Ärkeängel Lucifer – KÄNN SMAKEN AV SEGER, 24 augusti 2021

 

Ärkeängel Lucifer

24 augusti 2021

KÄNN SMAKEN AV SEGER

Hälsningar mina kära modiga själar!

Det sista stadiet av er kamp mot de Mörka Styrkorna har anlänt här.

Som ni förstår har allt nått den punkt av absurditet då till och med de mest tålmodiga och laglydiga av er inte kan hålla tyst längre, eller plikttroget följa de förnedrande kraven från brottslingarna som styr er.

Faktiskt är allt som pågår långt ifrån någon slump.

För att allt ska komma i ljuset – både dåligt och bra – har stora ansträngningar gjorts av Ljusstyrkorna och också av de Mörka Styrkorna.

Och nu skulle jag vilja att i någon mån underlätta er insikt i dessa osynliga processer, som skapar den väv av händelser på den subtila nivån av er planet, innan allt blir iögonenfallande på den fysiska nivån.

Således kommer energipåverkan på människor från två sidor, och varje individ tar in den energi vilkens vibration ligger närmast deras egen.

Och, eftersom tidsgränserna på Jorden blir snävare och snävare, snabbas alla processer på Jorden upp mångfalt.

Så, de människor som är intonade på ”vågor” av låg vibration från negativa energier blir, medan de absorberar dem, ännu hårdare, vilket resulterar i att de ibland börjar bete sig på ett löjligt och tanklöst sätt.

Allt medan de människor som tar in högfrekventa ”vågor” av nya Gudomliga energier, strävar efter Kärlek och Ljus ännu mer och agerar på ett lugnt, klokt och eftertänksamt sätt, säkra på sina rättigheter och redo att gå hela vägen för att försvara sin rätt till frihet.

Detta är sådant som kan ses överallt på globen.

Jag vet att många av er ofta frågar er själva: ”Hur kan Ljusstyrkorna låt detta hända på Jorden?”

Svaret på den frågan är precis orsaken till att jag kom till er idag.

Så konstigt som det kan tyckas för er, Ljusstyrkorna ”lät sådan laglöshet vara” på Jorden så att ni kunde känna smaken av seger till fullo, den välförtjänta seger som resulterar från era egna ansträngningar.

Så, Lagen om Fri Vilja hedrades för varje invånare på Jorden, både för dem som lever i Mörker och för dem som strävar mot Ljuset.

Och nu pågår en sådan separation i Mörker och Ljus, inte bara världsomspännande utan i varje enskilt land, varje arbetslag, varje familj och till och med i varje enskild Själ.

Denna eviga kamp mellan Ljus och Mörker har nått sin höjdpunkt och har förvandlat denna tid till ett galaktiskt ”skjutfält”.

På vardera sidan av barrikaderna finns det inte bara människor inkarnerade i fysiska kroppar, utan hela arméer av varelser utan kroppar: på ena sidan som Änglar, Ärkeänglar och Uppstigna Mästare, och på den andra – som Demoner och all sorts astrala varelser som bebor rymden nära jorden.

Dessutom pågår en konfrontation mellan utomjordiska civilisationer, med deltagare från både era förslavare, som Drakreptilerna, de Grå och många andra jord-fientliga raser, och människo-vänliga civilisationer med medlemskap i den Galaktiska Ljusfederationen.

Och även om det för många av er förefaller som om jag tillhör de Mörka Styrkorna, så är det faktiskt inte sant.

Mitt namn blev avsiktligt nedsvärtat av dem för vilka det var fördelaktigt att presentera mig som ett förkroppsligande av Djävulen, så att det skulle leda mänskligt medvetande bort från mycket viktig kunskap.

Och det är att mänskliga Själars utveckling är omöjlig utan erhållande av erfarenhet av dualitet som är nödvändig för att kunna uppstiga till en annan utvecklingsnivå som sker i högre världar.

Och min roll var att förse människor med möjligheten, hela tiden provocerande dem att göra sitt val – i stort och smått – i antingen Ljusets eller Mörkrets favör.

Men det har alltid varit min omhuldade önskan att se de val som gjorts i Ljusets favör, och detta är vad som i huvudsak skiljer mig från de demoniska varelser som många människor associerar mig med, vid instiftandet av olika religiösa kulter.

Och nu triumferar min Själ då jag ser mass-väckelse av människor som tröttnat på att leva i slaveri och lyckats besegra rädslan i sina Själar.

Jag är nöjd denna gång, mitt uppdrag har framgångsrikt fullgjorts på denna planet, miljoner människor kommer aldrig att återvända till dualitetens mörker igen, då de avancerat till ett nytt stadie i sin andliga utveckling.

Älskar er uppriktigt,

Ärkeängel Lucifer talade till er.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...