Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 1 september 2022

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

1 september 2022

 

Hur ni Väcker Skönheten Inom Er.

Hälsningar, älskade varelser av ljus, jag är Ärkeängeln Metatron. Det är en glädje att få vara i er närvaro idag, då jag kommer fram för att tala om att aktivera och väcka upp skönheten inom er. Först måste vi bekräfta vad skönhet är. Skönhet är Skaparens essens, det är Skaparens renhet, kärna och sanning. Detta översätts och manifesteras som välmående, hälsa, inre frid och lugn. Förmågan att komma åt den inre kraften, att manifestera sina drömmar i sin verklighet, att tala sanning om sin sanning, att tillåta transformation, healing och föryngring ske. Er inre skönhet är er inre glöd. Det är kombinationen av Skaparens kvaliteter som ni förkroppsligar och låter fritt flöda från er varelse. När ni är anslutna till er inre glöd, Skaparens heliga kvaliteter, vibrationer och sanningar, och låter dessa flöda på ett aktivt och medvetet sätt, manifesterar ni er inre skönhet.

Ni kanske undrar varför det är viktigt att manifestera sin inre skönhet. Skönhet är så viktigt eftersom den inspirerar själen. Det finns ett behov för många på Jorden att se, känna, att erkänna skönhet och bli inspirerad av den. Inspiration kommer från själen; den aktiverar själen. Det finns ett behov hos alla varelser att aktivera sin själ och låta sin inre glöd och inre Skaparkvalitet lysa. När ni fokuserar på att ansluta till er inre skönhet och leverera den till er verklighet och världen, kommer ni att inspirera andra att vakna upp.

Ni kan ha talat med eller suttit bredvid någon som för er förefaller så vacker. Kanske deras leende är vackert, deras vänlighet är vacker, eller det sätt på vilket de kommunicerar är vackert. Det kan vara deras energi eller resonans som är vacker för er, den inspirerar och ni kanske vill vara likadan. I det ögonblicket aktiveras er själ. Ni ser i den andra vad ni vill se i er själva, vad ni behöver se i er själva, eller vad som är redo att aktiveras och flöda från er varelse. Ni ser en spegling av er egen inre skönhet.

Om alla i världen skulle börja fokusera på sin inre skönhet, komma åt den, utstråla den och erkänna den hos andra, skulle det sätt på vilket vi alla uppfattar världen transformeras. Till och med på de inre planen skulle det sätt på vilket vi uppfattar Jorden transformeras. Mer och mer kommer ni att se och söka Jordens skönhet, skönheten i att leva i en jordlig verklighet. Era upplevelser kommer att höja er vibration, snabba upp er vibration och frekvens, tillåtande er att uppstiga, att erhålla större mästarskap, att förstå större sanningar, och det blir samma sak för andra. Ni kommer att erkänna skönheten i naturen lika väl som i era upplevelser. Ni kommer att se skönheten i det ni manifesterar, också i utmanande stunder i er verklighet. Er inre skönhet kommer att länkas till er styrka och er makt. En styrka och makt att söka Skaparen i allt och alla, att manifestera Skaparen för alla och er själva.

Skönhet är inte bara ytlig eller sitter i huden, skönhet finns i allt och alla. Skönhet är unikt, speciellt och manifesterar på magnifika sätt. Det är en kraft, en källa och ett uttryck. Ju mer människor på Jorden erkänner sin inre skönhet, desto mer kommer deras mentala program och perspektiv att förändras och skifta, deras sätt att tänka förändras. Därför kommer ert varande och er verklighet att förändras, inkluderande vad ni manifesterar. Sålunda kommer negativitet att upplösas, rädsla, smärta och lidande kommer att upplösas, och ett fokus på skönhet och inre skönhet kommer att manifestera. Kom ihåg, det handlar inte om att förändra ert utseende eller ens förändra er fysiska verklighet. Det handlar om att aktivera Skapar-kvaliteter inom er och låta dem lysa, att känna igen och bli van vid denna energi, att tillåta er att erkänna den i er verklighet och också i andra.

Hur aktiverar ni och får tillgång till er inre skönhet?

Ni vänder er uppmärksamhet inåt, kanske in i ert hjärtchakra, om det känns lämpligt, eller in i något annat chakra, eller kanske bara smälter ni in i djupet av ert inre varande.

Ni kallar fram alla de heliga Skapar-kvaliteterna från er själ, att vara närvarande i ert varande nu.

Ni låter er själva andas djupt och fokuserar på att bekräfta er inre skönhet, dessa Skapar-kvaliteter.

Ni affirmerar för er själva och bekräftar att de kvaliteter ni upplever, om ni så känner, bekräftar eller föreställer er dem, är Skapar-kvaliteter, er sanning, er inre glöd och er inre skönhet. Detta är er kraft och den skönhet ni ska utstråla.

Ni fokuserar på denna energi, ger den kanske en färg om ni vill, och låter den flöda genom er varelse, in i varje cell, alla aspekter av er kropp, ert aura-fält och in i er verklighet och världen. När ni gör detta är ni trygga. Det är tryggt för er att utstråla er inre skönhet, och då ni utstrålar detta ljus skapar ni trygghet år er själva. Vilket får er att känna er bekväma med att utstråla er inre glöd och skönhet.

 Sitt där så länge ni vill och så många gånger dagligen som ni känner er vägledda till, tills det käns naturligt, organiskt och automatiskt. Börja notera hur det påverkar era tankar och hur ni uppfattar er själva och er verklighet. Det kan vara så att hur ni kommunicerar, eller uttrycker er, transformeras.

Skaparen inbjuder oss att erkänna vår inre skönhet, då renheten i vårt varande på många sätt är ett helande balsam och en acceleration av uppstigningen.

I nuvarande stund uppmuntrar jag er att utforska er inre skönhet, och att erkänna hur magiska ni är.

Min kärlek är alltid med er.

Jag är Ärkeängel Metatron

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...