Ärkeängeln Metatron via Anna Merkaba, 4 april

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängeln Metatron via Anna Merkaba, april

ARCHANGEL METATRON

och

HIMLENS KOMPANI

Katastrofen har avvärjts

Kära Älskade Mästare av Universum, Den katastrofalaste händelsen i detta århundrade har verkligen avvärjts, genom ert deltagande, som valde att svänga vågen mot upplysning och uppstigning för alla. Den katastrofalaste händelsen i detta sekel har avvärjts, på grund av det idoga tillförandet av ljus, genom er som är stationerade på GAIA, som har förankrat och hållit kvar frekvenserna för fred och balans, under de kaotiska avslöjandena som gör att livet förändras för evigt för människorna, eftersom mänsklig förnimmelse snabbt förvandlas och går över till en ny frekvens av ljus.

Det beror på era ansträngningar och förankringar av ljus, som skapande utrymme för dem som fortfarande arbetar för en fredlig lösning av konflikter i hela den kända världen, varav mycket har uppnåtts de senaste veckorna. Det beror på att era flitiga omvälvningar och transmutationer av det som inte längre hör hemma på Gaias strand. Det beror på er beslutsamhet, ert tålamod, er stabilitet, er fredliga inställning och välvilliga medskapande av ett nytt paradigm, och att GAIA, som ni känner henne, har övergått till en högre frekvens.

Det beror på era tillmötesgående kärleksfrekvenser, som gjort att er älskade GAIA har flyttat till ett annat ljusspektrum, har flyttat upp en oktav, och skall aldrig mer behöva uppleva samma täta principer som hon har befunnits i under eoner. Det beror på ert orubbliga upprätthållandet av det som är, och hjälpen av alla andra under tiden, för att komma till övergången med annan frekvens av att vara. Det är på grund av era oändliga önskningar om tankefrihet, som vi i dag står här inför er, och kommunicerar fritt med dem som kan höra oss. Det är på grund av er alla – markpersonalen – som banade väg och iscensatte en ny tid för hela mänskligheten.

Det är med djupaste tacksamhet och med ackompanjemang från de himmelska boningarna, som vi bugar för er i vördnad för allt ni är, för allt som ni åstadkommit hittills.

Och vi gratulerar er till ett väl utfört arbete, till att en annan milstolpe framgångsrikt har nåtts, och välkomnar er än en gång till skaparens rum, så att ni återigen kan ta på er era kreativa hattar och börja manifestera en ny verklighet i er värld, i era omgivningar, i era kognitiva förståelser.

Vi välkomnar era idéer och väntar på era anvisningar så att manifestationen i nästa steg sker i enlighet med den universella lagen om överflöd. Vi väntar på förslag och anvisningar via era tankar och önskningar, så att vi kan hjälpa er att manifestera det som ännu inte har manifesterats i er värld.

Vi ber er, att ni låter era drömmar bli er verklighet. Vi ber er om att helt och fullt släppa tanken om brist, och ersätta den med tanken att allt som ni vill ha, allt som ni behöver, finns där för er. Vi väntar, och vi är redo att hjälpa er manifestera allt som ni önskar i er nya värld.

Vi är redo att bygga en ny grund för de som ännu inte kommit, för de som skall komma med en ny frekvens till er medvetenhet. För de som ska fortsätta att höja vibrationerna i människans kollektiva medvetandet och i GAIA, då hon fortsätter sin välbehövliga resa tillbaka hem.

 

Vi väntar på ert samarbete, anvisningar och vägledningar. För ni är de som ska manifestera det som är nödvändigt, som behövs och välkomnas av alla i den nya verklighetsstrukturen. Det är ni som kommer att ta fram den nödvändiga tekniken, nya metoder för healing, jordbruksinnovationer, andliga uppvaknanden och förståelse för allt som är, i mänsklighetens hjärtan och sinnen. Det är ni som står högt och stolt över vad ni uppnått, för det är genom ert val av kropp och genom er vilja att leva enligt den gudomliga planen, som gör att alla förändringar som sker på er planet just nu, är möjliga!

För alla ni är gudar under danande. För alla ni är eviga väsen av ljus. För alla ni är gnistor av gudomliga skapelser. Och alla ni, bildar tillsammans en ny väv, en ny matris, genom att fortsätta att väva en ny verklighet, i de redan etablerade paradigmen, genom era vibrationer och er samhörighet. Genom era val av farkoster/kroppar, bildar ni en ny struktur, en grund på vilken en ny verklighet kan och skall byggas.

Håll fast vid ert hjärtas kallelse. Håll fast vid det som verkligen är ni. Lyssna på vägledningen ni får från era egna Högre Själv. Och kom ihåg att kommunicera med oss dagligen, så att vi kan fortsätta att stödja era ansträngningar med kodningar av information som skall levereras till era olika farkoster, så att de nödvändiga förordnandena i era energifält ska kunna hjälpa er att flytta era fokus till det som verkligen är viktigt … så att ni kan leva upp till era själars syften, era planer med att komma till denna nivå av er existens och ert hjärtas önskan.

Vet att vi går med er, hand i hand, och fot vid fot. Vet att vi väntar på era anvisningar. Vet att vi hjälper er att manifestera allt ni vill. Vet att det är så … för det är det.

Vi är med er. Vi älskar er. Hej då.

 

 

Anna Merkaba

http://us3.campaign-archive2.com/?u=b8761209f63c696f4509180e4&id=b3f0b7c62f&e=d3e00c2142

 

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Du gillar kanske också...