Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 26 juni

kanalsol

Den Arkturiska Gruppen, 26 juni 2016
via Marilyn Raffaele

 

Kära ni, vi kommer med kärlek, respekt och förståelse för er som upplever så mycket vid den här tiden. Vi vill påminna om att världen nu är långt framskriden mot att bli fullt medveten och på grund av detta är det mycket få världshändelser och personliga erfarenheter som är oavsiktliga.

Det kommer en tid för varje seriös andlig elev när ”olyckor” eller oönskade upplevelser inte längre representerar tredje-dimensionellt tänkande, utan är erfarenheter som krävs för någon välbehövlig lektion eller andlig tillväxt. Som vi har sagt tidigare, när en själ väl väljer att utvecklas ”lämnar tåget stationen”.

Alla känner hur de högre-dimensionella energierna nu strömmar till jorden med ökande intensitet. Dessa energier tjänar till att öppna mänskligheten till en högre medvetenhet som bemyndigar dem att söka yttrandefrihet, självstyre och nya sätt att leva, vara och ledande. De flesta människor förstår ännu inte helt varför de känner denna starka längtan eller varför deras tänkande har förändrats så mycket i vissa frågor.

Mänsklighetens ökande missnöje med ”det vanliga”, började när kraftfulla och hög-genljudande energier började ersätta de gamla, och personliga klargörande började. Hjärtchakrana hos många har renats eller är i processen, och det höga hjärtat öppnas för alla som är mottagliga. Upplösningen av gamla energier börjar samma ögonblick en individ öppnar sig för mer.

När hjärtat börjar öppnas, börjar självskapade täta energetiska skyddsmurar som bildades runt det som ett resultat av tidigare och nuvarande erfarenheter, att upplösas. Detta tillåter hjärtats kärleksfrekvenser som redan finns att strömma fram, vars resultat ofta är en helt ny världbild för individen. Den ”nya” personen inser ofta inte ens att något har ändrats förrän han försöker leva som vanligt, och finner att han inte längre är i resonans med mycket av det.

Majoriteten i nuläget förstår inte varför de nu känner annorlunda i så många frågor. Alla tolkar både inre och yttre förändringar enligt deras uppnådda medvetandetillstånd (nuvarande trossystem). För vissa avspeglas de inre förändringarna fullt ut i materiella, tredje-dimensionella sätt, såsom att känna behovet av att förbättra människors hälsa, gå en kurs eller tjäna någon generellt erkänt sak.

Energetisk förändring i den emotionella kroppen manifesteras som högre former av känslomässiga reaktioner, såsom att inte längre bli känslomässigt engagerad, fäst vid, eller blockerad till den grad att kunna ge bort personlig makt. Samtidigt kommer en underliggande och mild känsla av kärlek som börjar genomsyra alla handlingar och beslut. Mentalt börjar ens tänkande och trossystem att skifta från en själv till universell.

I världen ser ni de yttre manifestationerna av ökad hjärtenergi även om mycket av det fortfarande tolkas på självbetjänande sätt. Människor upplever ett ”vetande” av att alla har rätt till vad som är nödvändigt för ett sunt och lyckligt liv, inte bara för ett privilegierat fåtal, och uttrycker sin frustration som ilska. Förändring, förändring, förändring, har blivit mantrat för majoriteten, även om de inte till fullo förstår varför.

På grund av ofullständig förståelse och en okunnighet om den evolutionära processen som äger rum vid denna tid, väljer några att helt enkelt stå emot all förändring, ser det som ett hot mot deras personliga bekvämlighet och lycka. Andra tänker att de måste agera för att tvinga fram en förändring. Försök att förstå att allt sker enligt evolutionära planen, kära ni.

Ljuset av högre-dimensionell energi tjänar till att exponera världsomspännande och personliga skapelser som bygger på gamla och avslutade energier. Många av dessa blottställda problem verkar vara nya, eftersom ni inte var medveten om dem innan utvecklingsljuset började avslöja dem. Många ”korthus” kommer att falla, men de kommer att gå sparkande och skrikande. Var inte rädd kära ni, allt går enligt plan.

Evolution är en utvecklande process som inte kan skyndas på för det är ni, folket, som måste åstadkomma förändring genom ert eget uppnående av mer Ljus, som sedan i sin tur ger mer Ljus till det kollektiva medvetandet i världen. Det finns bara En, och varje sanning som blir ert medvetandetillstånd, tjänar därmed till att lyfta helheten.

Många väntar sig fortfarande att Ljusvarelser eller utvecklade utomjordingar ska ”fixa” världen, men på grund av fria viljan kan de inte gå in och göra jobbet åt dig. Dessa utvecklade varelser kan bara vägleda och ge råd vid det här laget, men är villiga, glada och ivriga att göra det, för de vill se er gå bortom det som är gammalt och avslutat, liksom de själva också behövde göra. Varje partikel av Ljus som läggs till helheten, skiftar det lite grand tills det vid någon punkt kommer att finnas mer ljus än inte.

Det är viktigt att stödja er själva och andra i dessa kaotiska tider, vilket innebär att när ni vaknar till djupare förståelse, stödjer ni fortfarande andras rättigheter att tro som de väljer, oavsett hur mycket det skiljer sig från ert trossystem. Förstå att alla är på en annan plats på sin resa och er plats behöver inte vara deras plats. Kärleken är tålmodig och tillåtande, men är aldrig en dörrmatta.

Energi är substansen av allt sett, hört, smakat, rört och luktat i den fysiska världen. Ju långsammare och tyngre energetisk resonans, desto tätare och materiell verkar saker. Det fysiska uttrycket för någonting, är alltid en sinnesskapad tolkning av den andliga verkligheten, eller Gudomlig Idé som ses som materiell. Detta är ett andligt universum, befolkat med Guds barn, men som hittills har setts och upplevts genom falska trossystem som nu är i upplösning.

Energi finns överallt där ni går och många av er känner nu mer akut resonansen av människor, platser och saker. Ni kommer att uppleva en ökad känslighet allt eftersom er egen energi blir lättare och det blir lättare att få tillgång till och anpassa sig till högre frekvenser. På grund av detta utvecklar många av er nya psykiska förmågor eller får tillgång till gamla ni hade för länge sedan.

Platser som tidigare kändes vanliga kan nu kännas täta och tunga för er (barer, varuhus, slum, även böcker och filmer). Ni kan märka att ni dras till att söka efter platser som känns mer lätta och uppfriskande (vildmarksområden, hjärtcentrerade hem eller kyrkor).

Antikaffärer har ofta en tät tyngd som kommer från den gamla energin som fortfarande inryms i objekten från förr. Platser, livsmedel, människor och nöjen som tidigare genljöd med er, gör inte det längre. Låt dem gå, för det betyder helt enkelt att er resonans inte längre är i linje med dem oavsett hur bekanta, trevliga eller bekväma de en gång var.

Om ert arbete eller liv innebär att ni måste vara i de tyngre energierna, se dem för vad de är och gör inte motstånd, för motståndet ger endast något en kraft det inte har. De av er som arbetar med fysiskt, känslomässigt eller mentalt oroliga (sjuksköterskor, läkare, psykologer, fängelsearbetare och terapeuter) måste komma ihåg att hålla era energifält och arbetsutrymme rena och fyllda med ljus. Rena genom intention och Ljus mellan klienter eller när ni går igenom era arbetsuppgifter, låt aldrig er själv anpassas till de lägre resonansenergier som kan visa sig.

Alla befinner sig ibland i närvaro av dem som inte lever upp till den högsta standarden och eftersom ert eget energifält nu är mer mottagligt kan ni känna de andras energi lättare. Håll alltid utbyten på en nivå av medkänsla och inte sympati, eftersom med sympati anpassar ni er till den andra personens energi.I varje personligt utbyte på jobbet eller i det dagliga livet, pausa alltid för att minnas den sanna Gudomliga Naturen hos den andra, oavsett vad som visas.

Många accepterar intellektuellt att erfarenheter är nödvändiga för förändring, men när dessa erfarenheter faktiskt förekommer återgår de snabbt till att undra; ”Varför hände det här mig? Vad gjorde jag för fel?” Fortsätter sedan att endast söka tredje-dimensionella lösningar, med hjälp av tredje-dimensionella verktyg och ser situationen som ett tredje-dimensionellt problem. Varje seriös sanningselev måste acceptera att de och världen utvecklas snabbt och saker kommer aldrig mer att vara som det var på den ”gamla goda tiden”.

De högre-dimensionella energierna som flödar ner på jorden just nu påverkar alla, inte bara de som är medvetna om det. Många upplever en mängd olika ”uppstigningssymptom” – yrsel, huvudvärk, illamående och extrem trötthet etc. Ett gott tecken på att något är uppstigningsrelaterat och inte ett allvarligt hälsoproblem är att uppstigningssymtom tenderar att komma och gå. En dag kan ni vara alltför utmattad för att sätta den ena foten framför den andra, men nästa dag känner ni er bra.

Ta tupplurar eller vilopauser så gott ni kan under dagen när det behövs och försök inte att upprätthålla något tungt aktivt schema som kan ha fungerat för er i ert tidigare medvetandetillstånd.

Tillåt processen, lita på att ni är precis där ni behöver vara och upplever exakt det ni behöver för renandet, upplösandet av återstående karma, och integrationen av alla högre resonansenergier av Ljus som ni är redo för. Många väljer att lämna både i grupp och individuellt vid denna tid. Hedra de andras val vad de än må vara, för allt är en del av varje själs resa i uppvaknande.

Vi är Arkturiska Gruppen

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. juni 28, 2016

    […] via Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 26 juni — […]