Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 28 april 2023

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

28 april 2023

Hälsningar, älskade fyrar av ljus, jag är Ärkeängel Metatron. Jag träder fram med Änglarikets Kungarike, för att omge och omfamna er. Vänligen vet att vi är här för att stötta er och hjälpa er på alla områden av er andliga utveckling och fysiska verklighet.

Idag vill jag, Ärkeängel Metatron, tala om att lyssna. Det är viktigt att ni fininställer er förmåga att lyssna. Vi talar inte om att lyssna på fysiska ljud som fåglar, människor som pratar, bilar, eller vinden. Jag, Ärkeängel Metatron, talar om att lyssna in de energetiska nivåerna. Ni har alla förmåga att lyssna till olika aspekter av er kropp och er varelse för att erhålla förståelse, kunskap och visdom för att stötta fortsatt strålande hälsa, liksom för att upplösa blockeringar, gränser eller begränsningar. Att lyssna in på en energetisk nivå kräver att ni ansluter till er själ, och då ni sitter i er själs utrymme, väljer ni en aspekt av er varelse att ansluta till, till exempel er fysiska kropp. Då ni sitter i er själs utrymme ber, fokuserar eller har ni för avsikt att ansluta till er fysiska kropp, och med hela er varelse lyssna på er fysiska kropp. Genom att göra det, och med övning, kommer er kropp och alla andra delar av er varelse att börja bygga anslutningen eller kommunikationen.

Det är lätt att bli förvirrad, ni kanske tror att ni lyssnar på er fysiska kropp, när ni i själva verket lyssnar på era känslor, eller ert tankemönster. Det finns behov av att ta sig tid till övning, att sitta i er själs utrymme, och sedan bara öva på att ansluta till aspekter av er varelse och kropp, med avsikt att lyssna för att bli van vid och medveten om de olika aspekterna av er varelse och kropp.

Ni kan under meditation gå in i er själs utrymme för att ansluta till er fysiska kropp. Ha avsikten att lyssna på er fysiska kropp, var närvarande i det utrymmet av varande med er fysiska kropp.

Sedan, efter en liten stund eller minuter, den tid det tar, låt er själva komma ihåg att ni befinner er i er själs utrymme. Ni ombes sedan att ansluta till en annan aspekt av er varelse, såsom er känslomässiga kropp, er mentala kropp, er astrala kropp eller er andliga kropp. Välj den aspekt ni vill ansluta till, ha sedan avsikten att lyssna till bara denna aspekt.

Då ni går genom de olika aspekter ni ansluter till och har en avsikt att lyssna på, kan ni börja lägga märke till subtila skillnader. Ju mer ni övar på detta, de olika aspekterna av er varelse, desto mer kommer ni att kunna känna igen vilken aspekt av er varelse ni lyssnar på. Ni kommer att vara säkra på att när ni lyssnar på er fysiska kropp, så är det er fysiska kropp, och bara er fysiska kropp ni lyssnar på, eller er känslomässiga, mentala, andliga eller astrala kropp. Ni kan lyssna på en del av er kropp, som en tå eller huvudet. Om ni känner er trötta, är sjuka, eller har ett problem i er fysiska varelse, eller är stressade, ansträngda eller för förvirrade för att lyssna, då är det svårt lyssna på olika aspekter av er varelse. Ni är närvarande med dessa aspekter. Ni ka också bygga upp er förmåga att vara närvarande med er själva. Sålunda börjar dessa aspekter tala med er, de kanske delar visioner, känslor, ord eller förståelse för vad de kräver för att existera i strålande hälsa. Ni kan bli uppmärksammade på vissa blockeringar som kräver att bli helade.

Det finns en oerhörd visdom inom er varelse, er kropp. Alla era energikroppar vet precis vad de ska göra för att hela, föryngra, regenerera, energifylla, balansera, lugna, bringa i frid, eller stötta er i er existens på Jorden. Det är dags att utöva lyssnande, och ju mer ni utövar lyssnande på er varelse kommer ni att lägga märke till att ett energifält av ett träd eller en fågel eller en växt också kommer att börja tala med er. Det är som om ni börjar lyssna till de energetiska nivåerna, planen och dimensionerna, eftersom ni är villiga att vara närvarande, ni skapar detta utrymme för ny kommunikation att komma in i er varelse, er medvetenhet och er verklighet

Detta är en underbar förmåga för att få tillgång till sanningen.

Min kärlek finns alltid med er.

Jag är Ärkeängel Metatron.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *