Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 6 juni 2021

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

6 juni 2021

Svaren finns inom er

Var medvetna om att svaren ni alla söker finns inom er.

När ni är harmoni med ert hjärtas intelligens, kommer sökande efter svar på era livsfrågor utanför er själva, sällan att vara nödvändigt. Detta förefaller omöjligt för er, men detta är en tid då människor inte längre behöver någon mellanhand för att vara intonad med Gud, Källan till allt Liv.

Det har skett en uppsnabbning av vibrationella frekvenser på och omkring planeten Jorden. Eftersom ni är elektriska varelser, är ni mycket påverkade av detta ökade Ljus. En högre energinivå gör att ni kan tona in er på en finare vibration, vilken låter er medvetet ta emot resonansen av visdom och kärlek från det Gudomliga Sinnet.

Visdom och kärlek kommer genom ert energifält som ljusenergi som bär med sig information, som får er att leva mer i harmoni med er själs behov.

Det betyder att, då ni ber och mediterar, höjer ni er vibration och drar till er själva, som magneter, en hög frekvens av ljus och kärleksfylld energi. Då denna energi genomsyrar er varelse, öppnar den ert sinne för att ta emot svaren på alla frågor ni för fram. Ni har förmågan att vara en ledning för information, liksom för extasen i Guds kärlek.

Det kanske inte förefaller vara möjligt att få svar på komplicerade frågor. Men detta är sant bara när rädsla och tvivel fördunklar er uppfattning. Be om att ta emot tydligt, och be att få veta den sanning som är i ert högsta bästa intresse. Ni kan be om att få veta utan skuggan av tvivel. Då kan ni följa ”Moses Diamant Överenskommelse”. Denna säger att ni är villiga att göra allt som avslöjas för er, när ni vet, utan skuggan av ett tvivel, att det är för ert högsta bästa.

Denna villighet att följa er inre vägledning sätter igång ett flöde av energi genom er, vilket får ert Högre Själv att bli intonat med ert medvetna sinne.

När ni befinner er i ett avslappnat och expanderat medvetandetillstånd har ni tillgång till hela universums visdom. Änglarna finns tillgängliga för att överflöda ert sinne med kärlek och ljus om ni ber om det. När er varelse är fylld av kärlek och ljus förstår ni medvetet vilka mått och steg ni ska ta i alla situationer.

Detta inre vetande är kanske inte uppenbart för ert medvetna sinne. Emellertid, under er dag kommer ni att börja svara på alla situationer med större lugn och visshet. När ni ser tillbaka, kommer ni att se att ni bara ”visste” vad ni skulle göra.

Öva: Försök skriva ner er fråga på en bit papper. Ha den och en penna nära er då ni mediterar, och be om att få veta sanningen utan skuggan av ett tvivel. Be ert Högre Själv tona in på det Gudomliga Sinnet. Sitt nu, andas rytmiskt och låt ert sinne och er kropp slappna av. Visualisera er sittande i en pelare av gyllene ljus som förbinder Himlen och Jorden. Efter tillräckligt med ostörd tid, kan ni känna en impuls att skriva.

Medan ni ber och mediterar är ni i ett expanderat medvetande. Från denna plats är alla svar uppenbara, men den kritiska naturen i vårt sinne älskar att döma. Läs inte ert svar på en gång. Detta kommer att desarmera er inre kritik. Efter en timme eller så, gå tillbaka och läs vad ni skrivit. Sannolikt kommer ni att överraska er själva med de enkla, praktiska svaren på era frågor. Med övning blir denna process lättare, då ni sätter upp en direkt ledning till ert högre själv, den del av er som är i kontakt med Änglarnas Dimensioner och Gudomlig Vägledning.

Det här är den gryende tidsåldern för direkt vägledning och visdom. Ni behöver inte längre präster, gurus eller någon utanför er själva att visa vad som för ert högsta bästa. Det betyder inte att lärare och förebilder inte är viktiga. Det betyder att ni inte behöver söka utanför er själva efter svaren på era viktigaste frågor. Ingen annan vet mer än er om vad som är rätt för ert liv. När ni är i linje med Gud och ägnar stilla tid åt bön och meditation, då kommer allt ni vill veta att finnas där för er.

Så kom ihåg ert meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Var medvetna om att svaren på allt ni söker finns inom er.

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...