Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 7 maj, 2017

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

7 maj, 2017

Den stunden kommer aldrig då du inte blir omsluten av Vingar av Ren Kärlek.

 

Kära Du!

Det här är en tid då styrkorna av Ljus och Kärlek befinner sig mycket nära ditt dagliga medvetande och du blir välsignad på ett sätt som du aldrig tidigare har känt till. Du har bara vänt din uppmärksamhet bort från det som inte fungerar i ditt liv och vänt dig i riktning mot det som är positivt och värdefullt. Det kan låta förenklat och för bra för att vara sant, speciellt när ni idag har sådana överväldigande problem i er värld. Men du är inte ensam. I själva verket kommer aldrig den stunden då du inte blir omsluten av Vingar av Ren Kärlek.

Vänd din uppmärksamhet mot känslan av kärlek som svävar runtomkring dig. Med en aning fantasi kan du till och med förnimma närvaron av de änglavarelser som just nu arbetar nära tillsammans med er jord. Änglarna bär en vibration som är olik din normala värld. Den är en mäktig kraft av kärlek och ljus. Föreställ dig vara omsluten i detta ljus, med en otrolig känsla av Gudomlig Kärlek som strömmar in i ditt hjärta. Låt kärleken sprida sig genom hela din kropp. När denna kärlek fyller upp dig och omger dig, så börjar dina rädslor vika undan och skönhet blir en större del av ditt liv.

Övning

Föreställ dig hur det skulle kännas att bli uppfylld av så mycket skönhet och kärlek att det inte spelade någon roll var du befann dig, eller vad dina fysiska ögon såg vid något tillfälle. Du skulle värma dig i värmen och det goda i Änglarnas kärleksfulla närvaro och detta skulle transformera din uppfattning om verkligheten. När du kan fortsätta minnas att du är omsluten av Vingarna av Ren Kärlek och att du är uppfylld av det kärleksfulla ljuset, så börjar du vibrera vid en högre medvetandenivå och detta skapar i sin tur en förändring i din omedelbara värld, på en fysisk nivå. Bara detta lilla skifte inom din medvetenhet kan skapa mirakel.

Att ha ett ”mirakel”-medvetande är att ha en medvetenhet om att detta är ditt sanna tillstånd. Att finnas inom denna mirakulösa glöd av kärlek, att ha tillit till ett universellt flöde i ditt liv och att få ta emot en ny nivå av godhet – detta är det sätt på vilket du var menad att leva. För att faktiskt leva på det sättet, måste du emellertid vända din fokus bort från problem och bekymmer i riktning mot Guds essens inom alla ting. Ibland innebär det att du måste sluta dina fysiska ögon och i sanning förnimma att Vingarna av Ren Kärlek omger dig. Så ta dig varje dag en stund för att gå inombords till Guds och Änglarnas närvaro. Dit din uppmärksamhet går, ditåt flödar energin. Ställ dig frågan huruvida du lägger större uppmärksamhet på utmaningarna i din värld eller till din mirakulösa kontakt med den Universella Kraften av godhet som existerar inom allt.

Du är inte ensam. Du har kraftfulla styrkor tillgängliga för dig för att påbörja detta transformationsarbete i ditt liv. Du har en Skyddsängel, vars uppgift är att hjälpa dig och du har det Gudomligas välvilliga kraft som är närvaron av Den Enda inom allt. Dessa gåvor existerar inom dig samt inom alla situationer som äger rum i ditt liv. Tidvis kan det vara svårt att upptäcka den gåvan i din nuvarande situation. Men det finns en gåva och att be om att få se den kommer att hjälpa ta denna medvetenhet till ditt medvetande.

Så när du går genom din dag, fortsätt minnas att du är oerhört älskad. Inte bara av den Gudomliga Närvaron inom allt, utan Änglarna är med dig och välsignar dig i varje stund. Kom också ihåg:

Den stunden kommer aldrig då du inte blir omsluten av Vingar av Ren Kärlek.

 

Shanta Gabriel for
Archangel Gabriel
May 7, 2017
ShantaGabriel.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...