Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 15 oktober 2020

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 15 oktober 2020

  

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

 

Ärkeängel Metatron

Nästa Steg av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade ljusvarelser. Jag är Archangel Metatron, övervakaren och guiden för Angelic Kingdom. Jag kommer med änglalik kärlek, änglalik frihet och änglalik visdom. Jag ger er allt jag är och allt jag fick från Skaparen, allt som flyter genom mig som du kan acceptera och förkroppsliga. Inse att du är ett uttryck för Skaparen. Du är en gåva. Du ger hela tiden din energi, den energi du får från Skaparen till dig själv och till världen omkring dig. Detta är ditt syfte, det är din existens, det är vad du föddes för att utföra. Du kan ta emot mina energier enkelt och öppet.

Erkänner du att du är ett uttryck för Skaparen som ständigt ger andra omkring dig av Skaparens energi?

Detta är något som jag uppmuntrar dig att tänka på, att verkligen förkroppsliga, att lita på och att leva som. För en sådan tro och förståelse kommer att skapa många övergångar, inte bara i ditt perspektiv, utan på det sätt du existerar på Jorden, i din andliga resa, framsteg, ditt medskapande och din kommunikation med alla varelser och Skaparen. Genom denna enkla kontemplation börjar du redan nästa steg i din uppstigningsprocess.

Din uppstigningsprocess är Kopplad till Alla

Din uppstigningsprocess är kopplad till och förbunden med uppstigningsprocessen för alla varelser, särskilt de som finns på Jorden, och naturligtvis Mother Earth. Det betyder att det du uppnår, din vibration och frekvensökning, påverkar alla varelser på Jorden och Moder Jord samt påverkar uppstigningsvägen för alla. Det skall sägas att de på Jorden påverkar dig också. Men om din vibration är hög kommer du bara att påverkas av höga vibrationer, eftersom alla lägre vibrationer helt enkelt skulle sköljas bort. Om du inser att din uppstigningsprocess är kopplad till allt och Jordens uppstigningsprocess, förstår du eller börjar förstå din roll och ditt syfte. Ju mer du tillåter dig själv att utvecklas andligt, ju mer du ökar din vibration och främjar din uppstigning, desto mer kommer du att låta andra uppnå detsamma. Att utvecklas andligt kan vara att höja din vibration, att ansluta till det gudomliga inom, att ta hand om din kropp, att se till att du upplever uppfyllande och inspirerande upplevelser och situationer i din verklighet, att vara ett uttryck för kärlek, att vara ett uttryck för helande vibrationer. Oavsett vad du uppfattar som din andliga väg och som ökar och utstrålar din energivibration, är det nu dags för dig att uppnå detta. Som ett tåg som drar vagnar kommer din vibration att skapa en impuls som skapar en öppning och ett uppvaknande som andra kan följa. Det är inte att du är lärare eller att andra kommer att följa dig. Det är som om ett vibrations- och energiflöde skapas så att andra kan vakna på ett sätt som är lämpligt för dem och erkänna att de är kopplade till alla varelser och till uppstigningsprocessen och att deras vibrationer påverkar andras uppvaknande. Det är inte för att skapa en ansvarsbörda för dig, utan mera att inspirera dig att uppnå det du har drömt om i din andliga utveckling.

Jag, Ärkeängel Metatron, frågar dig nu, finns det situationer och upplevelser som du vill förkroppsliga för din andliga väg?

Det är troligt att du redan känner till dina drömmar för din andliga väg. Om du inte gör det, ta dig tid att utforska det. Vad vill du uppnå? Kan du erkänna din andliga väg och resa vidare? När du erkänner det som du vill uppleva på din andliga väg och dina framsteg skapar du nästa steg i din uppstigning. Nästa steg i din uppstigning är att uppnå det du drömmer om för din andliga väg eller åtminstone ta några steg mot ditt mål. Energierna är redo att stödja dig, kom ihåg att jag, Ärkeängel Metatron, nämnde att din uppstigning är kopplad till alla varelser. Ju mer du kan uppnå det som du önskar på din andliga väg, desto mer kommer du att skapa en impuls av energi. Du kommer att skapa en öppning och ett uppvaknande för andra att följa, så att andra kan få tillgång till vad de behöver. Så många energier kommer in i världen nu för att stödja dig, för att uppmuntra dig att skapa nya möjligheter, nya uppvaknanden, ny läkning, i sanning är allt och vad som helst möjligt. Det är särskilt viktigt att du fokuserar dig själv, ditt sinne och din uppmärksamhet på exakt vad du vill uppnå i din andliga utveckling.

Att Ta de Nödvändiga Stegen Framåt

De nödvändiga stegen framåt är att först överlämna till Skaparen det som du vill uppleva, och sedan ta emot från Skaparen det som du överlämnade.

Skaparen kommer att transformera det som du överlämnade, dina drömmar och vad du vill uppleva på din andliga resa. Skaparen kommer att lägga till energi, förvandla den, föra den vidare, rena den och sedan återlämna den till dig för att du ska ta emot, för att du ska förkroppsliga den. Det kommer att vara inspirerande och kraftfullt att ta emot det som du överlämnade till Skaparen tillbaka från Skaparen till din varelse, skapande många förändringar inom din varelse, din energi, dina chakran och ditt perspektiv. Det kommer att skapa nästa steg, en högre utvecklingsnivå för dig själv och därför för andra.

Varje människas nästa steg kommer att vara annorlunda. Det är modet att ta detta nästa steg, som behövs. Att ta emot energin från Skaparen kommer att skapa mod, inspiration, kraft, den inre drivkraften för att uppnå det som är nödvändigt. När du får denna energi, fundera över om det finns något i ditt väsen som hindrar dig från att uppnå detta nu? Var sanningsenlig mot dig själv. Om det finns det, överlämna det till Skaparen, uppmana Skaparen att läka och förvandla eventuell rädsla eller begränsning till positiv kärleksfull energi som ytterligare stöder dig. Fortsätt att uppnå detta tills du känner dig redo att gå in i nästa steg i din andliga utveckling. Det kan ta några minuter, timmar eller dagar. Du kommer att veta när du är redo, låt sedan dig själv acceptera när du tar emot Skaparens energi.

Vad Är Verkligen Ditt Nästa Steg?

Du kan fråga dig själv: ”Vad är verkligen mitt nästa steg i min uppstigningsprocess?” Tillåt dig själv att åter ta emot från ditt väsen.

Ditt arbete med samskapande med Skaparen kommer att förbereda dig för energier, visdom, sanningen som är redo att vakna inifrån din varelse och som flyter från Skaparen genom hela Skaparens universum till dig, som är din att använda, förkroppsliga och uttrycka.

När du känner att denna process är klar kan du skicka energi ner genom dina ben och ut genom dina fötter, ut genom ditt rotchakra, genom ditt Jordstjärna-chakra till Moder Jord som en symbol för jordning och förkroppsligande av allt du har fått. Kom ihåg att ditt nästa steg är unikt för dig. Skaparen är dock redo att vägleda dig vidare på nästa steg i din andliga utveckling, att samskapa med dig och påskynda din uppstigning.

Det är dags att göra det nu.

Jag, Archangel Metatron, är närvarande med dig och stöder och hjälper dig alltid.

Tack,

Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...