Änglarna via Ann Albers, 28 september 2019

Änglarna, 28 september 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det finns ett syfte med allt och alla i er värld. Det finns ett värde i de situationer som ni anser är bra och i de situationer som ni anser är dåliga. Kärleken visar sig hos snälla människor, men även hos dem som är mindre snälla. Allt och alla ni möter erbjuder er en chans att växa.

Innan ni föddes kom ni in med, vad vi kallar, en ”Resplan”. Ni hade läxor ni ville lära er. Ni hade saker ni ville göra. Framför allt ville ni återknyta kontakten med kärlek, glädje, medlidande och olika Gudomliga egenskaper. En del av er ville hylla och dela med er av dessa kvaliteter. En del av er ville lära er att ta emot dem. Andra ville helt enkelt uppleva kärlek i någon form.

Vissa av er planerade era liv in i minsta detalj – vilka ni skulle umgås med, vilka ni ville möta och hur ni skulle försöka lära er att växa där ni skulle bo och leva osv. Några av er kom med en idé om vad ni ville lära er för att leva i tillit och tro.

Oavsett vad ni planerade så har ni er fria vilja. Ni kan välja att njuta av ert liv och leta efter kärleken, eller så kan ni välja att vara ett offer för den. Men när ni vet att allt och alla är här för att hjälpa er att återknyta till kärleken – antingen genom inspiration eller utmaningar – även om ni tekniskt sett är ett offer, är det svårt att förbli ett offer någon längre tid.

Ni kan istället fråga er själva: ”Vad kan jag lära mig av det här? Hur kan jag växa? Vad behöver jag göra i denna stund för att behandla mig själv med kärlek och vänlighet? Hur kan jag vara ärlig mot mig själv och alla andra inblandade?

Mina kära, ni kom till detta liv ivriga att växa, angelägna om att ha relationer med andra människor som skulle få er att växa, komma i situationer som skulle hjälpa er att omfamna ert inre ljus, er kärlek och er förmåga att skapa. Ibland kan dessa människor och situationer erbjuda er varma och vänliga känslor, och ibland inte. Hur som helst, i alla exemplen är de här för att hjälpa er att lära er att älska er själva, uttrycka er själva och VARA så djupa och sanna mot er själva som ni kan vara!

Så, under alla omständigheter är ni här för att lära, växa, älska er själva och känna er förbindelse med Gud. Om ni anammar detta till fullo och medvetet, kan ni växa – även om det är tuffa tider – med större lätthet, glädje och elegans, och naturligtvis, med kärleksfull vägledning.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...