Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden, 19 juni, 2016

Ärkeängel Zadkiel

Lord Metatron

via Christine Meleriessee Hayden

19 juni,2016

Lord Metatron med Saint Germain delar med sig av en djupgående diskussion om Solståndets och Fullmånens harmonisering i juni 2106, med ett särskilt tillkännagivande om att dessa energier blir mer jordade i området kring Mt Shasta.

Hälsningar och Kärlek till var och en av er.

Jag är Lord Metatron och jag kommunicerar i detta ögonblick med Lord Saint Germain. Vi står just nu inne i Telos Befälscentrum. Vi har velat samtala med var och en av er om energiförändringarna som kommer att äga rum den 20 juni 2016, inför energierna från Solståndet och Fullmånen.

Vi har en mängd mycket viktig information som vi önskar vidarebefordra till er. Vi kommer samman på det här sättet, eftersom jag representerar Ljusfördelningarna som kommer in över Jorden genom den Heliga Geometrin inom de Metatroniska Ljus-frekvenserna. Jag ska förklara på vilket sätt detta Solstånd skiljer sig från de andra och förhoppningsvis hjälpa er att förstå er roll i att vid denna tid befinna på Jorden.

Lord Saint Germain som är Mahachohan av Guds Sju Strålar, representerar den Andliga Hierarkin över alla Chohan, Elohim och Ärkeänglarna, som representerar dessa ljusflammor. Han talar från sitt tillstånd av Mästarmedvetande för att hjälpa var och en av er att införliva dessa energier inom ert medvetande, men han har ett mycket viktigt tillkännagivande att göra gällande den Ljus-övergång som var och en av er kommer att få uppleva. Vi tycker det är mycket spännande att få komma samman på det här sättet.

Jag, Lord Metatron, önskar först av allt tacka er för att ni tar er tid att läsa denna information, men vänligen förena er inombords med ert Högre Jag, genom att ta några djupa andetag medan ni absorberar energierna från texten. Jag erbjuder er Metatroniska Ljus-frekvenser som ni kan ta emot in i ert medvetande, så att förändringarna som är på väg inte rubbar er ur balans. Vi önskar att var och en av er fullständigt tar in så mycket ljus-frekvens som möjligt, men samtidigt tillåter er balans att bli den avgörande faktorn alltigenom denna händelse.

Låt mig till en början berätta om innevarande års accelererande faser som har ägt rum inom er och på planeten. Först var vi mycket osäkra om mänskligheten skulle kunna förmå acceptera ljusformationerna i upplevelsen av det här Solståndet. Under de gångna månadernas Wesak-energier har vi lagt märke till att de uppvaknade själarna förstår mer om sig själva än väntat. Vi vet att detta år har varit en utmanande tid för er alla och att er fysiska existens är på väg in i en ny dimensionsupplevelse. Det är av den anledningen som detta Solstånd i juni, tillsammans med harmoniseringen med fullmånens energier, kommer att bli särskilt betydelsefullt som ett landmärke i planetens energiutbyte.

Solståndet representerar alltid de Feminina och Maskulina Gudomliga energierna som kommer till en harmonisering, Himlen och Jorden möts vid en tidpunkt, för att ta få emot varandras essenser. Vi lägger märke till att mänskligheten börjar inse några av dessa element inom sig själva, genom individer som vaknar till de högre energierna och förstår den potential som de har inom sig själva. Vi har också lagt märke till att det finns en rörelse inom dessa individer, att vissa tror på ett sätt och vissa tror något annat. Vi vet att det förekommer dualitet inom planeten, eftersom den i verkligheten befinner sig i den fjärde dimensionens energier. Det syns tydligt i människor runtom på jorden, med ledare och vanligt folk som argumenterar med varandra och försöker finna sin plats i sin existens.

Under föregående års Solstånd aktiverades varje jordisk själs Sol-Änglar, för att arbeta med varje individ medan man sov, mediterade och förhoppningsfullt befann sig i ett uppvaknat tillstånd. Sol-Ängeln är en representant för varje människas Högre Jag, tills denna aspekt helt kan accepteras i hela kroppssystemet (vanligtvis i slutet på den fjärde initieringen på Mästar-Vägen). Vi märkte att människor började förändras på olika sätt, även om de inte hade vaknat upp i sitt medvetande till vad som pågick. Det gjorde verkligen en skillnad för energierna på det jordiska planet.

Så när Gaia rörde sig in i en ny initieringsfas, gavs varje individ en möjlighet att öppna upp sina energier till sin Sol-Ängel i fysisk form. Vi upptäckte att så många fler individer vaknade upp, vilket de inte tidigare hade gjort. Det har varit mirakulöst att få beskåda detta.

Men fortfarande behövde mer inträffa. Bara för att en individ hade slagit upp sina ögon och öppnat sina öron till en ny dimensionell värld, betydde det inte att de inte visste hur de skulle hantera energierna. Vi märkte att detta verkligen var fallet. Så ännu mer skulle behöva ske med en varsam och ändå kraftfull rörelse.

Wesak-energierna var otroligt starka för varje individ som initierades och till och med de som inte helt befann sig på väg, började tänka mer på att ta hand om sig själva och hur de behövde förändra sig. Vi upptäckte att många inte hade förstått denna process och vissa hade glidit tillbaka i sin osäkerhet beträffande sig själva.

När Solståndet närmar sig, har vi sett många av er som har vaknat upp och är medvetna om era egna utmaningar och prestationer; ni har påverkats djupt av de nuvarande energiutbytena som har ägt rum. Människor har inte varit redo att acceptera sina fysiska utmaningar, eftersom de mentala och emotionella kropparna ännu inte hunnit ikapp den resterande processen som har ägt rum.

Vi har varit bekymrade över att många av er kanske inte skulle komma att klara de pågående energiväxlingarna under Solståndet och Fullmånen, men när vi vidare undersökte procentsatserna av hur man kan lära individer att jorda dessa energier, började vi känna att det var dags att låta energierna äga rum. Tidvis har vi i den Andliga Hierarkin varit mycket beskyddande över var och en av er. De alltmer ökande energierna har hållits tillbaka för att hjälpa mänskligheten i processen.

Vi har lagt märke till att många bland er är redo att gå vidare till nästa steg, de som befinner sig inom den Första Vågen. Dessa individer har arbetat med det här mycket länge och många själar lämnade planeten med anledning av utmaningarna. Det är de som har förmått lägga grunden för att de kommande vågorna ska kunna komma in till planeten.

De andra själarna som efteråt har kommit in, håller på att hinna ikapp den första nivån och efter det har det funnits flera andra nivåer som har följt efter. Men det är inom dessa individer som de från Första Vågen behöver upprätthålla sin ståndpunkt alltigenom processen, för att hjälpa de andra fastän det verkar som om ni har hållit på med det här så länge. De som följer i den kommande vågen behöver uppmärksamma att de från Första Vågen i sanning har varit pionjärer för att hjälpa andra och inse potentialen i att få lära sig så mycket genom denna process.

Detta tar mig fram till juni månads Solstånd med Fullmånen.

Dessa energier har representerats av planeterna med Månen, där Skytten frambringar ett stort utvidgande. Det är dags för det Maskulina och Feminina Gudomliga att förenas. Det är en energi av stor förändring som representerar Gudomlig Kärlek och ett Manifesterande att vara närvarande inom planeten. Det är också en tid för balans mellan de mentala och emotionella kropparna, för att man inte ska råka ur balans. Det representeras av att Ljuset Strålar ut och det Mörka Dyker upp och att dessa förenas som Ett, och inte i separation som de hittills har varit.

Alla våra farhågor har blivit välsignade av var och en av er som under den här tiden stiger fram, för att upprätthålla frekvenserna. Planeten kommer att överösas av Elektro-Magnetiska vågor som representerar det Maskulina – Feminina Gudomliga.

Vad innebär detta för var och en av er?

Nåväl, det är en tid för stora förändringar, mer än vad ni någonsin har fått uppleva. Förmågan att helt stå i denna kraft och att tillåta er själva att vara jordade till jorden kommer att resultera i förändringar i era liv som kommer att arbeta för er. Den kommer att igångsätta element som inte passar in i denna essens, så var och en av er måste inse att det är dags för element att få komma in och bli harmoniserade, inte bara inom Gaia utan också inom er alla.

Eftersom ni är de som upprätthåller denna ljus-frekvens, är det ytterst viktigt att ni tillåter de Elektro-Magnetiska vågorna att upptas inombords, genom er, och vidare till Gaia. Ni är de som upprätthåller detta ljus och er uppgift är att sända ut det från er. Men ni kommer också att känna att förändringarnas fluktueringar tar plats inom er själva. Det är en ypperlig tid att låta er själva träda in i ett nytt tillstånd av Varande, att acceptera era utmaningar och lära er att lärdomarna inte behöver vara för intet. De lär er att bli förmer och bättre ur er JAG ÄR – närvaro för det högre goda.

Så jag finns här för att hjälpa er att igångsätta dessa energier inombords, genom Solen och Månen. Vi finns här för att arbeta tillsammans och jag kommer också att hjälpa till med att jorda några av de Metatroniska Sigillen inom Jorden. Dessa sigill finns till för att hjälpa var och en av er att komma fram till verkligheten i ert Gudomliga Kontrakt som en Ljus-Ängel, för att kunna upprätthålla denna essens inom er fysiska kropp.

Under Solståndet kommer jag att arbeta med dessa sigill:

  1. Integrering av Högre Essenser
  2. Jordning
  3. Manlig Essens – Önskan att bli bekräftad
  4. Kvinnlig Essens – Önskan att bli uppskattad
  5. Integrering av Maskulin och Feminin Gudomlighet som Ett

 

Detta är endast halvvägs genom sigillen för det finns 10 sigill för att ni ska få ta emot en Gyllene Sol-Ängel, men varje uppvaknad själ på sin väg mot Mästarskap, kommer att arbeta sig genom dessa sigill för att låta dem förverkligas. Vi sänder Elektro-Magnetiska energier in till Gaia för att de ska introduceras och accepteras av varje levande organism på denna jord.

Samtliga dessa energier kan vara mycket intensiva för många av er, när ert fyra-kropps-system anpassar sig till att ta emot inflödet av högre ljus, som är nödvändigt för att dessa frekvenser ska kunna upprätthållas. Ni måste komma ihåg att det är av yttersta vikt att gå igenom själens arbete i psykologi för att den ska kunna helas genom era emotionella och mentala kroppar. Detta är bara början på att tillåta det Maskulina-Feminina Gudomliga att helt och hållet införlivas på jorden.

 

Det är en kraftfull händelse, detta Solstånd 2016, som i sanning återspeglar det som man önskade att skulle äga rum år 2012, men mänskligheten var inte redo. Jag är mycket lycklig för att jag får vara med er alla och på närmare håll arbeta för att dessa energier ska föras in på Gaia, inom Gaia och inom var och en av er.

Jag lämnar nu över energierna till Lord Saint Germain så att han ska få berätta fler spännande nyheter för er.

Välsignelser och Kärlek,

Jag är Lord Metatron till er tjänst.

 

 

Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden, June 19th

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

1 Response

  1. June 21, 2016

    […] via Lord Metatron via Christine Meleriessee Hayden, 19 juni, 2016 — […]