Ärkeängel Metatron via Lee Degani, 18 november, 2018

Metatron

Via Lee Degani

JAG ÄR Metatron, Ärkeängeln, övervakare för arbetet med barn, innehavare av den heliga kuben. Jag har kommit till er idag, mina kära, för att tala om för er vad som är möjligt och vad som inte är det. Allt är möjligt. Ni har kraften i era fingrar, i era sinnen, i era hjärtan, i era ljuskroppar. Var och en av er har ert eget individuella och unika sätt att frambringa det som andra inte tror är möjligt, men som ni vet att det är.

Det finns många sätt att frambringa ljuset. Frågan är om ni litar på er själva, tillåter ni att det släpps in? För det bestämdes för eoner sedan vilka förmågor ni skulle ta fram. Ni har en mängd förmågor – var och en av er. Så lita på vad ni känner, vilket det är en ökad ljusenergi som kommer från era händer eller ert hjärta, eller om det är ett program som ger healing till barn med ett mentalt handikapp, det som världen kallar handikapp, men som vi kallar ett högre sätt att tänka och använda hjärnan. Ja, dessa barn behöver leva i den fysiska världen, och därför ger vi dem verktyg för att hjälpa dem att göra det, och samtidigt låta det som de har kommit för att frambringa fortfarande vara intakt och respekterat.

Kanske är det mitt i natten när ni vaknar upp och idén kommer till er om vad ni måste göra. Dessa budskap är från oss och från er, för att påminna er. Ni lever i en tid nu som är av en annan värld, så dessa nedladdningar kan mycket lätt komma igenom. Men vad vi ber er att göra är att minnas, att minnas från drömmarna, från de här tankarna som tycks komma från ingenstans, för de ökade känslorna av energi som ni har strålat ut från er själva. Uppmärksamma dem. Skriv ner dem, för jo, det är lätt att glömma när ni väl somnar om igen.

Och det är bara ett förslag, också, att skriva ner dem när det kommer i en dröm. Eller vad som verkar vara en slumpmässig tanke under dagen – skriv ner den, för när ni går tillbaka och tittar på vad ni har skrivit, kommer ni att se mönstret och ni kommer att se det underbara i det hela, skönheten i det hela.

Lita på vad ni får. Ni är av en ny vibration, var och en av er, ny i den meningen att den är ny för er i den här världen, men det är en vibration som ni tidigare har varit bekanta med. Lita på det som ni får. Lita på vad ert nästa steg är.

Ni är i partnerskap med oss, i heligt partnerskap, så vi ger er detta budskap av kärlek, så att ni kan minnas varför ni är här.

Vi lämnar er med mycket kärlek. Farväl.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

You may also like...