i ert skyddande energifält.

Det ni fokuserar på, där flödar energin. Frågan är: vill ni leva i mörker eller i ljus? Det är ert val. Återvänd, genom er andning, till en Gudomlig Kokong av Gyllene Ljus. Ni kommer att komma till en plats där ni är säkra, omgivna och fyllda med Guds Kärlek hela tiden. Er värld kommer att börja förändras när ni vänder er uppmärksamhet mot denna Kärleksfulla Närvaro av Gudomligt Evigt Ljus.

Det hela kan verka alltför lätt, men vi be er att komma ihåg att ert budskap från Änglarna idag är:

Var medvetna om den enkla sanningen att Gud finns i alla omständigheter.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...