Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 8 december 2019

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 8 december 2019

 

8 december 2019, ShantaGabriel.com

https://tinyurl.com/w2ggfzj

Ingen har makt över dig såvida du inte låter det hända

Detta är ett mycket intressant meddelande att ta emot. Ibland är vi inte ens medvetna om att vi ger bort vår kraft till en annan person.

Meddelandet talar inte om fysisk säkerhet så mycket som vardagssituationer när vi inte respekterar oss själva och förlorar energi i närvaro av en annan.

Det är inte bara människor; vi ger också bort vår kraft till omständigheterna i våra liv. De ofta färgglada betydelser och etiketter som vi fäster vid dessa situationer förstärker vårt känslomässiga tillstånd och kan kasta oss ur centrum. Så mycket som vi kan förbli neutrala, så mycket lättare är det i vårt nervsystem.

För mig vet jag att jag har gett bort min kraft när jag märker att det finns en obekväm känsla i magen, och jag börjar känna mig förpliktigad till en annan person. Det är ledtråden för mig. När jag är medveten om vad som händer är det första jag gör att be Ärkeängel Mikael att komma och fylla mitt solarplexus med gyllene ljus. Solarplexus är vårt kraftcenter och det chakra som är mest involverat i förmågan att hålla sig centrerad och frikopplad från det överväldigande i vårt känslomässiga tillstånd.

Ärkeängel Mikael är ett kraftfullt skydd för oss alla. Han är också Ärkeängeln som är mest upptagen med att väcka hela mänskligheten under denna tid med stigande energi, och som sådan är han mycket tillgänglig för oss alla.

Ärkeängel Mikael,

Jag ber om din hjälp vid denna avgörande tidpunkt. Vänligen ta kraften i ditt Gyllene Skyddsljus in till mitt solar plexus just nu. Rensa bort all disharmonisk energi och låt mig fyllas med ditt gyllene ljus. När jag öppnar upp för att ta emot den här gåvan kan jag känna mig växa mer balanserad i min egen kraft och stanna centrerad i mina interaktioner med andra.

Fyll mig med närvaron av Styrka och Mod så att jag kan ta hand om mig själv på de mest kärleksfulla sätten. Tack för att du guidade mig till endast de situationer som är för mitt bästa. Jag tackar för relationer som är i harmoni med min själs tillväxt på alla områden i mitt liv.

Omge mig med tre ringar av Gyllene Ljus varje dag, så att jag känner närvaron av säkerhet inom mig. Tack för din hjälp, styrka och ditt skydd hela tiden. Och så är det.

Shanta Gabriel
8 december 2019
ShantaGabriel.com

 

 

 

 

Översättning: LarsEric

Du gillar kanske också...