Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 augusti 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 augusti 2020

 

Jag är Judas och idag är en dag av många andra dagar, likväl är det en ny dag med ett nytt löfte, ett löfte som du kan ge till dig själv. Vad vill du ge till dig själv denna dag som idag är. Vill du ge den gårdagens bekymmer eller vill du andäktigt hålla andan, för att låta något nytt komma in ditt liv. Håll andan en liten stund och känn hur förväntan strömmar genom din kropp. Förväntan inför vad som ska komma, förväntan för vad som nu ska ske i ditt liv. Fortsätt sedan din dag med denna förväntan i kroppen och var öppen för allt du ser och upplever under dagens lopp. När du känner att du har återgått till dina gamla hjulspår, är det dags att ta ett nytt andetag och åter igen känna förväntan och glädje inför allt du ser och möter den här dagen. Den här dagen kommer då att kännas annorlunda och ditt perspektiv kan skifta litet från det som du ”normalt” brukar se. Det här kan hjälpa dig att hålla ditt fokus i det närvarande ögonblicket. I dagens oroliga värld kan det vara en stor hjälp till dig själv och andra som du möter, du befinner dig i möjligheternas land och tillåter andra att delta i samma anda som du. Det kan öppna upp för något nytt och spännande som kan påverka på flera nivåer både individuellt och kollektivt.

Det finns stora möjligheter till genomgripande förändringar i er värld idag. En större medvetenhet växer fram i den stiltje som nu sker på Jorden. Nya röster börjar höras för rättvisa och medkänsla människor emellan. Det är ett stort lidande på Jorden men det är också ett stort växande. Kan det leda till att ni möts i ett sant broder- och systerskap, så har ni skapat fred på Jorden, som så många har önskat och arbetat för. Ni kan endast lösa alla Jordens problem med fredliga medel och det är många som arbetar för Jordens och människornas bästa. De har forskat och de har uppfunnit verktyg av olika slag som skulle vara till stor gagn för mänskligheten men också för Jorden.

Håll andan och låt det nya ta plats, var öppen inför förändringar och välkomna glädjen in i ert liv. Fokusera inte på svårigheter utan se i stället de möjligheter som står tillbuds. Genom er närvaro kommer ni att släppa in något nytt och på det viset förändra er framtid. Ni kan inte veta vilken roll ni spelar i detta spel, det är endast i er närvaro som ni kan se de möjligheter som öppnas upp för just dig. Det kan vara något nytt som kommer in i ditt liv, det kan också vara något som växer i dig, en större medvetenhet som ger ditt liv en helt annan mening. Det i sin tur kan leda till andra förändringar, ditt sätt att se på dig själv och världen från en helt annan dimension. Ett steg in mot en annan verklighet än den du är van att se har plötsligt tagits, och du börjar sakta att anpassa dig till din nyfunna verklighet.

Det är ett stort antal människor som nu har tagit ett kliv upp på trappan.:) Det skapar möjligheter, kära ni …. det skapar möjligheter för er som kollektiv att växa i en allt större takt, eftersom ni hjälpar och stöttar varandra om vartannat. Ju fler ni är desto större vågor åstadkommer ni, vågor av en högre vibration som har en större förmåga att manifestera sig i ert psykiska och fysiska liv. Det är vågor som böljar fram och tillbaka på Jorden idag och de manifesterar sig där ett stort antal människor tar emot dem och låter de strömma in i sitt medvetande. En tanke, en känsla, ett ord, som blir till form, det är möjligt i den högre vibrationen i en snabbare sekvens, än var det är i den lägre vibrationen som stöter på ett större motstånd och tar lång tid för att manifestera sig om det alls låter sig göras.

Var ståndaktiga nu, kära Jordbor, håll fokus och var närvarande, se de möjligheter som uppenbaras för er. De kommer att uppenbaras för er, så är det sagt och så är det skrivet. Er väg är oantastlig och den manifesterar sig bit för bit i ert hjärta och i ert sinne, för att vidare ses med klara och vackra ögon.

Jag går med Er, ni är mig alla lika kära. Ni är vackra, älskade själar som

vandrar på en älskad Jord vars själ är lika vacker och älskad som eran.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...