Judas Iskariot via Ann Dahlberg, October 17th, 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, October 17th, 2020

 

Jag är Judas och jag vill idag påminna er om att det är viktigt att ni nu håller ert fokus inom er. Det är en turbulent tid som ni lever i och det finns lika många viljor och åsikter som det finns människor på Jorden. En del av dessa drar åt samma håll, en del påverkas av andras åsikter. En del hörs högt och tydligt, andra arbetar mer i det fördolda. Den enda sanning som finns är den sanning som finns inom dig. Du kan bara följa din egen inre sannng, det är den sanningen som leder dig rätt i den riktning som du bör gå. Är du osäker på din väg, stanna upp och lyssna lite mer eller följ de tecken som du får i din hand. De tecken som visar sig kan vara både tydliga och otydliga beroende på om de ligger på en subtil eller på en konkret nivå. Du kan t.ex. få ett telefonsamtal om ett visst erbjudande från en vän eller arbetsplats eller något annat som du inom dig har försökt få klarhet på. Det kan vara något som dimper ner i din brevlåda eller en notis som fångar din blick. Det kan vara i samtal med människor som du blir intresserad av en ide´ eller något som du själv önskar att pröva på. På en subtilare nivå kan det vara något i naturen som fångar din uppmärksamhet och som vill berätta något för dig. Du kan ha en intuition om att du bara ska sitta ner och ”vara” och plötsligt får du en insikt om att du ska gå en viss väg eller göra en speciell sak. Det kan röra sig om en ögonblicks sekund men den står helt klar för dig i det ögonblicket. I efterhand kan du möjligtvis tvivla på insikten men du bör helst följa de budskap som du får, för det är viktigt att ni nu tar de steg som själen vill att ni ska ta. Det är viktigt för er utveckling, såväl som för mänsklighetens och Jordens.

Ni befinner er nu i en tid, då ni både behöver reflektera, (lyssna inom er) men det kan också vara så att ni nu ska agera, beroende på vad det är som själen försöker säga till er eller uppmana er att göra. Det här kan vandra lite fram och tillbaka under de närmaste månaderna. Er världs utveckling kan befinna sig i turbulens och det kan påverka er på många sätt, det kan också få er att agera på diverse olika sätt. Agerandet kan beroende på omständigheterna bli både rätt och fel. Det är därför vi trycker så hårt på att ledningen måste komma från hjärtat, från er inre sanning om det ska falla i god jord. Det kan annars dra upp mer negativitet än vad som är nödvändigt för den utveckling som ni befinner er i. Risken kan bli att ni tar ett steg bakåt stället för ett steg framåt. Dömande i alla dess former kan inte förlösa världen ur skuld. Kärlek, förståelse, förlåtelse och empati är enda vägen till att befria er själva och er värld från skuld. Det finns ingen annan väg, kära Jordbor. Ni måste fråga er själva om det agerande ni nu gör på både en subtil och en konkret nivå är kärleksfullt. Är mina tankar och handlingar kärleksfulla? Gör jag det som är bäst för mig själv och gör jag det som är bäst för min nästa? Varje steg du tar nu är viktig, varje tanke och handling likafullt.

Det krävs lite större medvetenhet för att förstå det här, och ni som har förståelsen, på er vilar nu ett tungt ansvar. Det är viktigt att ni är de goda kärleksfulla förebilder som nu såväl behövs på Jorden. Det kan vara avgörande för hur fort eller sakta er värld banar sig framåt till en tid av frihet och kärlek, för var och en som befinner sig här i denna just nu lite omtumlande tid på Jorden.

 

Var lyhörda nu, kära Jordbor, lyssna ordentligt inom er och hörsamma den röst eller intuition som står er till buds. Följ de tecken som ni känner att ni ska följa och hörsamma er själ.

 

Jag lämnar er nu med stor kärlek i mitt hjärta.

 

Judas

Du gillar kanske också...