Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 10 januari 2020

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 10 januari 2020

Per Staffan10 januari 2020

Archangel Metatron (channeled messages)

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

Ärkeängel Metatron

Framträdande av Ljuset av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genomNatalie Glasson  – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Framträdande av Ljuset av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar, kärlek och ljus ger jag till er från Skaparen. Detta beror inte på att du behöver mer ljus eller kärlek inom dig, det är för att uppmuntra ditt erkännande av den enorma volymen av det gudomliga som flyter genom hela din varelse. Gåvor av energi och ljus endast styrker och bekräftar Skaparens närvaro i dig. Därför är det alltid viktigt att uttrycka din heliga energi, kärlek, ditt ljus och dina gudomliga vibrationer till andra; du bekräftar deras väsen och sanning. Således lär dig att känna igen Skaparens storhet inom dig. Därför skänker vi alltid från de inre planen närvaron av Skaparen till dem vi ansluter till. Var snäll och acceptera gåvorna som jag, Ärkeängel Metatron, delar med dig nu.

  1. Ta ditt fokus djupt in i din varelse, där du vet att Skaparens närvaro finns. Ditt sinne kanske inte kan berätta detta, men ditt hjärta och din själ kommer säkert att göra det.
  2. I närvaro av din egen inre sanning och gudomlighet, erkänn gåvorna av kärlek och ljus som jag, Ärkeängel Metatron, delar med dig nu.
  3. Se eller helt enkelt vet att din gudomlighet lyser ljusare och ljusare och bekräftas och styrks. I det här utrymmet kan du komma ihåg mer än du möjligen kan tänka dig.

Transformationen av Universum

En ytterligt vacker transformation väller fram genom Skaparens Universum Universe of the Creatorvid denna tidpunkt, den är känd som, ” Ljusflamman 2020”. Den kan liknas vid en ljusblixt som reser genom Skaparens Universum och penetrerar Jorden. Ljuset är fött av Skaparen och förstorar allt som är ljus. Du är en ljusvarelse, ljus finns i dina tankar, skapelser och manifestationer, även inom dina upplevelser på Jorden. Allt som är ljuset kommer att förstoras. Ta dig ett ögonblick för att verkligen låta dig registrera hur kraftfull Ljusflamman 2020 är och kan vara för dig. Mer och mer ljus skapas, så att du och många fler människor kommer att kunna känna igen Skaparens närvaro i allt som skapas och upplevs. Negativitet och rädsla kommer att få mindre grepp när Ljuset förstoras vilket möjliggör utblomning, ny medvetenhet och en större önskan att BLI ljuset. 2020 är ett kraftfullt år att existera på Jorden, det är en tid med större tydlighet, andliga aktiveringar, förändringsmanifestationer och en önskan att vara och skapa gudomlig kärlek, allt detta beror på ljusförstoring.

På grund av ditt fokus på Jorden kanske du inte har insett att Universum och Skaparens 352 dimensioner förvandlas när Skaparens ljus översvämmar alla områden. Det är en så vacker syn att bevittna, det känns som om Universum utvecklas och stiger upp i vibrationer och frekvens. Alla varelser på de inre planen erkänner Skaparen i ny frekvens och visdom inom sig själva. Varje själ upplever en djupare förening med Skaparen och alla varelser. Det är som om varje själ är en flammande eld av Ljus, vilket de är. Skaparens närvaro i allt är mer levande och nya insikter i Skaparens Gudomliga Plan avslöjas. Som du kan föreställa dig på de inre planen finns det spänning i luften, för oss känns det som ett nytt kapitel i den pågående resan som vi gör med allt som är Skaparen.

Du är mycket välkommen att själv uppleva de skiften och omvandlingar som sker inom de inre planen. Skicka bara den begäran som känns lämplig för dig. Jag, Ärkeängel Metatron, kommer att dela några exempel med dig:

  • ’Ärkeängel Metatron och mina guider, var snälla och transportera mig till de inre planen under min sömn så att jag känner igen och kommer ihåg den förändring som för närvarande sker inom Skaparens Universum. Låt mig transporteras till den lämpligaste dimensionen för att känna igen en transformation som kommer att inspirera och hjälpa min egen andliga utveckling. Tack.’
  • ’Ärkeängel Metatron och mina guider, snälla transportera mig till de inre planen när jag mediterar nu. Jag vill bli medveten eller känslig för de förändringar som för närvarande sker inom Skaparens Universum. Låt mig förankra min medvetenhet i en dimension som är bäst lämpad för min andliga tillväxt och som gör att jag kan känna igen omfattningen av Skaparens Ljus. Tack.’
  • ’Ärkeängel Metatron och mina guider, när tiden är gudomligt lämplig för mig, inspirera mig med en vision, erfarenhet, känsla eller kunskap om den förändring som för närvarande sker inom Skaparens Universum. Låt mig ta emot allt som är nödvändigt och lämpligt för min upplysning och förening med Skaparen. Jag är redo att ta emot. Tack.’

Välj den åkallan som du känner mest tjänar dig eller prova alla vid olika tidpunkter för att känna igen vad som ger mest tydlighet och en djupare upplevelse av Skaparen. Du kanske vill skapa din egen åkallan för att gynna dina egna andliga behov just nu.

Du kanske också vill be om att känna igen de transformationer som sker på Jorden och till och med inom din verklighet som har initierats av Ljusflamman 2020. Detta kommer att tjäna dig när du ansluter till Ljusflamman, samt öppna din medvetenhet och känslighet för att känna igen Skaparens närvaro i ditt liv.

Framträdande av Ljuset

Med så mycket ljus som genereras av de på Jorden och de inre planen är det viktigt för mig att göra dig medveten om att ett stort framträdande sker. Visdom, förståelse, tydlighet, antik kunskap, heliga färdigheter och verktyg, nya skapelser och så mycket mer dyker upp från Jorden. Det är vad som kommer ut ur det Ljus som vi på de inre planen är mest intresserade av att uppleva. Vi inbjuder dig att vara intresserad också eftersom det finns energier, visdom, färdigheter och skapelser som kommer från förstoringen av ditt ljus som äger rum inom dig.

Är du redo att inse vad som träder fram ur ditt ljus?

Kan det vara så att en ny fas för din verklighet dyker upp? Eller kanske en ny aspekt av dig själv? Visar den dina djupaste drömmar? De färdigheter du känner att du har väntat hela livet på att förkroppsliga? Kan det vara så att en ren närvaro av Skaparen dyker upp inifrån dig och skapar en hisnande förening?

Ljuset inom dig styrks och jag, Ärkeängel Metatron, vill att du skall veta att du är redo att känna igen, omfamna och förkroppsliga framträdandet från det ljus du är. Vänligen förstå att du inte riktigt kan föreställa dig med ditt sinne vad som träder fram ur ditt ljus och ljuset från Skaparens Universum. Det kommer att vara mycket större, befriande och Skaparbekräftande än du kan gissa. Det gäller att vara vaksam på framträdandena som inträffar inom dig, samt att stödja andra i att göra detsamma. Framväxten från Skaparens ljus är okänd för oss alla. Vi vet att den är född från Skaparen för att få fram större kärlek, fred och sanning för alla, vare sig det är på Jorden eller de inre planen. Det är viktigt att befria dig från all rädsla för det okända. Kom ihåg att i framträdandet från Ljuset känner du igen och hälsar Skaparen; det finns ingenting att frukta. Det är också viktigt att inse att ditt förtroende skall vara väsentligt. Ditt förtroende för dig själv och hela din varelse gör att du kan förbli öppen för att ta emot och erkänna allt som uppstår från ditt inre ljus med gudomlig timing. Ditt förtroende kommer att behövas i processen som nu utvecklas för dig och hela Jorden, liksom i Skaparens Gudomliga Plan. Utan förtroende kan du missa det som är nödvändigt för dig att känna igen när det kommer ut ur Ljuset i dig. Jag, Ärkeängel Metatron, vill inte erbjuda en övning för att tjäna dig i detta syfte, det finns bara ett behov av att vara medveten, öppen, observant och ha förtroende, med detta kommer du att få allt du behöver. Varje människas framträdande kommer att vara annorlunda och unikt för deras behov och service på Jorden, och sker med gudomlig timing under hela 2020 och därefter.

Kalla på mig, Ärkeängel Metatron, om du vill ha ytterligare vägledning och support. Jag är närvarande för att stödja ditt erkännande av den vackra resa som utvecklas för alla nu.

I strålglans och kärlek,

Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...