Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 30 augusti 2022

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel ~ Pengar Återvänder till Mig Mångfaldigat, 30 augusti 2022
Alla pengar jag ger är välsignade och återbetalas till mig mångfaldigat.
Kära du,
Du har fått obegränsade resurser att använda i ditt jordeliv. Dessa gränslösa resurser inkluderar en värld av underbar skönhet, relationer som bekräftar gudomligheten inom dig, frihet att vara det bästa du kan vara och ett rikligt flöde av pengar.
Detta flöde av pengar är ibland den svåraste av Guds gåvor för dig att se i ditt liv. Du står mitt i denna energi, som kan användas för att göra ditt liv bekvämare, och ändå är din förmåga att ta emot dessa resurser många gånger begränsad av dina tankar och av ditt motstånd att ta emot.
Denna energi från den gudomliga källan, som kallas pengar, har samma egenskaper som alla Guds gåvor har, såsom kärlek och välbefinnande. Det är Livskraftens starka energi, som du kan utnyttja för att ta emot välsignelserna av ett rikligt kassaflöde.
Ett enkelt sätt att göra dig mer tillgänglig för pengar är genom att skapa tankar om obegränsade resurser i ditt sinne. Dina tankar skapar din verklighet. När du hyser tankar om brist, om ”inte tillräckligt” i ditt liv, översätts detta i din värld som att det inte finns tillräckligt med pengar för att möta dina behov. En förändring i ditt tänkande är nödvändigt innan du kan attrahera en riklig inkomstnivå till dig själv.
Ett sätt att förändra ditt medvetande är genom affirmationer. Vi har gett dig en mycket kraftfull bekräftelse att säga varje dag, och speciellt varje gång du skriver checkar eller spenderar pengar, även om det bara är slantar. Denna bekräftelse är:
Alla pengar jag ger är välsignade och återbetalas till mig multiplicerat.
När du välsignar någonting ~ dina vänner, barn, livspartners, jobb, etc. ~ ökar det inneboende goda inom dig. Välsignelse leder till ökad energi. Så när du välsignar alla pengar du spenderar ökar du energin som de bär ut i världen.
Du har hört uttrycket, När allt kommer omkring… Detta är en grundläggande princip: vad du ger är vad du får. När du ger välsignelser får du välsignelser. När du ger av rädsla för brist får du tillbaka det du fruktar – brist på riklig inkomst. Rädsla är en mycket kraftfull energi som kan locka till dig det du fruktar mest.
Kärlek och välsignelser innehåller dock ännu mer kraft och kan ge dig det som är välsignat med kärlek. Kom ihåg att Gud är källan till din försörjning och att det inte finns någon brist. Denna outtömliga Andens resurs är lika med alla behov du kan ha. Många människor kommer till Oceanen av Rikedom med bara en tesked, när de kan ta med en hink eller en tankbil. Du kan medvetet välja att utöka din förmåga att ta emot och att förstora din eget utrymme. Ett sätt att göra detta är genom böner av tacksamhet och välsignelser för det du redan har och för det du kommer att få.
Dessa böner kommer att hjälpa till att lyfta ditt medvetande och föra dig till en plats där du kan bekräfta sanningen att du är ett med rikligt liv, och med det rikliga flödet av pengar och välstånd i världen. Att välsigna alla pengar du ger är ett annat sätt att göra detta. Guds överflöd finns överallt, och du kan gå in i strömmen av medvetande som gör att du kan få alla dina behov tillgodosedda, när du utvecklar attityden av tacksamhet, välsignelse och bekräftande av den gudomliga sanningen om överflöd inom allt.
Så börja nu med att välsigna det du har och välsigna dem du älskar. Lyft upp dig själv så att du kan börja se det som är bra i ditt liv. Och kom ihåg ditt meddelande från ärkeängeln Gabriel idag:
Alla pengar jag ger är välsignade och återbetalas till mig mångfaldigat.
Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel
Översättning: Marie -Anne

Du gillar kanske också...