Ärkeängel Gabriel via Linda Dillon, 20 oktober 2017

Ärkeängel Gabriel via Linda Dillon, 20 oktober 2017

 

Det är en konstruktion som är född av mänsklig erfarenhet som har skiljt dig från essensen i ditt bränsle. Kärlek är essens. Det är essensen av Modern, det är essensen av vem du är, det är ditt andliga DNA. Men bränslet för att få allt att röra sig och att få en framåtriktad dragkraft är GLÄDJEN!

Uppdraget och hela syftet med kärleken och Nya Jorden och Nya Varandet är att leva i GLÄDJE.

Hälsningar, Jag är Gabrielle, Kärlekens Lilja, Sanningarnas Sanning, Budbärare av Ett. Och du trodde väl inte, älskling, att jag skulle hoppa över denna monolog? Nej nej nej! Det kommer inte att ske!

Jag kommer inte att ta hela din tid med vår älskade kanal men jag kommer ytterligare att tända djupet av glädje, djupet av glädje att leva i flera realiteter, i parallella universum, i parallella tidslinjer, i parallella dimensioner. Och det är aldrig ett val av det ena eller det andra för det är allt det ovanstående samtidigt i Moderns oändliga ocean av tid.

Glädje begränsar sig inte till den eller den dimensionen. Kärlek är översvallande men det är glädjen också. Den är brusande! Detta är vad jag har pratat om. Den är inte platt ingefärsdricka, den är brusande! Det är det milda regnet, dimman, det strömmande regnet på ditt ansikte. Det är det oändliga havet som du så innerligt älskar, det vatten som du söker, men också himlens hav, havet som du har ockuperat gång på gång.

Glädje är din födslorätt. Det är inte något, ett element, en kvalitet, en välsignelse som måste förtjänas!

Ja, vi uppmuntrar dig – och ja, det här är en Kanaliserad Ädelsten – vi uppmuntrar dig att återkräva den, inte för att du behövde kräva den, men för att du glömde det, individuellt och kollektivt. Du glömde att det här är en del av ditt naturliga tillstånd att vara – och du, ljusa ängel, dotter till Modern, dotter till himlarna, du vet det här!

Det här är inte något som du behöver tänka på eller fundera över om det är korrekt eller felaktigt. Du, av så många, vet att denna glädje är ditt naturliga tillstånd att vara. Och i detta – och det här är frågan varför du går igenom dessa Kärnfrågor – det är i denna glädje som det inte finns utrymme för övergivande, för svek, för isolering, för separation eftersom alla dessa är mänskliga konstruktioner födda av erfarenheter i detta och många andra liv.

Det är en konstruktion som är född av mänsklig erfarenhet som har skiljt dig från essensen i ditt bränsle. Kärlek är essensen. Det är essensen i Modern, det är essensen i vem du är, det är ditt andliga DNA. Men bränslet för att få allt att röra sig och för att få en framåtriktad dragkraft är glädjen!

Och det är därför som jag, ja, helt bokstavligt, spelar harpa på GLÄDJE! Och det är därför jag vänder mig till dig – ja, för kollektivet – men också för dig, min söta älskade syster.

Jag gör anspråk på, och har blivit given direkt av Modern titeln ”Kärlekens Lilja” – det är ett av mina namn. Tänk på detta. Ja, jag har förvisso aspekten av styrka och beslutsamhet och den Gudomliga Auktoriteten att vara den Centrala Administratören för Moderns Universum. Men det gör jag inte genom den falska uppfattningen av auktoritet, av hierarkiska trossystem. Jag gör det med liljans mildhet. Jag gör det med den rena glädjen att betjäna Modern, eftersom att tjäna Modern, att vara den Jag Är, det är glädjen!

Ja, glädje är den lugna bägaren som brinner i ditt hjärta, men det är också fyrverkerierna som tänder midnattshimlen. Den är översvallande. Och skönheten i dessa fyrverkerier och mildheten ska delas – inte diskriminerande, inte ens med stor urskiljning. De är helt enkelt element som skall delas stormigt, skrovligt, ivrigt, översvallande!

Nu tänder du naturligtvis inte en eld eller en jetstråle under någon som är i djupet av sin misstro och smärta. Till dem andas du försiktigt på glöden som brinner inuti. Därför finns urskillningsfaktorn för hur du återtänder och återställer glädjen. Men uppdraget och hela syftet med kärleken och Nya Jorden och Nya Varandet är att leva i glädje.

Det handlar inte om kamp. Det handlar inte om uthållighet. Det handlar inte bara om att vara trogen. Har alla dessa egenskaper varit viktiga? Ja, och de kommer de att fortsätta att vara. De är önskvärda egenskaper, men inte i den meningen att bli släpad ner, inte i form av en störtflod, inte i den meningen att de är överväldigande.

Så jag vänder mig till dig och jag ber dig och jag ber hela kollektivet att kasta bort de gamla begränsningarna. Ja, åter igen, låt mig tvätta dem med mitt gyllene regn av glädje. Låt mig fylla dig. Mitt regn kommer inte att dämpa glädjeandan. Det kommer inte att döda eller förstöra den glädjens glöd som brinner så starkt inom var och en av er!

Så vet det här och vänd dig till mig. Vänd dig till mig som Sanningens Trumpet. Vänd dig till mig som en syster. Vänd dig till mig som Kärlekens Lilja. Men jag ber dig. Vänd dig till mig.

Jag ber om 10 minuter! Är det så mycket begärt? Nu har du alltid gett mig timmar, ljusa sådana [skratt], men jag ber kollektivet om 10 minuter. Vänligen påminn dem.

Och gå med min kärlek. Gå med min glädje!

 

»Källa – Kanal: Linda Dillon

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...