Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 17 april 2016

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel

Via Shanta Gabriel, 17 april 2016

 

Ibland känns det som att be är det enda ni kan göra för en annan person, även om ni önskar att ni kunde göra mer. Bönen är dock den största gåva ni kan ge.

När ni ber för någon annan sänder ni en välsignelse av Gudomlig Kärlek och ljusfylld energi. Det kan ge dem ett utvidgat perspektiv på deras liv, en medvetenhet om att en större kraft verkar inom dem. De kanske inte vet varför de mår bättre, de vet bara att de gör det. Guds Kärlek är den kraft som kan bota allt. Allt ni behöver göra i bön är att ni ber om att den andre fylls med Gudomlig Kärlek, och ett perfekt utflöde av energi från en Högre Källa kommer att inträffa.

Bön är ofta det sista man tänker på när en situation blir störande. Bönen är faktiskt mest användbar som den första och inte den sista utvägen. Ni kanske inte vet vad som är bäst för någon annan, men deras Högre Jag vet. Varje person har en skyddsängel som är beredd att svara på de böner som erbjuds någon annan. Det är mycket enkelt att bara be att Änglarna välsignar någon och leder dem till det som är bäst för dem.

När ni ber om ett mirakel i någon situation, låter ni Universum veta att ni är villiga att ta emot det. En medveten öppning sker. Dörrar öppnar sig som ni inte tidigare har tänkt på. Er medvetenhet om denna sanning ökar er tillit och tro på Gudomliga Lösningar. Er tro är det helande elixiret i alla situationer och bönen sätter det hela i rörelse.

Allt som släpps till den Gudomliga Anden, med intentionen att det ska bli ett perfekt utfall, blir välsignat. Denna välsignelse ökar återföringen av energi till den person som erbjuder bönen. Det finns egentligen inget bra sätt att mäta energin i Guds återvändande välsignelser, men tio gånger verkar vara något som hjärnan kan acceptera. Men böner som beds med baktanken att de ska ge tiofalt tillbaka, har inte den kraftfulla intentionen av ett mirakulöst utfall. Ett äkta överlämnande till den Gudomliga Viljan är nödvändigt, i avsikt att låta en högre makt arbeta med varje person i varje situation. Det är så man skapar mirakler.

Bön är en enkel tanke, en välsignelse som ges frivilligt. Den behöver ingen särskild plats, tid eller ord. Era hjärtan bär på denna andliga energi. Det är allt ni behöver för att välsigna någon annan. Som en bonus blir ni själva välsignade. Det här är en universell gåva till er för att ni önskar er värld och alla andra det bästa. Det är Guds nåd. Ta emot det med tacksamhet.

Kom ihåg budskapet från Ärkeängeln Gabriel idag:

De böner ni ber för andra är en biljett till Högre Medvetande, eftersom de gåvor och välsignelser som sänds ut i Kärlek och Ljus har en tiofaldig avkastning.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...