Alisheryia via Galaxygirl | 6 juni 2021

 

Alisheryia via Galaxygirl | 6 juni 2021

 

 

Alisheryia 5.6.2021 – 6.6.2021

Hälsningar små människor. Jag Alisheryia talar. Jag är här som representant för det gudomliga kvinnliga med min lugnande blå vibration av djup frid, kreativitet, lugn. Jag lugnar eldarna från det gudomliga maskulina. De som anpassar sig till frid, harmoni och kreativitet anpassas till det gudomliga feminina djupt inuti dem som nu stiger och kommer med full kraft till ytriket. Hon drog sig tillbaka djupt inom jorden och inom människornas avlägsna minnen när tiden för obalans och oenighet spelade ut på ytan och inre astrala områden. Det gudomliga feminina stiger upp och återvänder till minnena hos dem som glömt och det kyler brasorna av disharmoni på er planetariska sfär.

Jag Alisheryia talar. Som en representant för det gudomliga kvinnliga jordar jag de moderliga vårdande energierna i detta rike. (Jag ser färgglada nykläckta klättra upp på ryggen när hon pratar. Hon ler ett stort drakleende och njuter av sina barn.) Fler nykläckta behöver känna denna näring och ovillkorliga kärlek. Det är bara på er värld som essensen i behovet av att ange ”ovillkorlig kärlek” finns. För kärlek är aldrig villkorad, sann kärlek behöver inte definieras, det är bara kärlek – kärlek under alla omständigheter till alla som skulle få den. Men jag säger orden ”villkorslös kärlek” nu, för ni har blivit utbildade att lyssna efter den vibrationsfrekvensen. Detta har varit ett område av dimma och speglar. Sann kärlek har inga villkor att uppfylla. Kom ihåg, människa. Kom ihåg och plantera dessa frön klokt när du planterar frön för New Earth att gro och växa, och hon gör detta. Ny jord växer framför våra ögon och det är ganska spännande att titta på. Jag säger ”vi” som en medlem av det uppstigna drakkollektivet.

Jag är Alisheryia. Drakarna återvänder. Rikena kommer att läka. Mörket fylls med ljus. De massiva koronautbrotten finns i deras frekvens. Passa in er till dem. Var förväntansfulla på dem. Var öppen för Moder-Faders gränslösa kärlek och känn dig smekt i deras omfamning av ljus, kärlek utan villkor. Detta har varit ett villkorligt område av motsatser och förvirring, där definitioner har vridits och lett till försiktighet och misstro. Frihet och förtroende ska planteras på Nova Gaia där du kommer att känna dig bekymmerslös, kommunikationen kommer att vara öppen och ärlig, med fritid och energi att ägna dig åt din egen resa för sanning och inre läkning.

Jag Alisheryia talar. Den här blir trött. Vi talar igen imorgon om förhållandena är gynnsamma. Frid lilla människa, frid. (Jag är omslagen av stora blå vingar och känner mig helt kramad.)

Och så återupptar vi vårt samtal. Hälsningar, lilla människa. Jag Alisheryia talar med era högre jag i det senaste såväl som genom meddelanden av ljuskodningar som den här. Vi i det Uppstigna Drakkollektivet har arbetat med att ytterligare etablera djupa förbindelser med era högre aspekter så att vi kan skapa ett ännu större kraftfält av ljus med ytterligare kraft. Drakar har mycket kraft och vi lägger till våra energier till det uppstigna mänskliga kollektivet, till dem som är öppna och mottagliga för våra energier.

Jag Alisheryia talar. Från människans början har det funnits drakar. Med Atlantis fall och tidigare, som med alla stora olyckor, lämnade några av drakarna, eftersom fler och fler av dem sökte tillflykt till sina hem i drakvärlden som vi har beskrivit tidigare. Drakarna återvänder till Gaia. Vi omger hennes vackra sfär med våra flerdimensionella kroppar av stort ljus och vi finjusterar frekvenserna med den Galaktiska Federationens ansträngningar att ytterligare kalibrera de koronala massutbrotten och energierna i allmänhet. Vi har arbetat outtröttligt i den stora kanten av sfären bortom er verklighet.

Jag Alisheryia talar. När de nykläckta blir trötta vilar de. Vilar ni, små människor? Tar ni på ett utmärkt sätt hand om era fantastiska former? Kristalliseringen av era inre arbetssätt håller på att slutföras. Ni är i mitten till slutet på er metamorfos och det passar bra att ni vilar. Den här har vilat större delen av dagen efter vårt samtal i går kväll. Jag erbjuder denna information om vila just nu, det är inte som ni förstår det. Vila just nu i ert nuvarande ögonblick är att låta ljuset arbeta djupare in i cellerna som omger er för att främja er uppstigning. Det är inte lathet. Det är hårt arbete för varelserna i kokonger och de är utmattade under denna metamorfa process. Grottans mörker, kokongen inuti, ger gott om tid att bearbeta den cellulära metamorfosen. (Jag ser drakar kasta skinnen när de växer ur dem.) Skjut ut det som inte längre tjänar er, som ni har vuxit ur och skicka det ljus. (Jag ser bruna drakar slåss med människor i eldiga strider. Det finns rädsla, den är mörk.) Skicka minnena ljus, för dem som är av lägre dimensioner när drakarna som gick vilse i skuggvärlden tappade sin färg från den högre vibrationens frekvenser och kämpade och hamstrade allt för att undkomma smärtan från allt de har lämnat efter sig. Många människor gör detta. Många människor kämpar och hamstrar för att de hellre vill skapa lidande hos andra än att försöka lindra sina egna. Men det fungerar inte, och de vet detta. Innerst inne vet de att hemmet är där ett hjärta förenas med Källan. Det är det sanna sättet, den sanna vägen hemåt. Alla lägre dimensionella verkligheter som inte stiger upp kommer inte längre. Skicka dem ljus för att hjälpa till med deras upplösning.

Jag Alisheryia talar. Många av er minns era glada vistelser med era drakfamiljer av ljus. Vi är överallt på er planet nu. Våra drakhemvärldar är i stort sett tomma, i förväntan på vår återkomst när vårt uppdrag är klart. Många hemvärldar är mestadels tomma, för himlen och utrymmet runt er Gaia är endast stående eller flygande rum, för vi är alla angelägna om att se övergången. Lilla människa, du är trött. Vila. Vila i denna kunskap att du inte är ensam och att denna plan inte får misslyckas. Det finns bara möjligheten till säker framgång, av ljus, att smälta samman med den kristallina formen och de kristallina städerna med eviga ljus som väntar. Vi drakar älskar att flyga genom och runt dessa ljusstäder. Det finns fler nu. Det kommer att bli fler. (Jag ser siffran 12 och ser kristallina städer i alla olika färger och ädelstenar rikta in sig över Gaia-rutnätet och ley-linjerna, svävande ovanför utom räckhåll i de högre dimensionerna. Jag ser att de är platser av glädje, fred, helande och återföreningar samt en plats för utbyte av idéer, men mestadels helande och fred.)

Jag Alisheryia talar. När du blir mer och mer kristallin kommer du att kunna kommunicera djupare med dina bröder från stjärnorna och stämma in i brummet från dessa kristallina städer som är väl förankrade och nu svävar precis ovanför din upptäckt. Ljusa dagar framöver, kära ni. Små människor, ha frid, bli tröstade. Hela systemet måste brytas så att det kan byggas om med en grundval av kärlek, inte rädsla. Källan övervakar hela denna process och du har rätt att utöver ord vara en integrerad del. Små, små nykläckta vuxna, ni är redo att flyga. Ni är redo att flyga in i högre vibrationshöjder. Titta inte ner. Titta inte tillbaka. Sprid dina vingar och känn de nya vindarna av förändring under dem. Jag blåser mitt andetag av kärlek och ljus i ryggen för att driva dig framåt och för att trösta och läka alla sår som kan ha uppstått när du sänkte din gard. Det är säkert. Du är säker. Gaia kommer att vara en plats med högsta säkerhet och lycklig glädje och skönhet. Frukta inte. Det du har fruktat, sätt ner det, förvandla det till ljus och flyg iväg. Bär det inte längre. Många byter relationer, rör sig och släpper det som inte längre tjänar. Nu är det dags för massiv planetomvandling. Var i frid, små människor. Var i frid.

 

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...