Ärkeängel Gabriel via Genoveva Coyle, 19 augusti, 2018

Ärkeängeln Gabrielle: Ni för ner och förankrar kärlek på jorden på många sätt

Jag kommer för att tala om kommunikation och tillit, om de sätt på vilka ni skänker kärlek och förståelse, hopp och glädje till andra. Kanaliserat genom Genoveva Coyle.

Var hälsade, käraste vänner! Var hälsade! JAG ÄR Suzanna Michaela Gabrielle, JAG ÄR kärlekens ärkeängel, sanningens lilja, den Endes budbärare, bringare av glädje och skratt, bringare av kärlek till er alla.

Jag kommer idag, som alltid, i kärlek och mildhet. Jag kommer för att tala om kommunikation och tillit, om de olika sätt ni skänker kärlek och förståelse, hopp och glädje till andra. Kära hjärtan, det finns så många unika sätt ni signerat att göra precis det, för det finns många, många möjliga sätt att sprida kärleken och sanningen – den gudomliga sanningen – till andra. Och eftersom du är så unik i ditt heliga syfte finns det en perfekt publik för dig, som kommer att höra dina budskap högt och tydligt. Döm därför inte er själva och jämför er inte med de som tycks ha fått annorlunda förmågor att framföra budskap. Somliga av er för fram Moderns kärlek genom vackra och klara kanaliseringar, genom att tillåta oss och ljusvarelserna att komma fram och komma till tals och ge viss insikt och klarhet i frågor som kommer upp den här tiden. Detta är lovvärt och mycket uppskattat, och fler av er öppnar er och accepterar denna del och fasett av ert uppdrag. Det krävs mod, djärvhet och beslutsamhet att acceptera kanaliseringen, att kommunicera med de högre rikena, och att lita på budskapen som sänts i kärlek.

Men detta är inte enda sättet ni och alla andra ljusstrålar av kärlek ger och sprider ljuset den här tiden. Att tala från hjärtat är alltid en stor sak, och vi har sagt er att det inte alls behöver vara invecklat eller ordrikt. Vanligtvis behövs endast några få ord, som mest en hel mening, för att hjälpa lyssnaren att byta energiläge, så att han kan hitta det rätta svaret som han har inuti sig själv.

Ni kanske vet, eller ni kanske får en vag aning om vad den andra behöver höra. Men när avsikten är att föra fram det som är till för hans allra bästa, då kan det du hör dig själv säga vara något annat än det du trodde att den andra behövde höra.

För det mesta kommunicerar ni effektivast genom att sitta helt lugnt och lyssna med hjärtat, medan ni tyst skickar kärlek och stöd till den som bett om hjälp.

Ibland fattar ni rätt beslut när ni handlar kärleksfullt, även om det innebär arbete inuti era hjärtan. Att skicka helande energier eller be innerligt för en person eller en grupp i nöd. Sist men inte minst er fysiska farkost, ert leende, ljuset som skiner från era ögon, att hålla någon annans händer i kärlek och medkänsla. Detta är också vackra sätt att föra ner och förankra kärlek till världen.

Som ni redan vet är ni alla bringare av kärleken och sanningen. Ni är lärare och helare som använder er av ett blandat och kombinerat förfarande av alla ovan förklarade metoder, den ena vackrare och mera unik än den andra, för det finns inget sätt som är bättre än något annat.

Det är ert uppdrag att arbeta med att förfina den här processen och att öppna alla era kanaler för sändningar av den högsta kärlek och ljus som existerar. Fortsätt att rikta in er på den intentionen och på att kämpa för att endast föra fram ogrumlad kärlek och ljus. Då kommer ni att få hjälp att lösgöra blockeringar och skräp som finns här och som skapar små störningar. Dessa smutsfläckar är inte tillräckligt stora för att förvanska sanningen, men de förnimms och upplevs tillräckligt väl för att hålla er kommunikation på en mera ytlig nivå.

Att släppa taget om den rädsla och de tvivel som garanterat dyker upp då och då är lätt, kära hjärtan! Bara be mig komma och hjälpa er, låta mina gyllene bubblor av glädje skölja över er, lyfta upp er och föra er in i den Endes hjärta, där bara kärlek finns.

Fortsätt vara glada! Stanna kvar i mina bubblor av gyllene kärlek! Farväl!

Översättning: Sara

You may also like...