Ärkeängel Metatron via Melanie Beckler, 17 mars

Ärkeängel Zadkiel

Sanningen Bakom Kristallin Energi – Rollen Den Har I Att Trigga Uppstigninen 16-3-17

av Higher Density Blog

http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/the-truth-behind-crystalline-energy-and-its-role-in-triggering 

 

Hälsningar, jag är Ärkeängel Metatron och jag är glad att få kontakt med er nu. Förstå att ni upplever en period då kosmisk intelligens öppnas, en portal av kärlek.

Jag vill tala mer om vad detta innebär. Och för att göra det, vill jag ta med en bit av er planets historia.

Kom ihåg, när ni läser dessa ord, att skifta ert medvetande in i hjärtat, och låt ert hjärta att öppnas, för med detta meddelande kommer frekvenser, som renar er och lyfter er så att ni kan uppleva de högre rikena.

Jag är mycket närvarande med er här och nu, när ni läser dessa ord. Känn denna närvaro i ert hjärta. Ja, jag lyfter er energi nu.

Så, om er Jord. Er planet som den existerar nu är i ett tillsånd av dualitet. Motsatta poler. Linjär tid och rum. Och då detta erbjuder er en enorm möjlighet att lära er läxor, att praktisera medkänsla, och växa, har er planet inte alltid varit i denna vibration.

Det fanns en tid när planeten Jorden existerade i en atmosfär av icke-dualitet, när Jorden omgavs av en kristallin sköld. Electromagnetisk, magnetisk och kristallin energi omgav er Jord, som hjälpte allt inom denna sköld att vibrera i ovillkorlig kärlek och medkänsla, med förståelse.

Samarbete, samskapande, och kärlek upplevdes och prisades av alla varelser.

Och så blev det en stor konflikt. Och i denna konflikt förstördes denna sköld, fragmenterad och istället för att vara runt om gick energin in i er jord. Magnetfälten separerade och formade vad ni nu vet som magnetiska poler på ert klot. Den kristallina energin gick in i Jorden djupt in i mineralerna, berget, och så klart kristallerna där den har hållits i delar i århundraden och mer.

Den långvariga dualiteten på planeten Jorden har erbjudit stora möjligheter att lära och växa. Möjligheter för er att lära er om er själva, och er förmåga att överstiga dualitet och negativa upplevelser. Som kollektiv och som en Jord närmar ni er den tid när ni kommer att vara redo att återgå till den kristallina energin av kärlek och av ljus.

Den Kristallina Energin Återvänder

De kristallina energierna av kärlek och ljus släpps nu från Jordens inre, och från de högre rikena av spirit.

Det finns en öppning, en energiport, och det kommer fler. Som en del av den gudomliga blåkopian för er värld, som når sitt max under de fortsatta dagjämningarna, blir dessa energier, som legat vilande så länge, aktiverade.

Detta kombinerat med mer och mer ljus som överflödar er planet rör verkligen upp saker.

Det är spännande, ja. Det är bra och det öppnar er, och öppnar möjligheterna för er att återvända till en upplevelse av icke-dualitet.

Jag kallar detta ert doktorandarbete.

Ni närmar er examen i skolan för linjär tanke och av dualitet på Jorden.

Ni går in i nollpunkten. Ovillkorlig kärlek. Enhet, full kunskap om er totala förbindelse med allt som är.

Detta är spännande, ja? Detta är vad ni går mot. Och detta är vad denna energiaktivering som fortsätter att komma i vågor, handlar om.

Men det är inte, ska vi säga, enkelt.

Energier med Lägre Vibration kommer till Ytan för att Släppas

Med stora mängder ljus, och kristallin energi som överflödar er planet, kommer allt som inte är i linje med kärlek och med ert Högre Själv, till ytan.

Detta sker inom individer, inom affärsvärlden, och i unika personligheter. Det som inte är kärlek bubblar upp til ytan för att släppas, och i det flesta fall så är det inte vackert!

Tänk en stund på er dag idag, och låt er själva känna de underliggande känslorna som fanns med. Om det var utmanade upplevelser och känslor som kom upp för er, är det ännu viktigare, låt er själva att uppleva dessa nu.

Kom ihåg att när ni vill släppa något är första steget att känna det.

Låt er själva vara närvarande i känslan, låt känslan vara närvarande med er. Det är naturligt att vilja begrava den, eller stöta den ifrån sig. Detta är vad som gjorts tidigare, och det är därför det måste bearbetas just nu.

Och så säger jag er nu, om ni inte bearbetar det nu, eftersom energierna fortsätter att stiga och nå nya höjder och toppar, och då kan det bli överväldigande. Kanske känner ni er redan överväldigade?

Så släpp nu allt som inte tjänar er till ljuset och ersätt det med ovillkorlig kärlek och medkänsla.

Jag vill poängtera att med dessa förändringar som fortsätter att utvecklas, kan ni utan anstängning rida på denna våg av ljus.

Ni kan navigera de fortsatta svallvågorna av energi som kommer till er jord genom att använda era spirituella verktyg, använda meditation, använda att släppa, och använda affirmationer. Med detta kan ni förbli i en positiv vibration och verkligen öka er frekvens, expandera er aura och komma närmare mer i kontakt med ert högre själv. Ert Gudomliga själv.

Den upplyftande energin och återkomsten av det kristallina ljuset och medvetandet är en underbar möjlighet för er att bygga er ljuskropp, att stärka er aura och att ingjuta er varelse med den kristallinga energin från den tolfte dimensionen som har varit vilande sedan tiderna för Atlatis på er Jord.

Ni Har Länge Väntat På Denna Energi Som Äntilgen Är Här.

Mästare, ni har väntat länge på denna aktivering av energi, och den är verkligen här.

Nu, med denna energi som återvänder har ni en kallelse. Ni vet nu vad som sker, och det finns många på er jord som inte gör det. Jag vill att ni ska veta, att ni nu kallas till arbete. Att tjäna, att sträcka er ut till andra, att hålla deras händer.

Ni kallas att vara en uppmuntrare och vägvisare. Att hjälpa andra, uppmuntra dem, och älska dem.

Hjälp andra att navigera genom denna energiska tid. Om de inte är öppna, älska dem bara. Sänd dem en tyst välsignelse, en enkel bön, ett leende. Sänd medvetet kärleksenergi. Ni kan lätt göra detta och det är väldigt, väldigt kraftfullt för er att göra det.

Dessutom ha som intention och besluta er för att förbli positiva själva.

Stanna i ljuset, stanna i kärleksenergin, och förbli er förbindelse med det Gudomliga och Änglarikena.

Integrera Kristallin Energi In I Er Varelse.

För att stötta er nu vill jag leda en övning i att integrera denna energi in i er varelse. När ni läser, låt kristallin energi komma in i er nuvarande tid och ert rum. Låt den flöda in i er energi, genom er, och ut ur er och återvända till det oändliga universum, energin av ovillkorlig kärlek och medkänsla.

Kristallint ljus är nu ovanför ert huvud. Ni kanske ser eller blir medvetna om ljuset, som en orb av gyllene ljus, en tetrahedronstjärna av ljus som svävar över er.

Och ut inifrån denna orbstjärna av kristallint ljus, börjar aktiveringsenergin att strömma ner över er.

Ljus flödar in i er geom ert kronchakra, och fyller er ryggrad i en ljuspelare.

Renar och lyfter upp era chakran.

Släpper negativitet in i ljuset, och för er inre varelse tillbaka till en tillstånd av kärlek, ett tillstånd av balans.

Andas in rent vitt ljus, och nu i ert andetag, se det lämna från ert hjärta och nå ut över er planet, och även nå ut över universum.

En våg av ovillkorlig kärlek flödar fram som matcar vågorna som kommer in.

Vi sänder nu denna våg av kärlek tillsammans.

Kärleken flödar… Och verkligen kära ni, ni har ingen aning om nur kraftfullt detta är. Hur starkt ljus ni verkligen strålar.

De som är omedvetna har fortfarande en möjlighet att vakna upp, och ni kan hjälpa genom att låta kärleken flöda, genom att fokusera på att vara kärlek, genom att leva i er Sanning.

Vad Vill Ni Verkligen Ha?

Jag vill påpeka ännu en möjlighet som ni har och det är att klart och tydligt definiera vad ni vill ha.

I kraftfulla energitider, har ni en möjligheter till stora förändringar.

I detta fallet nu.

Var i era liv har ni erfarenheter som inte längre tjänar er? Istället för att uppehålla er i dessa erfarenheter, fokusera på hur saker och ting kan förbättras i den nya energin.

Hur kan ni tjäna andra i den nya energin? Börja att definiera detta för er själva, hur ni vill tjäna.

Hur kan ni tjäna andra i den nya energin? Börja att definiera detta för er själva, hur ni vill tjäna.

Be era guider och änglar att hjälpa er att fylla i om det finns några luckor i visionen ni börjar ställa in er i, för hur ni kan bli i linje med sann lycksalighet, kärlek och fullbordan i ert liv.

Och upplev detta. Känn detta, föreställ er detta. Ökningen av ljusenergi på Jorden förstärker er förbindelse med er inre varelse. Slöjan lyfts ännu mer. Ni har verkligen tillgång till oändlig intelligens nu.

Ni får tillgång till den via ert hjärta, genom att se inom er, genom att öppna ert hjärta. Genom att välja kärlek och medkänsla och glädje. Och låta ert förflutna att avslöjas för er ett steg i taget.

Ert nästa steg, ert steg nu, använder effektivt öppningen vi denna tid.

Använd energierna som blir aktiverade och släppta över Jorden nu till er fördel.

Ni Är Obegränsade

Det är bara era undermedvetna tankar, ert omoderna trossystem, och era negativa känslor som hindrar er att verkligen vara gränslösa. Och jag menar gränslösa.

Glada, kärleksfulla, har överflödande tillgångar, fridfulla, sanna, glamorösa, medkännande, vackra, ävnentyrliga, inspirerande, hängivna, Gudomliga. Detta är ni. Återvänd till detta, och använd dessa energier.

Nu idag är bara början. Energin kommer att fortsätta att byggas upp och kommer att fortsätta att aktiveras och utvecklas.

Kom ihåg att släppa utmanade känslor, som kommer upp för er, in i ljuset.

Kom ihåg att sända kärlek och sända medkänsla till alla som ni möter, särskilt de som trycker på era knappar. Särskilt dem som är utmanande, eller otrevliga, eller elaka.

Detta är en enorm möjlighet för er.

Jag kommer att vara med er längs varje steg på vägen.

Kalla på mig, Ärkeängel Metatron. Jag bjuder in er till att medvetet få kontakt med mig igen  vid tidpunkten för dagjämningen och toppen av energierna när vi kommer att samlas, glädjas och i kärlek öka denna energi över världen, så att er värld kan återvända till vibrationen av OM.

Fred. Den finns inom er. Och som ni vet skapar er inre värld er yttre, så då ni lever i fred, så kommer världen att bli.

Ni är djupt, djupt älskade av alla i de högre rikena och jag uppmuntrar er att älska er själva genom denna process. Ni kan göra det, och häri ligger en stor möjlighet. Vid denna tid kommer jag att gå över på ett sätt, och på ett annat är jag alltid vid er sida, en tanke bort.

Tänk bara Ärkeängel Metatron och jag är med er.

Och så är det.

Read more: http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/the-truth-behind-crystalline-energy-and-its-role-in-triggering#ixzz439cvy46q

Du gillar kanske också...