Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, June 10th, 2018

Ärkeängeln Gabriel 180610

Var tacksam för allt som du har och allt som du är

Med allt som händer i världen och i våra liv är det lätt att bli missnöjd. Ibland är det lättare att låta våra tankar löpa in i de negativa banorna, där det verkar som om vi har ett vanemässigt spår, och grubbla över hur dåligt allt verkar vara.

Det kräver disciplin och ansträngning att byta till en annan kanal varifrån vi kan se från ett högre perspektiv med mera tacksamhet. När vi gör det, kan det föra oss rakt in i våra hjärtan. Utifrån vårt hjärtas intelligens kan vi skapa från en mera uppfinningsrik position.

Tacksamhet är den inställning som ger oss inspirationen vi behöver så att vi kan känna mera kärlek och uppskattning för våra liv. Orsaken till detta är att tacksamhet är en kraftfull energivåg som lyfter våra vibrationsfrekvenser till nivån där vi kan se bortom det som först ser ut som disharmoni till sanningen om den gudomliga dynamiska kraften som arbetar i våra liv.

Den expanderande rena potentialens närvaro kan arbeta med oss för att skapa ett liv som bättre överensstämmer med det vi vill uppleva. Den svarar direkt på våra tankar och känslor. I det nya energisystem där vi nu lever har vi tydliga val i hur vi vill leva. Vid denna tidpunkt när energifrekvenserna höjs har vi fått ett blankt papper där vi kan beskriva våra liv. Detta gör vi genom att be universum arbeta genom oss så att vi kan vara i överensstämmelse med vår själs högsta visdom. Även om det här låter enkelt kräver det oerhört starkt fokus av uppmärksamheten på vad vi verkligen vill uppleva i stället för på vad vi inte tycker om hos oss själva och det liv vi lever. Det beror på hur vi är vana att tänka.

Vår fokusering av uppmärksamheten är ett kraftfullt verktyg, enkelt men inte lätt; det ger kraft eller försämrar, beroende på den magnetiska energin vi projicerar på fälten omkring oss. Fysiken berättar att vi har ett fält av gränslös potential som väntar på att vi ska så vår framtid. Den magnetiska energin hos våra tankar och känslor är fröet som skapar attraktionen till en annorlunda erfarenhet. Detta är orsaken till att det gör en sådan skillnad i vad vi upplever i våra liv om vi håller våra energifrekvenser så högt upp som möjligt.

När vi inte kan komma på något annat att göra kan tacksamhet vara nyckeln som vänder våra känslors tidvatten mot det nya livets och välbefinnandets kanaler. Det är ett fantastiskt och kraftfullt verktyg som bara väntar på att vi ska aktivera det. Med det här enkla verktyget kan du förändra din värld när du blir mera tacksam för allt du redan har i ditt liv och allt du blir erbjuden från Allt Som Är.

Tänk på hur lyckligt lottad du är, hur mycket skönhet som finns i världen, och öppna upp för nya känslor av tacksamhet och välbefinnande. Det är precis som att trycka på radion och byta kanal till en som sänder harmoni, glädje och kärlek. Det kommer att skänka dig ett helt nytt perspektiv. Helt naturligt kommer då ditt magnetiska fält att sända ut mer av dessa goda vibrationer. Genom lagen om attraktion kommer ditt liv då att börja genomföra en del stora förändringar. Det är så det fungerar, helt enkelt.

Gudomliga närvaro,

Tack för detta liv som blivit mig givet, där jag kan utforska, växa och dela med mig av mina gåvor. Jag ber dig arbeta i varje del av mitt liv idag, välsigna allt jag säger och gör. Hjälp mig att vara en välsignelse på alla sätt.

Tack för att du hjälper mig se skönheten överallt omkring mig och ta emot nåden som erbjuds mig den här tiden. Må jag föra min själs gåvor till min fysiska verklighet och använda dem för att bli en större välsignelse för världen.

Tack för att du ger makt åt kärleken i mitt hjärta att lysa upp varje del av mitt liv och för den mot större överensstämmelse med min själs högsta visdom, nu och för alltid. Tack Gud. Och så är det.

Shanta Gabriel

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...