Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 5 maj, 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

5 maj 2017

Kära Ni

Den tid har passerat då ni kan ta åt er av sådant som inte längre finns. Även om det påståendet kan förefalla för brett indikerar det bara att ni håller kvar vid rädslor som inte längre är av er.

Innan ni nyligen slutförde rensningar drog era dolda rädslor till sig de sociala rädslor som härjar över planeten. För ni levde genom liknande rädslor i tidigare livstider och kände ett behov av att ”leva” genom dessa rädslor igen för att kunna rensa bort dem. Så har ni och så gjorde ni.

Så de rädslor ni nu upplever är era minnen, inte verklighet. Ni upplevde en gång dessa rädslor och är nu rädda för det som varit trots att de rädslorna inte längre finns inom er fysikalitet eller era känslor. Lite som en svunnen lycklig tid som ni återupplivar gång på gång för att återvända till den känsla som fanns då, men inte riktigt förmår göra det.

Ni har gått förbi era 3D-rädslor och minnen. Det som återstår är en skugga av vad som en gång var och som aldrig kan bli igen. En hägring av det som var men inte längre finns.

Betyder det att ni inte borde läsa om de senaste politiska händelserna eller bekymra er om vad som skulle kunna hända om något eller någon skulle återupprepa jordens mer obehagliga händelser? Det är upp till er. Men dessa samhälleliga saker har väldigt lite att göra med er personligen – en dimmig rädsla om vad skulle kunna hända som inte längre gäller.

Ni rör er så fort in i 5D och bortom att det som för bara några dagar sedan fanns i er verklighet inte längre finns. Er roll nu är att upptäcka er glädje.

Oroa er inte för möjliga socialt negativa konsekvenser om ni förnekar era sociala rädslor, för andra är tillräckligt bekymrade för att ta dessa delar till sig angående sin roll. Er roll är att låta ert ljus lysa skarpt – inte att snärjas in i den smörja som på så många sätt visas upp globalt.

Många av er har gång på gång frågat oss vad er roll är i denna övergång. Några av er har fått svar, men de flesta väntar fortfarande på den STORA ROLLEN som ska rädda jorden.

Det ni glömt i ert behov att göra något storartat är att allt som krävs av er är att vara den ni är. Ert nya ni av de senaste dagarna informerar er på många sätt att er roll är att låta ert ljus lysa.

För sannerligen, de som följer er kvarstår insnärjda i sina själars globala mörka natt. Så deras nuvarande roll är att protestera och skrika och slå ned de fula delarna i samhälleliga handlingar som reducerar mänskligheten och framtiden. Ni är bortom det.

Naturligtvis, om det känns rätt för er att fortsätta kampen för mänskligheten och jorden, gör då så. Men ni behöver inte längre göra det. För er inre rädsla, i samband med den kampen, är att de som följer er inte är kloka eller kapabla nog för att klara det. Att ni måste HJÄLPA dem genom detta.

Så det är er lärdom att ni inte är vårdgivare till andra människor eller till jorden. För er roll är att låta ert ljus lysa tillräckligt skarpt och tillräckligt högt så att de som blir utmattade i kampen för vad de tror är ”gott” förstår att de också kan trycka på den lätta knappen när de väl rensat sina rädslor.

Det ljusfält ni nu är så viktiga i att skapa kommer att växa sig större och större allteftersom fler bestämmer sig för att de vill trycka på den lätta knappen.

Vad händer med dem som avböjer sig mänskligheten och jorden? De håller snabbt på att bli en minoritet. Även om ni kanske inte håller med om det, så håller saker och ting på att brytas loss från deras ruskiga världsbild. Då fler av er vaknar upp för att låta ert ljus lysa kan de inte längre existera i det mörker, som de gjort i eoner.

Det kanske hjälper om ni tänker på denna tid som fler ljusfyrar på stranden som utplånar det mörker som pirater en gång använde för att ta över fartyg. När ljuset skiner på hemliga och icke-mänskliga handlingar måste ägarna till dessa handlingar finna ytterligare ett mörkt hörn för att kunna utföra dessa bedrägerier. Men så fort ljuset skiner på varje hörn och utrymme är bedrägerier inte längre möjliga. Och så blir det snabbt då ni, er granne och er grannes granne låter ert ljus lysa skarpt.

Njut av ljuset och låt de som följer kämpa det ni en gång tyckte var ”den goda kampen”. För ni trycker på den lätta knappen, precis som de som följer er snart kommer att göra, spridande ljuset från hörn till hörn på globen.

Allt ni behöver göra för att låta ert ljus lysa är att följa er glädje. Och det kommer ni att göra, precis som de som följer er och de som följer dem, tills hemligheterna av kontroll är avslöjade och avförda – inte längre en del av denna Nya Jord. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...