ÄÄ Gabriel via Marlene Swetlishoff

Ärkeängeln Gabriel

28 maj, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Älskade Ni!

Jag skulle vilja samtala om den kvalitet i kärleken som är känd som auktoritet. Genom att man omfamnar kärlekens upplysande egenskap, blir man sitt eget livs guide och auktoritet. När varje person öppnar sig för att leva ut det som är ens eget val i stället för att existera på autopilot, förflyttar man sig in till sin personliga auktoritet och börjar skriva sin egen historia om sitt liv på det sätt som man önskar att det skall manifesteras. Att uppnå personlig auktoritet fordrar att man för sig själv medger att man inte är perfekt och att det finns områden i ens beteende som behöver förbättras. Då man lever sitt liv uppnår man mognad, erfarenhet och sunt förnuft som hjälper en att höja sig till ett högre medvetande, högre förståelse och visdom. När en person är villig att möta sig själv och lära sig av sina erfarenheter, finner man sin livsglädje och ens förhållanden blir mer meningsfulla. Man blir själv fylld av kraft och man stärker sin karaktär och får större självbestämmande. Man försöker möta utmaningen att ha självkontroll i sina tankar, begär, sitt tal, humör och sina önskningar och man vänjer sig vid att släppa vanor och beteenden som inte längre tjänar en själv. Dessa vanor öppnar en till en frihet som man inte tidigare kunde ha föreställt sig. Det är en frihet som uppstått genom att man blivit en person som kan respekteras och som för med sig det självförtroende man får genom att vara en person med integritet i alla avseenden.

Personlig auktoritet kräver styrka, viljestyrka och ärlighet och också en önskan om att få leva sitt liv med ett rent samvete, vilket är en väsentlig del av renheten inom ens själ. Då man gör anspråk på sin personliga auktoritet förstärker man sina egna gåvor och förmågor på ett fantastiskt sätt. När man förverkligar sig själv och sin egen auktoritet på alla sätt känner man sitt inre mod och sin beslutsamhet att tillbringa sina dagar med att göra vad man vill snarare än att göra det som andra tycker är acceptabelt. Man omfamnar lugnt utgifterna och belöningarna enligt sina egna val. Man tar sig ofta tid för att fundera och komma till klarhet över sina värderingar för att inse att ens högsta kraft grundar sig på att man förblir sann mot sig själv. Man söker och finner det där speciella något som genljuder med sin egen varelse och man trivs med att ägna sig åt och uttrycka det. Man gillar och uppskattar känslan av frid, balans och inre lycka som man känner då man befinner sig i sin egen kraft. Man undviker människor och situationer som har en benägenhet att förvirra ens egen känsla av personlig kraft genom att man främst av allt prioriterar enligt sin egen sanning i samtliga beslut som skall fattas.

Man vet att varje svar som man behöver finns till hands inom en själv, att man är förenad med den Gudomliga Källan precis som alla runtomkring en är. Man tror på sig själv, man förstår sina styrkor och man fokuserar på dem. Man förstår att det enda ting i denna värld som man har kontroll över är ens eget val. Man tänker ut hur och varför man gör de val som förser en med modet att stå upp för sig själv i världen. Man känner en större känsla av stabilitet och närhet till sina egna åsikter när man lär sig att omsorgsfullt utvärdera sitt liv.

Man undersöker alla aspekter av sina upplevelser och man får nyfunnen inre styrka och flexibilitet då de utvecklar sig. Man lär sig att närma sig sina utmaningar utifrån en känslomässigt neutral och positiv referensram. Man lär sig själv om vad man tycker om och vad man inte gillar och man närmar sig sitt sanna själv genom att exakt peka på vad man tänker och känner.  Man handlar som sin egen auktoritetsfigur och man minimerar irrationella orostankar och man belyser sina befogade bekymmer i en utvärderingsprocess. Man har modet att följa sin egen vägledning genom att göra det som gör en lycklig medan man också förblir öppen för idéer från alla runtomkring. Man ber alltid om godkännande utifrån sitt eget hjärta, man lär sig att lita till sin egen rådgivning och man tar sin tillflyktsort till sin inre lärare.

När man rör sig ut ur sitt huvud och in i sitt hjärta, hör man den stilla röst som tillhör ens egen intuition och vägledning. När man blir medveten om vikten av etiskt, moraliskt och ärligt beteende, ser man att detta är nödvändigt för såväl ens egen lycka och välmående som för dem runtomkring. Man förstår att man borde älska, hedra och respektera sig själv inom livets alla områden. Man tar kontroll över sitt liv och iakttar en lyckligare, mera tillfredsställd och inspirerad attityd gentemot livet och man tar sitt eget öde i sina händer. Denna förmåga att välja vad man vill, ger en kraft att vara sitt eget livs auktoritet och skapare, att tänka självständigt, att leva sitt liv på sina egna villkor och att alltid förbli sann.

Man finner sin inre frihet att vara den man verkligen är och man börjar inse vad ens kraft och auktoritet verkligen betyder. Man beslutar sig för vad som är rätt och känns rätt för en själv. Man beslutar vilka värderingar man har, vilken förhållningspolicy, vilken etik och moral man skall hålla sig till. Man tror inte blint på allt man ser eller hör utan man utvärderar noggrant varje situation som presenteras för en. Man väljer med hjärtat vad man tror på och man beslutar sig för vad man skall göra i sitt liv och vad man skall skapa. Ens värderingar, val och tankar är grunderna i ens liv. Man är sin egen auktoritet som är gudomligt ledd och man är väktaren i sitt eget liv. När en person är sann mot sig själv, kommer människor faktiskt att gilla henne/honom mer för hon/han är sann och gör något som andra önskar att de själva kunde göra. Man visar mod då man gör anspråk på den gudomliga kraften i sitt eget liv. Man visar andra möjligheten, att de också kan vara sanna mot sig själva och att de kan bli gudomligt inspirerade auktoriteter i sina egna liv.

Då jag nu lämnar er, skall ni veta att när ni gör anspråk på era egna gudomligt ledda auktoriteter, så möjliggör det för er att vara, att ha och att göra allt som ni i sanning önskar i kärnan av era hjärtan.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

www.therainbowscribe.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...