Ärkeängel Jophiel via Linda Dillon, 11 Augusti 2020.

Ärkeängel Jophiel via Linda Dillon

Augusti 2020.

Hälsningar, JAG ÄR Jophiel. Ja, Bärare av Graalen, Ankare och Väktare av Enhet och Balans, utforskare av omniversum. Och en del av det jag gör, älskade, å era vägnar men särskilt å Moder/Fader/En:s vägnar, är att jag arbetar med balansen mellan universa; jag arbetar med balansen mellan era dimensioner; jag arbetar med balansen mellan era fält, era kroppar, ert hjärta, ert sinne, er själ. Och i den balansen finns enheten. Och i den balansen och enheten finns fullkomligheten av återförening. För i sanning, vad handlar allt det som nu utvecklas om? Det handlar om balansering. Det handlar om enhet inom och utom, ovan och nedan, som ni kan vara i återföreningens fullkomlighet … inte en enskild återförening, helt säkert en återförening med ert heliga själv, utan en återförening i enhet med er stjärnfamilj. Allt finns på plats. En återförening så att ni verkligen ska förstå, som Nova Gaianer, att ni är en mycket väsentlig del, inte bara av ert universum, utan också av Moderns oändliga helhet.

Vi har givit er många verktyg och exempel på att det är ett pussel, det är en vävnad, det är en mosaik. Men man tar inte bara trådar eller bitar av mosaik och bara kastar dem varsomhelst. Nej, det finns en harmoni, det finns en oändlig skönhet … er skönhet, er balans. Och detta är det ni inte siktar på, detta är där ni är. Och er största utmaning är acceptansen, förankrandet, underkastelsen till den ni är, både i den unika skönheten av ert heliga själv, ert rum, ert hem, ert grannskap, er planet, för det är bara i den acceptansen och underkastelsen som ni kliver fram … och gör anspråk på er uppstigning, gör anspråk på ert heliga själv.

Alltför ofta på denna vackra jord, Gaia, har anspråkstagande gjorts med en känsla av självrättfärdigande, av knuffande och maktmissbruk. Att ta i anspråk är inte detta … det är att veta, veta, leva, förkroppsliga den perfekta balansen av den ni är. En av orsakerna till att jag … gillar är ett för litet ord … är passionerad över att utforska universa är att det finns så mycket att se, ja, hjälpa till med, ja, hjälpa att balansera och förena, men primärt, det är så förbaskat vackert. Allting! Ni är en del av denna oändliga skapelse som blir förenad och återställd … denna planet, lik Moderns trädgård.

Kan ni föreställa er er planet utan ett hav, eller en bäck, ett grässtrå, en sten, ett sandkorn, utan moln och himmel? Ni är lika mycket en del av denna … skönhet, prakt, mångfald, variation … den är ni! Och det är därför som jag för min uppmärksamhet tillbaka till er, så att denna tid av fullbordan, inte av att vara fast i skötet, inte av att muttra om när och om, utan att verkligen vara i tiden för fullbordan som den ni är.

Så jag kommer, nej, inte för att göra om utan för att hålla upp mosaiken, vävnaden, så att ni bara genom att titta på den kan säga, ”åh, där är min plats”, och ni kan simma genom Moderns oändliga ocean av tid, ni kan flyga med era änglavingar, er jetstråle, era fe-vingar, spelar ingen roll. Det handlar inte bara om att hitta er plats och säga, ”tack gode gud att jag är hemma!” Och ert hem just nu, alla som jag nu talar till, är på planeten, i form … låt mig vara extraordinärt tydlig med den saken.

Men det handlar inte bara om att hitta hem, det handlar om att vara hemma på det mest personliga, privata sätt, och på det största sätt ni kan föreställa er. Och när ni har integrerat, förankrat, när ni fått ert hem, då kommer jag att säga till er, ”Vi åker och hälsar på. Vi reser iväg. Låt oss upptäcka denna interdimensionella värld som ni lever i. Låt oss skapa, inte en planet som det var för Skaparrasen, utan så långt bortom … för det var startpunkten”. Så, ja, ni har redan fört er själva tillbaka till det.

Nu säger jag till er, ”Gör anspråk på och underkasta er sanningen om vem ni är. Förankra er balans och låt oss sedan skapa tillsammans, med Modern, under Hennes förmyndarskap. Låt oss titta på vad som ligger framför oss i denna intergalaktiska portal som kallas Terra Gaia. Framtiden väntar på er, visst, men låt mig berätta för er, mina älskade vänner, framtiden är nu.

Så, andas magenta, andas violett, andas ametist, andas Vintergatan, andas Healarna från Tralana, andas er viktiga, inte bara essens utan potential. Och vänd er till mig, för jag är med er. Låt oss gå tillsammans, ja, de Mäktiga Fem hör er kallelse! Ni är så älskade, inte på ett allmänt sätt, utan personligen, unikt. Ni är inte bara kända … ja, ni är kända … ni är omhuldade, hedrade och beundrade. Jag skulle inte tala på det här sättet om ni inte vore redo för denna fullkomlighet, för denna återskapelse, och den nya skapelsen.

Farväl.

©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...