Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 24 juli

angelgabriel2

 

Vad finns i ert medvetande?

av Shanta Gabriel den 24 juli 2016. Meddelande från Ärkeängeln Gabriel

Gabriels meddelande # 24

Ni lockar bara till er det som finns i ert medvetande.

Kära Ni,

Era tankar är magnetiska. Även när ni inte är medvetna om vad ni tänker, påverkar kraften i era tankar era liv. Det ni har i era sinnen skapar en nivå av medvetenhet, och detta påverkar det ni upplever i er värld. Så, om ni vill förändra världen ni lever i, börja med era egna tankar och känslor.

Det finns många nivåer av medvetenhet. Total medvetenhet kan kallas enighet med Guds Sinne. Detta är den plats där mästarlärarna bor, och det finns en nivå av medvetenhet som, i slutändan, alla människor försöker uppnå. Ju närmare ni kommer nedsänkningen av den Gudomliga Närvaron, desto större kraft för att förbättra, är ni till planeten.

Att be för att förverkliga medveten förening med Gud, kommer att öka graden av energi som ni arbetar med dagligdags, vilket ger en hög vibrationsfrekvens i era sinnen, som därigenom uppmuntrar större positivt tänkande, i alla lägen. Positiva tankar, när de finns i medvetandet, kan också påverka alla runt omkring er på ett positivt sätt. Tankar ”fångas”. Eftersom alla sinnen är en del av Guds Sinne, är sinnena hos alla människor länkade. Genom denna länk kan ni sprida tankar av mörker och rädsla, eller tankar av kärlek och medkänsla. Det är era val, och det skapar ögonblick till ögonblick av medvetenhet.

Ibland verkar det inte som om ni kan välja hur ni känner. Men om detta mörker kommer från er, eller om ni påverkas av medvetandet från människor runt omkring er, så är det upp till er att göra vad ni kan för att ändra tankarna. Om ni inte gör det, skapas en nedåtgående spiral av energi, och det krävs mer arbete än nödvändigt, för att komma tillbaka till ett kärleksfullt perspektiv.

Öva

Det finns några mycket enkla övningar, som kan användas för att flytta dessa tankar och känslor. Acceptera först att era tankar orsakar lidande. Var sedan bara villiga att ändra dem.

Er avsikt med att skapa förändring, kommer att sätta energin i rörelse. När ni vet vilka tillstånd ni vill ha i er värld, kan ni skapa avsikten i era medvetanden. Är det till exempel er avsikt, att leva i fred, kärlek och harmoni? Eller, är er avsikt att leva i kamp, rädsla eller intolerans? När ni väljer att leva i den högre energifrekvensen av kärlek och acceptans, jublar universum och all sorts hjälp blir omedelbart tillgänglig för er.

Avsikten är verkligen en form av bön, eftersom den talar om vad ni vill. Ni kan be om dessa egenskaper, och även om att få hjälp med att ta emot dem. Det spelar ingen roll till vem ni ber. Det finns bara en Gud, vars kraft är tillgänglig för er när ni ber om den, och när ni överlämnar er egen vilja till den högre Viljan.

Att ändra världen börjar inom er, i era tankar och känslor. Håll i medvetandet bara det ni vill uppleva under dagen. Ni kommer att finna att ni lockar till er mer kärlek, harmoni och gudomlig ordning, inom varje del av era liv, och ni kommer inte bara att lyfta ert eget medvetande, utan hela världens.

Tänk på att änglarna guidar och välsignar er, så att ni alla kan omvandlas, och kom ihåg:

Ni lockar endast till er det som finns i ert medvetande.

 

Shanta Gabriel för

Ärkeängeln Gabriel

24 juli, 2016

 

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

www.TheGabrielMessages.com

 

 

 

Du gillar kanske också...