Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 8 september 2019

Ärkeängeln Gabriel, 8 september 2019

Via Shanta Gabriel

Glädjen över Uppfyllandet kommer att bli Ert.

Livet är en speciell gåva från Gud, fylld med oändlig skönhet. Er uppskattning och tacksamhet för denna skönhet frambringar en ny dimension av kärlek inom er.

Ta er tid att njuta av skönhet. Hitta en blomma och se med förundrande ögon på detta gudomliga mirakel. Lägg märke till stoltheten hos ett träd, styrkan i dess stam, kraften i dess rotsystemets som breder ut sig djupt ner i marken och lövens dans i solskenet.

Lägg armarna om ett träd och känn livskraften pulsera där inne. Denna långsamma, stadiga puls kommer att lugna ner er i tider av upprördhet. Försök att sätta er med ryggen mot stammen på ett träd och känn hur friden växer inom er. Lyssna på fåglarnas sång, de sjunger för den rena glädjen i sången.

Det här är naturen i all sin härlighet, och naturen kommer alltid att påminna er om Själens skönhet och underverk.

Naturen är ett av de enklaste sätten att uppleva livets underverk. Bara att vara medveten om de mirakulösa händelserna i naturen, kommer att påverka livskraften inom er. Det kommer att vara en påminnelse om när ni var barn och trodde på tomtar och troll. När ni är i naturen kommer ert liv att få en ny mening, en mångsidigare kvalitet av Nåd.

Gå djupt in i känslan som ansluter er med Själen. Var medvetna om att ni är ett barn av ett välvilligt Universum. Var medvetna om att ni blir vägledda och skyddade av Änglarna, och att vilka ni är har stort värde för världen.

Sväva högt och upplev de otroliga möjligheter som finns tillgängliga för er vid varje tillfälle. Allt är möjligt. Mirakler är det naturliga tillståndet av att vara i Universum. Begränsa inte er själva genom att tänka att ni inte kan göra det som är viktigt för er.

Ta er tid att låta er skyddsängel visa er hur ni kan uppnå alla era drömmar. När ni mediterar, be om detta från ert Högsta Jag. Ni förtjänar att ha det som gör er lyckliga i livet.

Livet är inte tänkt att vara en smärtsam kamp utan hopp. Att låta nya möjligheter spela på perimetrarna i ert medvetande kommer att påbörja processen med att öppna upp för mirakler. Det är en process om att tillåta. Det krävs villighet för att få ert liv att bli lyckligare och mer tillfredsställande, även om ni inte vet hur ni ska göra det.

Denna villighet låter Universums krafter arbeta för er. Tillåt er själva att öppna upp för mirakler och förunderlig glädje och tacksamhet för allt som är tillgängligt för er just nu. Kalla på era Änglars närvaro för att öppna vägen till de mirakel ni förtjänar.

Det är därför vi säger:

Sola er i livets underverk – gå djupt, sväva högt, följ er kärlek och glädjen över uppfyllandet kommer att bli er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.shantagabriel.com

Du gillar kanske också...