Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 3 augusti, 2018

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

3 augusti, 2018

Gabriels Meddelande nr 23

”Alla Pengar som jag skänker blir välsignade och återvänder mångfalt till mig.”

Kära Du!

Du har i gåva fått oändliga resurser att använda i ditt jordiska liv. Dessa oändliga resurser inkluderar underbar skönhet, relationer som bekräftar gudomligheten inom dig, frihet att vara det bästa du kan vara, samt ett rikligt flöde av pengar. Detta pengaflöde är ibland den gåva som är den svåraste av Guds gåvor som du kan upptäcka i ditt liv. Du står mitt uppe i denna energi, som kan användas till att göra ditt liv bekvämare och ändå är din förmåga att ta emot dessa resurser många gånger begränsad av dina tankar och av ditt motstånd mot att ta emot.

Denna energi från den Gudomliga Källan, som kallas pengar, har naturligt samma egenskaper som alla Guds gåvor har, såsom Kärlek och Glädje. Den är Livskraftens starka energi, den som du kan utnyttja för att kunna ta emot välsignelserna i en överflödande ström av pengar.

Ett enkelt sätt på vilket du kan göra dig själv mer tillgänglig för pengar, är att i ditt sinne skapa vissa tankar gällande obegränsade tillgångar. Dina tankar skapar din verklighet. När du engagerar dig med tankar om brist, om att inte ”ha tillräckligt” i ditt liv, så överförs detta till er värld som om du inte hade tillräckligt med pengar för att täcka dina behov. Ett skifte i ditt tänkande är nödvändigt innan du kan dra till dig en överflödande inkomstnivå för dig själv.

Ett sätt att förändra ditt medvetande är genom att uttala affirmationer. Vi har gett dig en mycket kraftfull affirmation att uttala varje dag och i synnerhet varje gång du skriver ut checkar eller spenderar pengar, fastän det bara handlar om småpengar. Denna affirmation lyder:

”Alla Pengar som jag skänker blir välsignade och återvänder mångfalt till mig.”

När du välsignar något som helst – dina vänner, barn, livspartners, jobb osv – så ökar det ursprungliga goda inombords. Välsignelserna leder till ett ökat energiflöde. Så när du välsignar alla pengar du spenderar, ökar du den energi som pengarna bär ut till världen.

Du har hört uttrycket – ’det som ges ut kommer tillbaka’. Detta är en grundläggande princip: vad du ger ut är vad du får ta emot. När du ger ut välsignelser, så får du ta emot välsignelser. När du ger ut utifrån en rädsla för brist, så får du tillbaka det som du fruktar – bristen på en riklig inkomst. Rädslan är en mycket mäktig kraft som kan dra dig till det som du mest av allt fruktar. Men kärlek och välsignelser innehåller ännu mer kraft som kan dra dig till det som är välsignat med kärlek. Kom ihåg att Gud är källan för ditt utbud och det förekommer ingen brist. Denna outtömliga källa hos Andevärlden är likställd med varje behov som du kan ha.

Många människor kommer till Överflödets Hav med bara en tesked, när de skulle kunna ha med sig en hink eller en hel tankbil. Du kan medvetet välja att utvidga din förmåga att ta emot och att förstora upp din egen behållare. Ett sätt att göra det är genom böner av tacksamhet och välsignelser för vad du redan har och för vad du kommer att få ta emot. Dessa böner hjälper dig att höja ditt medvetande och ta dig till en plats där du kan affirmera sanningen om att du är ett med ett överflödigt liv och med en riklig ström av pengar och rikedom i världen. Genom att välsigna alla pengar som du skänker är ett annat sätt att göra detta.

Guds överflöd finns överallt och du kan ta dig in i det medvetandeflöde som låter dig få dina samtliga behov tillgodosedda, när du utvecklar attityden av tacksamhet, välsignelser och affirmerande av den gudomliga sanningen gällande överflöd inom alla ting. Så sätt nu igång med att välsigna allt som du har och välsigna alla du älskar. Lyft upp dig själv så att du ska kunna börja se det som är väl i ditt liv. Och kom ihåg ditt budskap från Ärkeängel Gabriel idag:

”Alla Pengar som jag skänker blir välsignade och återvänder mångfalt till mig.”

 

Shanta Gabriel for
Archangel Gabriel
August 5, 2018

www.ShantaGabriel.com

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...