Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 3 september, 2017

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

3 september, 2017

Kära Du,

Livet är en speciell gåva från Gud, fyllt av oändlig skönhet. Din uppskattning och tacksamhet för denna skönhet framkallar en ny dimension av kärlek inom dig. Ta dig tid att ägna dig åt skönhet. Leta fram en blomma och betrakta med förundrande blick detta gudomliga mirakel. Lägg märke till behaget i ett träd, styrkan i dess stam, kraften i dess rotsystem som gräver sig djupt ner i jorden, samt lövens lek i solskenet. Lägg dina armar runt ett träd och ta dig ett ögonblick för att förnimma livskraften pulsera inuti. Denna långsamma, stadiga puls kommer att stilla och lugna dig i tider då du är ur balans. Försök sitta med ryggen mot ett träd och känn friden växa inombords. Lyssna till fågelsången. Fåglarna sjunger utav ren glädje. Detta är naturen i all sin glans, och naturen kommer alltid att påminna dig om Andens skönhet och underverk.

Naturen är ett av de enklaste sätten att få värma sig i livets underverk. Bara att vara medveten om de mirakulösa skeendena i naturen rör om livskraften inom dig. Det kommer att dyka upp en påminnelse om de tider då du var ett barn och underverken levde i förgrunden av din medvetenhet. När du gör detta, får ditt liv en ny innebörd, en rymlig kvalitet av Nåd.

Gå djupt in i de känslor som förenar dig med Anden. Var medveten om att du är ett barn av ett välvilligt Universum. Var medveten om att du blir vägledd och skyddad av Änglarna och att den du är har stor betydelse i världen.

Sväva högt, och upplev de otroliga möjligheter som i varje ögonblick finns tillgängliga för dig. Allting är möjligt. Mirakler är det naturliga tillståndet av varande i universum. Begränsa inte dig själv genom att tänka att du inte kan göra det som är viktigt för dig. Ta dig tid att låta din Skyddsängel visa dig hur du kan uppnå alla dina drömmar. I din meditation, be om detta av ditt Högsta Själv. Du förtjänar att få det som gör dig lycklig i livet.

Livet är inte menat att vara en smärtsam kamp utan hopp. Att tillåta nya möjligheter spela på ditt medvetandes perimetrar påbörjar processen att öppna dig upp till fullständiga mirakler. Det är en process av att tillåta. Det krävs villighet att göra ditt liv lyckligare och mer tillfredsställande, även om du inte vet hur du ska göra det. Denna villighet låter universums krafter arbeta för dig. Tillåt dig själv öppnas upp för mirakler och för underbar glädje och tacksamhet för allt som just nu finns tillgängligt för dig. Kalla på din Ängla-närvaro för att den ska öppna upp vägen till de mirakler som du förtjänar.

Detta är varför vi säger: Värm dig i livets underverk – gå djupt, sväva högt, följ din kärlek, så kommer uppfyllandets glädje att bli din.

 

Shanta Gabriel

för Ärkeängel Gabriel

3 september, 2017

 

 

www.shantagabriel.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...