Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 20 mars, 2020

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

20 mars 2020

Den Stora Förstärkningen av Rädsla

Hälsningar och kärlek till alla varelser som ansluter till min energi nu. Jag Är Ärkeängel Metatron; det är en ära att vara i er närvaro. Jag kommer som respons på er kallelse på hjälp, personligen och för världen. Ett stort skifte sker i mänsklighetens medvetande, många från de inre planen stöttar Jorden, delar deras sanning för att bemyndiga och inspirera mänskligheten. Vänligen, vet att många ljusvarelser från de inre planen kliver fram för att vara till hjälp, som svar på er begäran, det finns helt enkelt ett behov för er och alla varelser att ha avsikten att vara öppna och acceptera den hjälpen.

”Jag tar tacksamt emot all den hjälp och det stöd jag behöver och begär från de inre planen och Skaparen.”

Lågan av Ljus och Förstärkning av Rädsla

Jag, Ärkeängel Metatron, vill tala enkelt och rakt. Klarhet krävs nu av många för att föra fram frid, tillit och sanning. Under 2020 levererade Skaparen en låga av ljus till hela Skaparens Universum, inklusive Jorden. Det var känt som Lågan av Ljus 2020. Dess syfte var att förstärka ljuset inom alla varelser, skapelser och situationer för att föra fram en större anslutning till Skaparen och djupare upplevelser av uppfyllnad. Lågan av Ljus 2020 fortsätter att flöda med kraft och fasthet till Jorden och alla varelser, förstärkande ljuset. Detta kommer att fortsätta i överskådlig framtid. Lågan av Ljus 2020 finns tillgänglig för alla varelser att ansluta till och ta emot. Ni kommer att upptäcka den healing, inspiration och visdom ni söker i Lågan av Ljus 2020, då den kommer att fortsätta förse mänskligheten med allt den behöver för att navigera genom detta stadie av uppstigning på Jorden.

När ljus finns närvarande är det utmanande för negativitet att också finns kvar, därför kommer mycket upp till ytan för att healas och släppas för att göra plats för ljuset att expandera. Rädsla är en av de största kontrollörerna av mänskligheten. Rädsla sänker vibrationer och skapar till synes en separation från Skaparen. Rädsla har varit bemyndigad och förstorad så mycket att det kan kännas som om det är en naturlig del av er existens och verklighet på Jorden. Men rädsla var inte avsedd att styra eller paralysera er, erbjuda visdom och vägledning om hur ni ska leva era liv. Närvaron av rädsla var avsedd att varna er för faror och försäkra att ni tog hand om er själva medan ni kvarstod på en plats där ni centrerade ert fokus och er tillit inom er.

Just nu sker på Jorden en förstärkning av rädsla, således upplever många människor större rädsla än de tidigare upplevt. Förstärkningen av rädsla orsakas av rädsla född i tidigare och nuvarande generationer, som stiger till ytan för att släppas. Energin av rädsla som källa används av andra på Jorden för att skapa kontroll, separation och misstro mot sig själv och alla omkring. Förstärkningen av Rädsla är en aktivering och ett bemyndigande av rädsla som sker på Jorden för att uppmuntra till separation från Skaparen. Denna aktivering har redan skapats av vissa människor i mänskligheten. Kom ihåg att energisättning och förankring av rädsla kan hjälpa i skapelsen av vad som helst på Jorden, inkluderande sjukdom, kaos, panik och mycket mer. Det är på vilket sätt ni svarar på aktiveringen som är nyckeln. Väljer ni att använda Förstoringen av Rädsla i denna tid för att skapa mer rädsla och undertryckande av er själva och andra? Eller väljer ni att skapa frigörelse, en återanslutning till er sanning och en balansering av rädsla och ljus?

Förstärkningen av Rädsla kan betraktas som ett frisläppande eller uppdykande av rädsla, en aktivering av rädsla för att manifestera separation från Skaparen, och ändå är den också en möjlighet för mänskligheten att vakna upp till ett nytt medvetande och en ny dimension av sanning. Det är viktigt att förstå att då energin av rädsla förstärks ger det människor möjlighet att förstå, utforska och undersöka rädsla inom sina varelser, skapelser, dem omkring och verkligheten. Ängslan, bekymmer, oro, farhågor, panik, fruktan och så mycket mer, förlorar sin kraft och sitt grepp över er så att ni kan se, känna och erkänna den sanning som alltid funnits tillgänglig för er. Förstärkningen av Rädsla erbjuder en möjlighet att bemästra energin av rädsla, och höjer er vibration för att förkroppsliga Skaparens sanning.

Omvärdera Det Ni Värderar

Då ni börjar känna igen rädsla i era situationer, skapelser och till och med inom er varelse, så börjar ni omvärdera vad som har det högsta värdet i er verklighet och existens på Jorden. Att titta inom er varelse, att begrunda era övertygelser, drömmar och aspirationer låter er gå undan från den förvirring som skapas av rädsla till en plats av klarhet och själv-förståelse. Ni kommer att inbjudas till att omvärdera hur ni lever era liv, era skapelser, hur ni behandlar er själv och andra, såväl som vad som har högst värde för er. Från denna plats av klarhet och ny förståelse kommer ni att kunna skapa en verklighet för er själva, med andra som är i linje med er själ och sanning, som erbjuder en större upplevelse av uppfyllnad. Det är bara när ni ser på närvaron av rädsla och erkänner den kontroll och påverkan som rädsla skapar som ni går genom rökridån till en plats av djupare förbindelse med Skaparen.

Rikta upp mot en Ny Dimension

Frisläppandet och aktiveringen av rädsla uppmuntrar många att höja sin vibration, att acceptera mer ljus, skapande frid och belåtenhet. Då rädslans kontrollerande natur släpper sitt grepp om mänskligheten så gryr en ny dimension av ljus/Skaparens Universum som kan kommas åt inom varje persons medvetande. Denna nya dimension har en högre frekvens och en starkare utstrålning av Skaparen. Den erbjuder en upplevelse av frigörelse, uppfyllnad och klarhet. Det är dimensionen för ljusförstärkning, dimensionen där Lågan av Ljus 2020 finns. Mänskligheten inbjuds att rikta upp sitt fokus och sin vibration från en dimension där rädsla förstärks till en dimension där ljus förstärks. Detta är ett vibrationellt och medvetenhets-skifte som kommer att påverka och förändra det sätt på vilket ert sinne, er kropp och era känslor fungerar. Ni kommer att veta när ni släpper rädslans kontroll och kommer i linje med den nya dimensionen av ljusförstärkning som görs tillgänglig för alla, för ni kommer att uppleva ett kontinuerligt utflöde av ljus som översvämmar er varelse. Det kan kännas som om ni har avvisat tyngden i världen och kan känna igen Skaparens närvaro i allt omkring och inom er.

Kallelsen att Återvända hem

Vissa själar väljer den här perioden av Jordens utveckling som en lämplig tid att lämna sina fysiska kroppar och gå över till de inre planen i Skaparens Universum. Det är inte ett val som görs av personligheten, det är ett kontrakt som gjorts upp av själen. Många själar lämnar Jorden för att återvända hem eftersom deras andliga förmågor behövs på de inre planen för att stå till tjänst i den gudomliga planen för Jorden och Skaparens Universum. Det är viktigt att hedra de själar som väljer att återvända till de inre planen då de accepterar en roll att tjänstgöra i allas uppstigning. Kallelsen att återvända hem riktas också mot mänskligheten som en begäran att gå inom och återansluta till Skaparens närvaro inom, sålunda utstrålande Skaparens vibrationer och visdom till världen.

Övergång av Omfokusering

Då ni tar emot ljuset från Skaparen som flödar genom er varelse och orienterar er med den Nya Dimensionen av Ljusförstärkning, så kommer ni att upptäcka att en övergångsprocess sker inom er. Under en liten stund eller kanske dagar, kan ni känna att ni inte känner er själva som ni en gång gjorde. En omfokusering sker. Ni förkroppsligar och uttrycker allt som är Skaparen. Det betyder att ni har tillgång till en rikedom av energi, visdom, ljus och förmågor som ni kan ta in i er medvetenhet. Ni kan omfokusera er uppmärksamhet på nya och olika aspekter av er varelse, sålunda upptäckande er själva på nytt. Ni kan upptäcka att nya intressen, förmågor, talanger, förståelser eller strävanden kommer fram. Er uppmärksamhet övergår till att omriktas mot er sanning, ert ljus och er själ.

Vad kommer ni att välja att skapa och var väljer ni att låta ert fokus vila?

Healing

I tider av enorma skiften, transformationer och övergångar vill jag, Ärkeängel Metatron, erbjuda er en lista på varelser ni kan kalla på för att hjälpa med alla de former av healing ni önskar för er själva personligen eller för världen.

  • Kartans Healingteam – Ljus- och Stjärnvarelser som reser genom Skaparens Universum erbjudande healing.
  • Det Universella Medicinska Healingteamet – Varelser från den Universella Nivån av Skaparens Universum, med speciellt fokus på att stötta strålande hälsa i de fysiska och energetiska kropparna.
  • Den Multi-Dimensionella Violetta Flamman av Transmutation – En Violett Flamma av Ljus som löser upp negativitet på alla nivåer av ert varande.
  • Solnivåns Själs-Grundande och Förstärkande Team – Leds av Helios och Vesta, Solnivåns Logos. Detta team stöttar ett fördjupande av förbindelsen med er själ, sålunda låtande perfektionen hos er själ att laddas in i er varelse.
  • Programmet för Avlägsnande av Rädsla – Under uppsikt av den Andra Strålen av Ljus använder detta program ljus för att ta bort stagnerande rädsla i er varelses alla kroppar.
  • Ljusstavarna av Upplysning och Klarhet – Erbjuds av Sanningens Elohim.

Tills vi talas vid igen,

Min kärlek är för evigt er,

Ärkeängel Metatron

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...