Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 22 februari

 angelgabriel2

Shanta Gabriel – ÄÄ Gabriel – En väg till harmoni är att komma ihåg vem du är i varje ögonblick….ett Gudomlig Uttryck, Av Andlig betydelse.

Kära Ni,

Vilka ni är, är så mycket mer än en kropp i den materiella världen. Hela ert väsen är en del av en större helhet – Gud, i vilken ni lever, flytta och ni har er ande, Källan till allt Liv. Denna närvaro uttrycks genom er och är en gåva som ni ger till världen.

Tänk hur Jorden skulle vara om alla människor kom ihåg att de var den Gudomliga Essensens uttryck i en fysisk värld. Det skulle vara så mycket mer kärlek, och så mycket mindre rädsla. I Guds väsen, finns det ingen uppdelning i ras eller religion. Det finns ingen separation av något slag. Det finns bara en stor ansluten Helhet.

När ni kommer ihåg att ni verkligen är Ande och ert syfte är att ge av Gud genom er till den fysiska världen, kan olika val göras. I en värld av Anden är kärlek, medkänsla och förtroende viktiga delar.
I en värld av Anden, finns glädje, harmoni och frid i alla situationer. Det blir frihet i era sinnen då ni tillåter denna sanning att vara i framkant av era medvetanden.

Släpp behoven av att tro som andra gör. Var den som minns Gud och tala sanning. Var den som välsignar världen med kraften i era minnen. Om det inte är rätt tillfälle att berätta sanningen, välsigna tyst alla människor och situationer när ni blir medvetna om dem. Ni kommer att vara en stark kraft för det goda.

När ni hittar andra som är överens med er, och som känner igen sanningen i sina Gudomliga uttryck, be tillsammans. Kraften i att komma ihåg sanningen när två eller flera är samlade, skapar ett exponentiellt språng av Guds Kärlek och Ljus i världen. Slut er samman i en konspiration av Kärlek för att välsigna alla människor och situationer, där rädslan är den dominerande känslan.

Många människor tror att det finns bättre sätt att leva än vad livet i städerna i världen har att erbjuda. Vissa har också dragit sig tillbaka för att leva avskilda och stilla liv. Tvivla aldrig på kraften i det. En sådan person kan vara enormt bra för världen när de utstrålar Ljus som kommer från medvetandet av större sanning och kärlek.

Energin från en kärleksfull bedjare och välsignelser, stärker länken som alla människor delar – enheten med Gud. När fler människor sänder kärlek, välsignelser och böner till andra, stiger vibrationerna mycket på planeten. En ökning av vibrationerna stimulerar kraften i det Universella Ljuset. Harmoni, frid och mer kärlek genereras sedan. Detta är sättet att läka världen – ögonblick för ögonblick, när varje person välsignar andra och ger Guds kärlek i varje situation, i stället för rädsla.

Dessa handlingar inte bara hjälper alla varelser, de förnyar vår tro på en välvillig och kärleksfull närvaro i allt. Från denna position läks alla.

Kom ihåg ert meddelande från Ärkeängeln Gabriel idag:

En väg till harmoni är att komma ihåg vem du är i varje ögonblick …

ett Gudomlig Uttryck, Av Andlig betydelse.

 

Shanta Gabriel

för Ärkeängeln Gabriel

21 februari, 2016

www.TheGabrielMessages.com

 

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

You may also like...