Ashtar via Erena Velazquez, Oktober 14, 2020

Ashtar via Erena

Oktober 2020

Hälsningar,

Jag är Ashtar, Befälhavare för den Galaktiska Federationen av Ljus.

Slutligen är jag här, jag har under några dagar försökt att leverera mitt meddelande. Det avbröts några gånger av olika händelser. En av dem skulle jag vilja dela med er, det var en drabbning med de Mörka. Jag fick en rapport från en av våra Befälhavare om att de Negativa var stationerade på en närbelägen planet och att deras styrkor var ganska stora. Jag tog, tillsammans med min flotta, beslutet att attackera dem oväntat, eftersom det fanns väldigt många skepp på ett område som planerade att åka till Jorden. De tänkte lägga sig i vår plan för Uppstigning på Moder Jord.

Vi attackerade dem och förstörde deras flotta, vi fångade också många av dem och förde dem till Högste Skaparen. Han ska ta ett beslut angående vad han vill göra med de överlevande. Vi försöker vanligtvis bevara liv, men om vi inte har något val, om de inte ger sig och fortsätter skjuta på oss, då har vi inget annat val än att förstöra deras skepp och de förlorar olyckligtvis sina liv. Vi försöker hela tiden fånga dem levande om vi kan. Högste Skaparen försöker föra de Mörka tillbaka till ljuset, men om de fortsätter med sitt motstånd kan de avlägsnas från sina själar.

Jag är glad att denna strid är över och att vi vann. Efteråt var vi tvungna att ta bort alla spillror och att städa upp området kring planeten där striden försiggick. Min flotta har nästan dagligen möten med de Negativa Styrkorna. Det är orsaken till att mitt meddelande blev försenat några gånger.

Som ni vet från Högste Skaparens senaste meddelande så har vi påbörjat Den Slutliga Fasen av Uppstigning på Moder Gaia. Vi har fortfarande mycket arbete att göra och vi förväntar oss fler strider och möten med den Mörka Sidan. Deras agenda för planeten Jorden har ändrats, de vill inte längre behålla människorna levande och ha dem som slavarbetskraft. Nu vill de bara helt och hållet förstöra Gaia och allt liv på henne.

Tidigare, om ni minns, planerade de Mörka att eliminera 95 procent av den mänskliga populationen genom att använda vaccinationer och andra negativa medel, bara 5 procent skulle överleva för att användas som arbetskraft. Nu har de tappat allt intresse för att ha planeten för sig själva och vill inte att någon annan ska ha den heller, så de försöker spränga Jorden och eliminera allt liv på den.

Vi, Den Galaktiska Federationen av Ljus och alla Ljusstyrkor gör vårt bästa för att förhindra detta och vi försäkrar oss om att ingen i de Mörkas Flottstyrkor kan komma till er värld. Det är därför det är viktigt att alla på den här planeten gör sina dagliga meditationer, det kommer att påskynda er Uppstigningsprocess.

Som Befälhavare har jag på senare tid varit mycket upptagen av olika händelser bakom kulisserna. Min besättning och jag gör vårt bästa för att försöka hålla Terra Christa och er trygga. Vi har många gånger påmint Markpersonalen och Alliansen om att de också har ett ansvar och uppgifter att fullfölja. Alliansen har fördröjt framskridandet på er planet för länge, så vår nya Stora Rådet Drottning An-Ra har ersatt personen ansvarig för att frisläppa fonderna till mänskligheten.

Jag skulle vilja be er att vänligen ta era uppgifter och ert ansvar på allvar, eftersom framstegen i er Uppstigning är beroende av det. Min besättning, jag och våra flottor har varit stationerade runt Moder Gaia under mycket lång tid och vi skulle vilja avsluta detta uppdrag och påbörja ett nytt. De mänskliga varelserna på Gaia tar emot dagliga välsignelser från Högste Skaparen, Galaktikerna etc. Nu behöver vi er hjälp med att avsluta denna process här, ni har alla uppdrag att slutföra här.

Miljoner varelser är involverade i denna Uppstigningsprocess som är mycket viktig för oss och för er. Vi vill vara med här till avslutet, vilket är mycket försenat, så därför uttalade sig Högste Skaparen om Den Slutliga Fasen av Uppstigning, han gav Alliansen en tidsram för att återföra välståndet till mänskligheten, så de kan inte längre komma med ursäkter om varför de inte kan få det gjort och genomföra sina plikter.

Som ni vet är Högste Skaparen mycket allvarlig angående detta, och han kommer inte att släppa något utan konsekvenser eftersom det påverkar för många människor på denna planet, så han och vi kommer att se till att Alliansen gör sitt och levererar välståndet till mänskligheten i god tid.

Dessutom, angående Ljusarbetare, Ljuskrigare och Tvillingflammor, de måste alla återförenas och börja utföra sina uppdrag, och de som försöker fly från sitt ansvar och sina uppdrag kommer vi, Galaktikerna, att försäkra oss om att de förs tillbaka för att slutföra sina uppdrag. Vi kommer inte att låta någon komma undan sitt åtagande, det som förväntas av dem. Vi kommer inte att tillåta fler förseningar av denna Uppstigningsprocess,.

Mitt meddelande och andra meddelanden från andra varelser genom denna kanal är mycket viktiga och speglar bara sanningen. Vänligen, lär er acceptera sanningen och fly inte från den, för det är en avgörande och viktig tid för er och er planet nu. Som vi nämnde tidigare har Gaia redan uppstigit och hon håller bara denna 3D version levande eftersom mänskligheten, djuren och naturen fortfarande är kvar i denna 3D verklighet.

Miljoner Ljusstyrkor arbetar mycket hårt tillsammans för att säkra att denna Uppstigning sker. Terra Christa strålar hela tiden höga energier för att hjälpa er i processen. Vi vakar alla över er, även om ni inte ser oss i fysisk form är vi alltid anslutna till er alla. Vänligen, höj ert medvetande genom att göra era dagliga meditationer 3-4 gånger per dag för att lyfta era energier från 3D till 5D. Ni vill transformera er till en Galaktisk Mänsklig Varelse. Om ni ännu inte vet vad som är ert uppdrag, då är meditation ert uppdrag.

Som jag sagt tidigare, mycket sker utom synhåll och i hemlighet just nu, tills rätt tid infaller för att avslöja allt om vad som egentligen pågår bakom 3D-slöjan, så vänligen, bekymra er inte om vad som pågår där, fokusera bara på er själva, era dagliga uppgifter och det som förväntas av er, vilket kommer att hjälpa oss och alla er att komma närmare målet. Kom ihåg att ni är här för att hjälpa Moder Terra Christa och alla andra i den här världen att uppstiga och flytta till Den Gyllene Tidsåldern, där det inte kommer att finnas något lidande, bara frid, harmoni och odödlighet.

Det är därför vi lägger ned så mycket tid och kraft på detta. Den Galaktiska Federationen av Ljus arbetar nu tillsammans med vår Stora Rådet Drottning An-Ra. Hon är mycket starkt involverad i denna Process nu. Drottning An-Ra gör väldigt mycket otroligt och fantastiskt arbete åt oss. Just nu fokuserar hon sin uppmärksamhet på en av Tvillingflammorna, som orsakar oss mycket problem genom att undvika sitt ansvar som den individ, som svor en ed på att göra det innan inkarnationen, så hon tar befälet över den frågan och hon kommer att ordna det, vi är mycket tacksamma över att hon kliver in och hjälper oss där.

Vänligen, Alliansen, vi kan inte nog betona hur viktigt det är att ni gör er del i denna Uppstigningsprocess, som uttalandet av Nesara Gesara Republiken, omfördelningen av välståndet, massarresteringar etc. Jag förstår att allting här går i mycket långsammare takt på grund av tätheten i 3D energierna. Jag, Ashtar, och resten av oss tror på er med er hängivenhet, tid, ansträngning och flit, att ni kommer att bli framgångsrika i att leverera de förväntade resultaten i denna starkt försenade Uppstigningsprocess till den 5:e dimensionen.

Markpersonalen, ert bidrag och allt ert hårda arbete är mycket uppskattat. Vi börjar komma till slutet på denna Process, så, snälla ni, bli inte avskräckta, vi följer den gudomliga planen som skapades av Högste Skaparen, så lita på er själva och lita på oss, vi kommer en dag att träffas öga mot öga med er som nya Galaktiska Människor i 5D. Jag är Ashtar och jag är glad att vara här idag med er alla och ge er en uppdatering i er Uppstigningsprocess. Tack.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...