Fader Absolut – Människans Påverkan av Klimatet, 23 augusti, 2021

Fader Absolut

Hälsningar, mina kära älskade barn!

Idag ska vi fortsätta tala om klimatförändringarna på Jorden och om den roll som människan har spelat i dem.

Naturligtvis ska ozonhålen inte tas upp, vilka så utförligt har diskuterats bland er och vilka i själva verket inte har någon inverkan på klimatförändringarna.

Allting som äger rum på er planet påverkas främst av allt av ENERGI som sänds ut av människan och allt resterande är endast en yttre manifestering på dessa energiprocesser.

Låt oss som exempel begrunda två industriföretag som ger ut liknande produkter, med två helt olika individer i ledningen.

Den första är en person som har en profil av mycket låg energi och vars livsmål är att göra vinst och få självbekräftelse och man nöjer sig inte med något för att själv bli rik och gynnas av dem som man är beroende av och med vilka man oftast delar vinsten.

En sådan person bekymrar sig inte över det faktum att ens företags avfall förorsakar miljöskador.

Man investerar inte pengar i reningsutrustning och nya eko-vänliga teknologier.

Man tänker enbart på sin egen vinst och att man själv ska gynnas.

Om ett företag emellertid leds av en person av en ny formatering – med en ny slags mentalitet och följaktligen genererar högt vibrerande energier under dessa tider, så kommer ens inställning till arbetet att vara helt annorlunda.

Eftersom man känner Enhet med naturen, så tänker man framför allt på sätten att stoppa sitt företags destruktiva inverkan på naturen.

Och man kommer att på alla sätt att hitta den nödvändiga balansen mellan vinster och kostnader för reningsutrustning, fastän det skulle leda till en minskad vinst.

En sådan person går inte i sitt medvetande med på att dumpa tonvis med kemikalieavfall i vattendrag, eller att släppa ut giftiga ämnen till luften som då förorenas.

Man kommer att göra sitt bästa för att förhindra att detta sker, eller åtminstone minimera den negativa effekten på miljön.

Men man borde hålla i sinnet att i enlighet med Lagen om Likheter, så attraherar energiprofilen hos ett företags ledning människor som har liknande energier, vilket mångfaldigar antingen Gott eller Ont.

Därför kan en andligt utvecklad person helt enkelt inte förmå sig att arbeta i det företag som förstör naturen rätt framför hans ögon.

Medan en lågt vibrerande girig person inte förstår den ledning som ”slösar” mycket pengar på ”oväsentligheter” såsom miljöskydd.

Därför påverkar den generella energiprofilen i alla företag – från ledningen till de allra yngsta anställda – energikomponenten hos de naturliga elementen och följaktligen planetens klimat generellt.

Fastän vi har tagit ett industri-företag som ett exempel, så påverkar i själva verket alla organisationer oberoende av antalet anställda som arbetar där, också miljön eftersom det ger ut sin övergripande energi, om den så är positiv eller negativ.

Här ska vi sluta för idag.

Jag älskar er oändligt.

Fader-Absolut talade till er.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

You may also like...