Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 24 juni 2022

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson 24 juni 2022

 

Vad är din Gränslösa Välsignelse? Av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

 

Hälsningar ljusfyrar, jag är Ärkeängel Metatron. Jag kommer fram med Änglafrekvenser för att stödja och hjälpa er i denna tid av er Uppstigning. Idag vill jag tala om er gränslösa välsignelse, den oändliga välsignelse som du kan ge dig själv och världen. Många av er vill vara till tjänst och många av er förstår inte eller kan inte erkänna hur ni kan vara till tjänst i er verklighet och för Uppstigning. Genom att erkänna din gränslösa välsignelse kan du vara till tjänst, inte bara för dig själv och din egen Uppstigning, utan för allas Uppstigning, eftersom din gränslösa välsignelse blir en energi och ett verktyg som du kan dela med hela världen, energetiskt eller fysiskt, på avstånd eller ansikte mot ansikte, det blir ditt verktyg, din skicklighet och förmåga. När du delar din gränslösa välsignelse med dig själv och världen, delar du Skaparens gränslösa energi, Skaparens frihet och befrielseenergier. I sanning allt som är Skaparen och allt som är Skaparens källa eller kärna.

Din gränslösa välsignelse är en mycket ren energi från essensen av ditt väsen, inte bara essensen av din själ och själsgrupp, det är din gudomliga förbindelse med Skaparen, och förkroppsligandet av Skaparen. Välsignelsen är energin som känns igen eller överförs, såväl som dess syfte i din verklighet och andras verklighet. Ett exempel kan vara att du inser inom ditt väsen och din essens att du har Skaparens oändliga välstånd. Detta kan betyda att det är ditt syfte att utforska vibrationen och energin av välstånd och hur det manifesterar sig för dig själv och för andra. Hur man emanerar oändligt välstånd till sin egen verklighet och hur man välsignar andra med denna vibration. Det kan vara så att din energi från essensen av ditt väsen är kärlek eller frid. Det kan vara en helig vibration som dras från din person till dig. I sanning kan det vara vilken energi som helst och vilken vibration som helst, men vi vet att den är oändlig, och detta beror på att den sträcker sig över alla era verkligheter, alla era existenser, på jorden och de inre planen eftersom den flödar från er essens.

Med en större förståelse för din gränslösa välsignelse, finns det ett behov för oss att stödja dig i att förstå vad din välsignelse är, vad din gåva till världen är, din tjänst till dig själv och världen.

Tillåt dig själv att ta din uppmärksamhet och ditt fokus in i ditt hjärterum, ditt hjärtchakra och ditt högre hjärtchakra.

Föreställ dig att det finns många cirklar. Det finns en stor cirkel inom en mindre cirkel, inom den en mindre cirkel, och inom den en mindre cirkel, och så fortsätter det.

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig att föreställa dig att du kliver in i den första cirkeln och den är som en tunnel av ljus, kanske har den många olika tunnelfärger, eller kanske har den samma färg som löper genom den. När du kliver in i en cirkel kan du kliva in i en annan, när vi kliver genom denna tunnel av ljus, reser du och reser djupare in i ditt väsen, din sanna gudomliga förbindelse med Skaparen, ditt förkroppsligande, din Skapares energi. När du går genom den här tunneln kan du dras till ett flammande ljus eller en kärnenergi, som kommer att vara din essens. Föreställ dig att det inom kärnenergin finns en symbol, ett ord eller en vision, något som är styrande för dig och låter dig förstå energin som är din essens. Den är född från Skaparens oändlighet, och det är din välsignelse att dela med andra och dig själv. Det blir något enkelt. Det kan vara helande, sanning, visdom, generositet, vänlighet eller något annat. Ta några ögonblick för att erkänna välsignelsen som är din essens, som föds från oändligheten, går genom alla aspekter av din varelse och som är din att dela med dig själv och världen.

Tillåt dig själv, oavsett om du kan komma åt förståelsen eller inte, att ta denna energi, denna oändliga essens in i din varelse. Låt den flöda in i din kropp, in i ditt aurafält och omgivning, och tillåt dig själv att sitta inom denna energi och vibration för att andas in och andas ut den. Bli van vid det, att känna dess närvaro, att känna dess vägledning.

När du känner dig redo kan du bekräfta
Jag håller eller förkroppsligar den gränslösa välsignelsen av…

”Jag håller eller förkroppsligar den oändliga välsignelsen av…”

Det kan vara: ’Jag förkroppsligar den gränslösa välsignelsen av välstånd, av frid, av glädje, av salighet, av sanning, av enhet, av vänlighet, av helande.’ Vad du än känner dig inspirerad att uttrycka.

Utvidga sedan affirmationen.

”Jag förkroppsligar den oändliga välsignelsen av ……… och jag delar detta med mig själv och världen nu.”

Tillåt dig själv att upprepa detta uttalande om och om igen tills du känner att det pulserar i hela din varelse. Känn dig sedan som ett vattenfall med flytande ljus som delar denna energi som en välsignelse med dig själv och med andra. Du kan uppnå detta under meditationstiden eller till och med när du är ute och går. Du behöver inte dela det med någon annan, du kan helt enkelt tillåta dig själv att utstråla denna välsignelse. Du kanske använder ett ord eller affirmationen, eller en symbol eller en handling som låter välsignelsen börja, men det är upp till dig att utforska.

Jag tackar dig,

 

Jag är Ärkeängel Metatron.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...