Ärkeängel Metatron via Beatrice Madsen, 29 september, 2019

Metatron via Beatrice Madsen    190929

 

Det drakoniska brödraskapet har spelat ut sin roll i er del av galaxen.  Det är obegripligt svårt att ta in att det fått ske på det viset men det här på grund av planetens absoluta krav på den fria viljan. Den fria viljan har ju de facto inte gällt för alla kan man tänka men det har blivit resultatet och den tredje dimensionella verkligheten. En del varelser med anhang som varit starka och mäktiga har använt sin fria vilja och intelligens till att utnyttja och skörda och bedra oskulden, den rena och i grunden fria och självständiga. I deras fruktansvärda kraftiga övergrepp har de kuvat och tämjt oskulden, kreativiteten och möjligheten till frid.

I den tredje dimensionella realiten ni levt och till viss del lever i, så är förutsättningarna att gå ut i polerna ett faktum. Godhet versus ondska, ljus versus mörker, lätthet versus tyngd och kunskap versus okunskap osv. Förövarna har haft den fria viljan att utsätta er för övergrepp. Det har inte funnits balans på mycket, mycket länge på er hemplanet. Balansen mellan det maskulina och det feminina, mellan det gudomliga och det profana. Ni, som egna personligheter har tillika varit offer eller förövare på varandra, liv efter liv i olika konstellationer.

Den här tillvaron har styrts av det drakoniska brödraskapet som under mycket lång tid har angett tonen för den pyramidala styrningen, där toppen utnyttjar alla som kommer längre ned i pyramiden. Det här betyder inte att pyramider är av ondo, utan den har tjänat deras syfte, vi kan säga lite skämtsamt på ett pyramidalt bra vis.

De drakoniska varelserna ger inte upp lätt. I själva verket vägrar de att överhuvudtaget släppa greppet. De skyr inga medel och jag menar verkligen INGA medel att komma åt er. De försöker infiltrera på de mest listiga vis,  där var och en av  er har sin akilleshäl. Ju mer intelligenta ni är, desto mer förfinade blir deras förtäckta angrepp.

Det finns bara ett sätt att överlista det drakoniska maktsällskapet, men det är det överlägset bästa och det absolut allomfattande.

Svaret är hjärtats kraft. Det är en det rena hjärtats kraft som detta utnyttjande inte har en chans emot. Utstrålar ni hjärtats kraft och är i er själva, utan rädsla är ni mäktigare än någon som helst drakonier. Ni har inte längre någon mat att ge dem, någon näring av era emotioner. Stå stadigt i hjärtats kraft, se med djup medkänsla på era medmänniskor och det som tjänat ut sitt syfte. Ni har också varit förövare, förgripare, förtryckare så ni har den djupa förståelsen. Se med medkänsla och säg tack det är nog nu. Våra oskyldiga barn ska få vara de barn de är i det sanna paradis deras bardom egentligen låter dem befinna sig i. Tack det är nog. En ny våg har kommit med kärlekens ljus från de högsta höjder. Vågen sveper med sig de lägre strukturerna och ger ingen plats för drakoniska sadistiska lekar med våra barn och medmänniskor.

Jag är en del av ursprungsskaparen och min kraft är mycket stor (kanalen ser symboliskt hela himlen lysas upp i en gul ton) och jag tillåter inte övergreppen att fortsätta på mina skyddslingar. Det kan inte gå för fort kära vänner, jag säger det igen, ni måste ha tålamod för det kan inte gå för fort, allt det som pågått under så lång tid. Skulle utrensningen gå fortare skulle atmosfären närmast jordytan förbrännas.Alla de katastrofer som sker är ett utslag därav. Ni ser en svag krusning av den förbränning som skulle vara total om hela processen gick fortare.

Dock säger jag till er, var inte rädda kära medskapare. Utan stå stadig i din egen hjärtas kraft utan att döma, bara var och tillsammans skapar vi den nya vågen.

Jag ärkeängeln Metatron hälsar er i kraftfull ödmjukhet.

You may also like...